SBU: Välj mat själv

SBU

Förvirringen förvärras. SBUs arbetsgrupp släppte idag sin rapport. De kan trots två års genomgång av vetenskapen inte avgöra vad diabetiker bör äta!

Stödet för de gamla fettsnåla råden är ”magert” (icke existerande). När det gäller motsatsen lågkolhydratkost saknas tillräckligt stora och långa studier för att SBU skall våga rekommendera det heller. De studier som finns är mycket positiva, men de är för små, säger SBU.

Kontentan verkar bli: ”Välj själv”. Trovärdigheten hos de föråldrade fettsnåla kostråden fortsätter sitt fria fall. Paradigmskiftet fortsätter.

Media

SvD: Oklart vad som är bra för diabetiker

UNT: Skakig grund för kostråd vid diabetes

– Att flera olika kostråd trots allt visats ha positiva effekter vid typ 2-diabetes innebär att det finns en betydande frihet att ge kostråd som anpassas till den enskilda patientens önskemål och förväntningar, säger Christian Berne.

Dagens Medicin: Fett kan vara lika bra som kolhydrater vid diabetes

Däremot saknas det studier av tillräckligt hög kvalitet för att kunna bedöma långtidseffekterna hos personer med diabetes av mer extrem lågkolhydratkost, exempelvis den kontroversiella LCHF-kosten som bygger på ett mycket lågt intag av kolhydrater men ett högt intag av mättat fett.

Därför, menar SBU, blir säkerhetsaspekterna särskilt viktiga vid den kliniska uppföljningen av de personer som själva väljer en mer extrem lågkolhydratkost.

Enligt Mette Axelsen måste sjukvården framför allt kontrollera hjärt-kärl-riskfaktorer, som LDL-kolesterolet och HbA1c. En god följsamhet till en lågkolhydratkost ger en viktminskning och har en god effekt på HbA1c, men det är viktigt att patienterna är införstådda med att det gäller att hålla nere på kolhydraterna, säger Mette Axelsen.

– Men det saknas även bra långtidsstudier av den kost som rekommenderas till diabetiker i dag, så kunskapsläget är lika dåligt för denna kost som för LCHF.

Vetenskapsradion: Svagt vetenskapligt stöd för diabeteskost

– Vi överraskades av att det vetenskapliga underlaget för den kost man länge har rekommenderat är såpass magert, säger professor Kjell Asplund, som har lett arbetet med rapporten.

Expressen: Fortfarande oklart om bästa diabetesmaten

GP: Oklart vad som är bra för diabetiker

Rapporten

SBU:  Mat vid diabetes

Sid 16:

För de mer extrema lågkolhydratkosterna, exempelvis så kallad Atkins- eller LCHF-kost, saknas långtidsstudier som uppfyllt inklusions- och kvalitetskriterierna för vår systematiska litteraturöversikt. Eftersom debatten i så hög grad gällt just denna kost, har vi i rapporten ändå gett korta refererat av studier som inte uppfyller inklusionskraven på studiestorlek men har tillräckligt lång uppföljningstid. De mindre studier som publicerats på detta område har rapporterat gynnsamma effekter på HbA1c och kroppsvikt jämfört med konventionell lågfettkost, åtminstone på ett halvårs sikt.

Översättning: de studier som finns på strikt lågkolhydratkost visar bättre effekt än fettsnål kost!

Slutsats: pendeln på väg åt rätt håll

I decennier har diabetiker fått det galna rådet att äta fettsnålt, och mycket blodsockerhöjande kolhydrater. Det är inte lätt att vända 180 grader genast, och säga att allt man tidigare sagt varit helt fel. Deltagarna i arbetsgruppen har minst sagt varit inblandade i de tidigare råden.

Här är den första omsvängningen: 90 grader. Plötsligt är frågan helt öppen! Sid 18 ur rapporten:

Med tanke på att det vetenskapliga underlaget för kostråd vid diabetes är så bräckligt, finns det skäl att vara försiktig med tolkningarna när det gäller val av kostregim vid diabetes. Det pågår nu ett stort antal studier som förmodligen håller högre kvalitet än många av de studier som ingår i denna rapport. Resultaten från ett fåtal välgjorda studier skulle mycket väl kunna förändra våra slutsatser. Därför måste det finnas en beredskap att ompröva slutsatserna i denna rapport.

Nu kan kommande välgjorda studier snabbt fullborda omsvängningen mot det enda logiska, och det som mindre studier redan visar tydligt: diabetiker bör undvika mat som höjer blodsockret. Det innebär lågkolhydratkost.

Bonus: eftersom man då kan hänvisa till nya studier behöver ingen erkänna att man tidigare gjort något misstag!

Sverige kan fortsätta att leda paradigmskiftet.

Mer

Mer om diabetes

Lågkolhydratkost – Fettsnålt 6-0

1 2

74 kommentarer

 1. nyborjare08
  Jo det förstår jag, doc. Jag var otydlig, jag menade att det vore bra med kommentarer på Aftobladets hemsida, i anslutning till artikeln. Jag får inte kommentarsfunktionen att funka nämligen.
 2. Maria Bengtsson
  Som distrikttsköterska är jag glad att det kom så pass åt rätt håll. Rapporten ger ju inget stöd åt det gamla råden. Jag känner mig nu fri att ge råd i överensstämmelse med LCHF, i väntan på att pendeln vänt paradigmet helt. Patienter har dock svårt att hitta doktorer som vill stötta dem att behandla enligt LCHF och jag skulle behöva veta mer om vem jag kan rekommendera. Hur kan vi vårdpersonal hjälpas åt i denna fråga?
 3. Yo
  GP rapporterar också på ett märkligt sätt. Först redovisas det svaga stödet för tidigare kostråd, men som slutkläm slår journalisten fast att man bör minska på fettet, äta mer fullkorn och motionera mer (det sista i och för sig ett bra råd för hälsan, men har ju som vi vet inget med kosten att göra).

  *suckar*

 4. CharlotteTheOriginal
  Nåväl, rapporten är ju en början. Alltid nåt. Bättre inget. :)
 5. Rikard
  Aftonbladet tolkar fritt som vanligt.. Ja de måste ju vara rädda om sin juvel och kassako viktklubb.se

  *suck*

 6. Återigen - det är bra att SBU-rapporten är publicerad. Innehållet var det väntade utifrån givna förutsättningar. Ingen behöver vara överraskad över utfallet.

  Alla kan hämta sin näring ur denna rapport. Det intressanta ur min synvinkel är att rapporten jämställer LCHF-kost till diabetiker med off label-förskrivning av läkemedel på icke godkänd indikation. Det är många legitimerade läkare som blivit av med legget när de sysslat med sådan off label förskrivning.

  Jag vidhåller nog min ursprungliga hållning, att läget har försämrats något, jämfört med hur det var när Socialstyrelsen godkände lågkolhydratkost för behandling av diabetes och övervikt. Det fanns även då reservationer, men det fanns inget tal om off label osv...

  Eftersom kunskapsläget är som det är just nu, får vi ge oss till tåls. Personligen tycker jag det är utmärkt. Då finns det fortfarande saker att bråka om!

  Ingen enda dietist behöver ändra sin praxis efter denna rapport. Det framgår klart och tydligt när man läser den.

 7. W
  Sista meningen kom nog från hjärtat där Bosse.
 8. Jag håller inte riktigt med Bo om off label- förskrivningen

  Jag tolkar det som att SBU menar att man måste ta LCHF rekommendationer till patienter på egen risk och den risken skal värderas ut av beprövad erfarenhet som är alternativet till vetenskap. LCHF är mer beprövad erfarenhet än de off label-förskrivningar man förlorar legitimationen av. För det finns riktigt vilda off label-förskrivningar som till och med jag med min korta karriär har sett. Att rekommendera patienter äta fett, som är naturlig mat, är inte samma sak som att förskriva högst potenta läkemedel. Det är ju tragiskt om kontentan av rapporten blir att dietister och läkare inte vågar rekommendera lchf för att risken anses vara för stor. Det problemet hoppas jag att framtida forskning löser. För mig är det självklart att sockersjuka människor inte ska äta socker.
  Tyvärr håller jag med dig om att denna rapporten knappast kommer ändra nåt i vardagen på vårdcentralerna.

 9. Erik Berglund
  Doc, håll med om att SBU på ett förberett, rätt intelligent sätt lyckats försena lågkolhydratkostens inträde i diabetes- och fetmabehandlingen så långt, att de hinner sluta sina välbetalda arbeten och befinner sig på lagom avstånd från ansvar och skuld, innan "de unga arga" får makt att ändra på kostråden. De enda som skulle kunna hindra deras planer att smyga in i glömskan innan de kan ställas till svars är ju alla yrkesmän och privatpersoner som testar koster själva, bloggar sina erfarnheter, experimenterar, debatterar och kommenterar och lägger sig i.

  Vi fortsätter väl det vi börjat med väl...?

 10. Helge
  Jag är förmodligen en elak typ. Men jag kan inte låta bli att undra vad dietisternas organisation ska säga. Naturligtvis kommer nog ledningen att säga att det inte finns
  någon vetenskaplig grund för att ändra kostråden!

  Men säkert finns det någon dietist som säger, att det inte heller finns några skäl att hålla fast vid de gamla heller, och då får deras styrelse problem!

  Förmodligen säger de väl att de vill invänta mer forskning, men de kommer nog att sopa
  under matan att de förespråkat kostråd, som det inte finns vetenskapligt stöd för.

  Helge

 11. Helge
  Nu gäller det väl att få staten att finansiera stora undersökningar om LCHF kost. Det kan vara
  en fjäder i hatten i valrörelsen för de politiker som är först på plan.Läkemedelsindustrin kommer nog inte med någon studie om denna fråga.

  Helge

 12. Lukas Westberg
  Nej dietisterna får väl fortsätta som förut med sina intetsägande råd om "varierad och balanserad kost". Ungdomar har ingen aning om vad de pratar om.
 13. @ 62

  Jo då ungdomarna kan variera: pizza, Big Mac, lösgodis, chips.
  Skrämmande å se vad de köper för sina fickpengar på luncherna

 14. Helena:

  Ja och det är ofta den typen av mat som sedan påstås vara den "feta" maten som barn och ungdomar äter för mycket av. Och pratas det om "fet mat" i kvällspress ser man inte sällan bilden på cips eller pommes frites.

 15. Niklas:

  Skälvklart, så var det det väl de flesta av oss såg på det en gång i tiden? Tidigare när jag såg en pizza så såg jag den hemska osten. Idag ser jag den elaka botten och beställer pizza med exta ost så jag inte behöver lika stor pizza.

 16. Rapporten? Ja ett litet framfall, om Du frågar mig.
 17. W
  #60

  DRF kommer att säga att i detta oklara läge så är behovet av kostutbildade dietister som kan ge personligt anpassad rådgivning större än någonsin. Gissar jag.

 18. Ari P.
  Helena Hanson #65
  Gjorde igår min 20e Pam´s LCHF Pizza på kort tid. Vikten och välbefinnandet är på topp, vikten e i botten iaf. Blir lite småputt när sonen ibland lämnar för mycket botten kvar av pizzan.

  Jag spammar länken http://www.lchfrecept.com/ShowRecepy.aspx?ID=97

  Sry för offtopic.

 19. Jon Jonsson
  Nu har i stort hela dagen gått (kl 22:40) då en av de viktigare rapporterna för diabetssjuka på senare tid har lämnats.
  Inte ett pip kan utläsas från Svenska Diabetesförbundet hemsida http://www.diabetes.se/
  Det är i och för sig i linje med tidigare ointresse för att rapportera om alla positiva rapporter som kommer om att diabetiker blir mycket bättre av lågkolhydratkost.
  Jag är inte diabetiker men jag kan inte låta bli att undra - varför tilllåter medlemmarna att ledningen är så passiv?
 20. Björn Hammarskjöld
  Nu har kostbomben briserat!

  Jag gått igenom jävsdeklarationerna som de sakkunniga har lämnat in till SBU hösten 2008 och jämfört med de jävsdeklarationer som återfinns i rapporten.

  Det är ingen rolig läsning rörande tre experter.

  Alicja Wolk
  20 av 22 uppdrag är ej redovisade i jävsdeklarationen inlämnad till SBU

  Brita Karlström
  2 av 7 uppdrag är ej redovisade i jävsdeklarationen inlämnad till SBU

  Kjell Asplund
  1 uppdrag är ej redovisat i jävsdeklarationen inlämnad till SBU

  Mette Axelsen, Christian Berne, Göran Berglund, Bernt Lindahl, Eva Toft, Inge-Bert Täljedal har lämnat korrekta jävsdeklarationer. Alla uppdrag är föredömligt redovisade i jävsdeklarationerna inlämnade till SBU.

  Kan vi lita på SBU när experterna inte ens redovisar samtliga sina uppdrag till chefsjuristen hos SBU som sedan framlägger de godkända för GD som skall i sista hand godkänna jävsdeklarationerna?

  Kan vi lita på experterna som inte ens verkar ha några grundläggande kunskaper i fysiologi, biokemi och hormonlära?

  Med grundkunskaper i kunskaper i fysiologi, biokemi och hormonlära från första delen av förra seklet så finner man att sockersjuka inte tål socker. Då ska man inte rekommendera sockersjuka att äta socker som höjer blodsockret. Då de sockersjuka äter socker höjs blodsockret och de tvingas medicinera för att försöka få ned blodsockret till under 6 mM. Detta är elementärt.

  Men jag förstår dessa våra experter att de vill hålla fast vid sin tro eftersom deras livsgärning och utkomst har varit beroende av deras tro. Att våra diabetespatienter far illa av höga blodsockervärden är tyvärr resultatet av våra experters blinda tro på sin ovetenskapliga tro.

  Livsmedelsverket gjorde helt rätt då man kastade kostbomben i knäna på Socialstyrelsen 2007, då slapp de att bomben briserade i Livsmedelsverkets knä.

  Men SBU lyckades inte lösa Socialstyrelsens uppdrag att desarmera kostbomben, de fick den att brisera!

  Egentligen har SBU gjort allt rätt. Man finner vare sig vetenskapliga bevis eller beprövad erfarenhet att diabetiker mår bra av en högkolhydratkost. Alltså ska diabetiker inte äta en högkolhydratkost.

  Till och med Socialstyrelsen måste ha insett att den gamla tron om att diabetiker ska äta en högkolhydratkost är felaktig när Socialstyrelsen den 16 januari 2008 beslöt att en lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap (evidensgrad A) och beprövad erfarenhet. Men Socialstyrelsen verkar inte ha dragit slutsatsen att de gamla ovetenskapliga trobaserade högkolhydratråden då omedelbart måste stryka på foten och tas bort.

  Förvånansvärt att en myndighet i Sverige inte inser att man tappar folkets och sjukvårdens förtroende då man handlar i strid med vetenskap och gammal beprövad erfarenhet.

  Jag väntar på att våra experter ber alla diabetiker om ursäkt för sin, som det verkar, monumentala trosvissa okunnighet.

 21. Thomas H
  Nr 70

  Var inne och läste på diabetesförbundets websida!

  En länk frågade om man var intresserad av att deltaga i läkemedelstudier vid diabetessjukdom!

  När nu SBU:s rapport offentliggjorts så kommer det säkert en länk med förfrågan/intresse om deltagande i kostbehandlingsstudier vid diabetesjukdom, eller hur?..... väl?

 22. Innebär detta att barn med diabetes nu kommer få lättare att få rätt mat i skolan? Hoppas det. (Självklart vill jag att alla skolbarn ska ha nyttig mat, men detta kanske är en början?)
 23. Björn Hammarskjöld
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg