SBUs feta projektplan

Mat vid Fetma – SBU

Jag fick just den nyfärdiga projektplanen till SBUs högintressanta genomgång Mat vid fetma (pdf) skickad till mig av projektledaren Jonas Lindblom. På det stora hela ser det bra ut.

Till skillnad från det olyckliga projektet Mat vid diabetes har man undvikit att i förväg dra upp godtyckliga gränser som utesluter alla genomförda studier på lågkolhydratkost. Tvärtom: nästan alla bra studier bör komma med. Det var mitt främsta önskemål när SBU (glädjande nog) bjöd in mig på hearing inför projektet.

Ett litet frågetecken är dock valet att ta med osäkra observationsstudier i genomgången. Jag har svårt att se deras värde när det finns gott om randomiserade interventionsstudier. Jag hoppas på svar hur man tänkt kring den saken.

Som tidigare är planeringen att vara klara våren 2013. Vad tycker ni andra om projektplanen?

Tidigare

Äldre inlägg