Graviditetsdiabetes innebär förhöjd risk för en framtida diabetesdiagnos

gestational diabetes linked to future diabetes

En ny studie på en grupp av 51 kvinnor som fått diagnosen graviditetsdiabetes medan de var gravida, fann att en tredjedel av dem hade utvecklat typ 2-diabetes efter tio år. Dessutom hade de flesta av kvinnorna utan diabetesdiagnos försämrad glukosmetabolism (antingen försämrad glukostolerans eller förhöjt fasteblodsocker). Mindre än en fjärdedel av kvinnorna i den här lilla studien hade normal glukosmetabolism ett årtionde efter graviditet.

International journal of molecular sciences: Most women with previous gestational diabetes mellitus have impaired glucose metabolism after a decade

Den här undersökningen påbörjades för flera år sedan, in en stor kohortstudie där kvinnor med graviditetsdiabetes fick svara på ett frågeformulär, omkring elva år efter förlossningen. I en studie publicerad 2016 rapporterade författarna att 25 procent av de 1324 kvinnorna som svarade på frågorna hade fått diagnosen diabetes vid något tillfälle under årtiondet som gått. Studiens författare misstänkte dock att frågeformuläret kanske inte gav hela bilden och fortsatte undersöka vidare:

En svaghet med studier som bygger på frågeformulär är att de inte ger biokemisk data för att diagnosticera glukosintolerans, det vill säga försämrat fasteblodsocker, glukostolerans eller typ av diabetes validerad med autoantikroppar (glutaminsyredekarboxylas, GAD).

Trots den kända risken för framtida diabetes hos dessa kvinnor är uppföljningen inte alltid optimal: en nyligen publicerad rapport från primärvården i England pekar på att bara 20 procent av kvinnor med graviditetsdiabetes har regelbundna uppföljningar; en annan studie rapporterade nyligen att omkring 50 procent följdes upp med glukostoleranstest; och i vår studie rapporterades att 60 procent följdes upp efter en diagnosen graviditetsdiabetes.

Den nya studien, som inkluderar omfattande laboratorietest på samtliga deltagare, bidrar till den växande mängd evidens som pekar på att graviditetsdiabetes ofta leder till en diabetesdiagnos senare i livet. Faktum är att det under förra året publicerades en studie i PLoS One som menar att kvinnor med graviditetsdiabetes har 10,6 gånger så hög risk att utveckla diabetes än kvinnor med normala graviditeter.

Vad kan vi läsa ut av detta? Den här forskningen gör det tydligare att kvinnor med graviditetsdiabetes ska vara mycket vaksamma på sitt blodsocker då de åldras. Graviditetsdiabetes är en varningssignal och rutinmässig testning för försämrad glukosmetabolism bör vara en del av framtida förebyggande vård.

Lågkolhydratkost kan behandla och till och med reversera typ 2-diabetes, vi utgår därför från att kosten även kan förebygga. Även utan data som pekar på prevention är det ett bra sätt att börja — med god, riktig LCHF-mat — för att se hur dina markörer för insulinresistens svarar.

Tidigare

”Nu ska jag till min diabetessköterska och få skäll igen”

Sockret gör dig sjuk – nu måste vi sätta stopp

Mer

Guide: Snabbkurs i diabetes

Guide: Kan LCHF vara till hjälp vid graviditetsdiabetes?

Guide: Är LCHF säkert när du är gravid?

Typ 2-diabetes

LCHF

Äldre inlägg