Sambandet mellan socker och ADHD

Collection of different kinds of sugar on gray background

Matvanorna spelar roll för ADHD. Det finns ett genetiskt samband mellan ADHD och att vara sugen på socker och skräpmat visar en svensk studie.

Personer med ADHD har i högre utsträckning anlag att sukta efter socker och mättat fett visar en studie från Örebro universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Medical Genetics

– Vi ser en koppling mellan ADHD och att äta mer socker och mättat fett och mindre frukt och grönt, säger Lin Li, forskare vid Örebro universitet.

I studien deltog nästan 18 000 vuxna tvillingar mellan 20 och 47 år som intervjuades av doktoranden Lin Li och Henrik Larsson, professor i epidemiologi vid Örebro universitet. Deltagarna fick svara på frågor om livsstil och hälsa för att öka förståelsen för varför personer med ADHD löper högre risk att drabbas av somatiska sjukdomar som fetma.

Resultatet visar att sambandet i viss utsträckning beror på genetiska faktorer som dels ökar risken för ADHD, dels ökar risken att föredra skräpmat framför mat med mindre socker och mättat fett. Henrik Larsson:

Genetiska faktorer som är viktiga för ADHD är i viss utsträckning också viktiga för ohälsosamma matvanor. En hypotes är att den bakomliggande känsligheten handlar om en slags beroendepersonlighet, som dels är vanlig bland personer med ADHD och dels är viktig för personer som har ett sug efter ohälsosam kost.

Henrik betonar dock att ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som etableras tidigt i en människas utveckling, och alltså inte orsakas av dåliga matvanor.

Henrik menar att det är helt uteslutet att matvanor orsakar ADHD, däremot kan kost vara en viktig komponent. Får personer med ADHD hjälp med matvanor och kost kan det förebygga andra hälsoproblem vanliga för gruppen.

Studien kan först och främst öka kunskapen om huruvida kostråd och stöd till personer med ADHD kan förebygga risken att utveckla övervikt och typ 2-diabetes.

Studien är första steget för att få en tydlig bild av hur ADHD hänger ihop med matvanor och varför ADHD kopplas till tendensen att äta ohälsosam mat.

Det ger oss också ledtrådar till vilka mekanismer som ligger bakom både ADHD och matvanor samt kan generera nya hypoteser för genetiska studier och nya behandlingsalternativ, säger Henrik Larsson.

Läs mer:

forskning.se: Kopplingen mellan socker och ADHD

SvD: Genetiskt samband mellan adhd och sockersug

Tidigare

Spelet om socker

Martina Johansson kommenterar vetenskaplig artikel – socker nyttigare än fett?

Guide: LCHF och psykisk hälsa – sambandet mellan mat och mående

Mer om socker