Kan periodisk fasta vara en effektiv metod för kvinnor över 60?

clock

Periodisk fasta och ätfönster är några av de populäraste metoderna för att främja hälsa och viktnedgång. Men fungerar det lika bra för alla?

Det finns en del frågetecken gällande hur kvinnor efter klimateriet påverkas av tidsbegränsat ätande. Då denna grupp generellt tampas med viktuppgång kan det vara särskilt intressant att undersöka om tidsbegränsat ätande även här kan vara en effektiv metod. Det har nu släppts en ny studie som lyfter just denna fråga.

Studien som publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health har tittat på 45 kvinnor över 60 år. Kvinnorna som slumpmässigt delades in i antingen en kontrollgrupp eller interventionsgrupp instruerades att helt avstå från mat under 16 timmar, från kl 20.00 till kl 12.00 dagen efter. I interventionsgruppen blev personerna enbart instruerade när och inte vad de skulle äta.

Efter sex veckor såg de en liten förbättring för kroppsvikt (1,4 kilo) och kroppsfett för kvinnorna med ätfönster men ingen förändring inom kontrollgruppen. Ingen av grupperna hade heller minskat i muskelmassa. Studien rapporterade inga negativa effekter och hade ett högt deltagande på 88 %.

Trots att detta var en liten studie ger det oss ytterligare evidens för att ätfönster även kan vara effektivt för kvinnor över 60 år. Även om den totala vikt- och kroppsfettminskningen var liten, var detta bara en sex veckor lång studie där de heller inte förändrade vad de åt.

Som vi beskriver i guiden om hur du kan komma tillrätta med en viktplatå är troligtvis ätfönster en effektiv och säker metod som fungerar bra för de flesta. I kombination med lågkolhydratkost verkar det dessutom ge ännu bättre effekt.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Mättat fett eller socker – vad orsakar fettlever?

Mättat fett blir allt mer accepterat

Sena middagar är sämre för din hälsa


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om periodisk fasta