Gikt och LCHF

Gout

Ibland hävdas det att LCHF-kost med mycket kött kan orsaka gikt. Det verkar inte vara sant (inte heller att LCHF behöver innebära mycket kött).

Det kan möjligen finnas en tillfälligt ökad risk för gikt under de första sex veckorna på strikt LCHF. Efter den initiala perioden är den sannolikt så att LCHF är neutralt, eller till och med skyddar mot gikt.

Lära dig mer om vad gikt är och hur du ska undvika det.

Vad är gikt?

Gikt är en akut och smärtsam inflammation av en led, oftast stortåns grundled (se bilden). Det kan också påverka andra leder, som hälar, knän, handleder och fingerleder.

Anledningen till gikt är förhöjda nivåer av urinsyra i blodet, vilket resulterar i kristallisering i de påverkade lederna.

Gikt är vanligare i samband med övervikt och metabolt syndrom och har därför blivit vanligare under de senaste årtiondena. Cirka 6 procent av vuxna män och 2 procent av kvinnor drabbas (och det är ännu vanligare bland äldre).1 Historiskt har gikt varit känd som ”kungarnas sjukdom” eller ”rikemanssjuka”, men nu har alla råd med… socker.

Kött och gikt

Det har ofta hävdats att gikt beror på överdriven konsumtion av kött. Det beror på att urinsyran som orsakar gikt är en biprodukt av puriner, en av proteinets byggstenar, som är mycket koncentrerad i kött.

Att undvika kött verkar emellertid ha mycket liten påverkan på risken för gikt och om det var huvudorsaken borde vegetarianer inte få gikt i så hög utsträckning.

Att äta mer protein (som kött) verkar öka utsöndringen av urinsyra från njurarna, genom urinen, och det verkar då inte påverka nivåerna av urinsyra i blodet… eller risken för gikt.

Socker och gikt

Eftersom det finns ett starkt samband mellan gikt, fetma, typ 2-diabetes och metabolt syndrom är det möjligt att de alla primärt orsakas av samma sak: socker och andra raffinerade kolhydrater.

Faktum är att höga nivåer av insulin i blodet – en följd av en kost med mycket kolhydrater – har visats höja nivåerna av urinsyra, förmodligen genom minskad frisättning av urinsyra genom njurarna.

Det är slående att gikt plötsligt blir vanligt i befolkningar där sockerkonsumtionen går upp kraftigt (exempelvis i Storbritannien under 1900-talet, parallellt med födelsen av landets sockerindustri).

Det finns också experimentella bevis på att konsumtion av fruktos (en av beståndsdelarna i socker) kraftigt ökar nivån av urinsyra i kroppen.

Alkohol och fruktos metaboliseras på liknande sätt i kroppen och alkohol ökar nivåerna av urinsyra på samma sätt som fruktos gör.

LCHF, urinsyra och gikt

Kortsiktiga studier visar på en tillfällig ökning av urinsyra under de första veckorna på strikt (ketogen) LCHF. Den effekten verkar kvarstå i omkring sex veckor, sedan återgår eller till och med minskar, nivåerna av urinsyra.

Studier visar ingen signifikant förändring i nivåerna av urinsyra hos de som äter LCHF i många månader eller år.2 Efter dussintals högkvalitativa studier där LCHF jämförs med andra typer av kosthållning, tycks det inte finnas någon skillnad när det gäller risken för gikt, men ingen studie har fokuserat på just detta problem.

Läkare som behandlar sina patienter med LCHF noterar uppenbarligen inte någon ökning av giktanfall, inte ens under den första tiden. Om det existerar en ökad risk under de första veckorna är den sannolikt liten eller måttlig.

Långvarigt höga nivåer av urinsyra ser ut att bli låga på LCHF, tillsammans med andra markörer för metabolt syndrom3 och patienter som brukar lida av gikt kan potentiellt bli fria från problemet. Det kan emellertid ta månader eller till och med år att helt reversera insulinresistens och uppnå normala nivåer.

 

 

undviker du gikt

Så här undviker du långsiktigt att drabbas av gikt, genom att bara ändra din livsstil:

 1. Minimera intag av socker.4
 2. Reducera intag av alkohol. Undvik särskilt öl och andra alkoholdrycker som innehåller mycket kolhydrater.5
 3. Gå ner i vikt och reversera metabolt syndrom. LCHF är ett bra val, liksom periodisk fasta.6

Som en bonus har dessa livsstilsförändringar många andra positiva effekter på vikt och hälsa. Om det inte räcker är läkemedlet Allopurinol mycket effektivt för att undvika gikt.7

Med hänsyn taget till att det kan förekomma en tillfällig ökning av urinsyra under de första veckorna på LCHF, kan de som har haft svåra giktattaker överväga att använda Allopurinol under den perioden för att minimera risken för ny giktattack.

 
 

Kött eller inte kött?

Att undvika kött är inte nödvändigt eller effektivt när det kommer till att förebygga gikt.

Dessutom, LCHF är inte menad att vara en proteinrik kost eller en kost med mycket kött. En effektiv LCHF ska innehålla måttliga mängder protein och istället vara rik på naturligt fett.

En väl genomtänkt LCHF-kost minskar sannolikt risken för gikt på lång sikt.

Har du någonting att tillägga?

Har du något du vill utöka den här guiden med? Har du upplevt en förändring av dina giktproblem på LCHF? Känner du till andra studier på gikt och LCHF?

Lämna en kommentar nedan, vi läser alla.

Mer om gikt

Här är ett helt kapitel om gikt, från den prisbelönte vetenskapsjournalisten och LCHF-experten Gary Taubes:

Tim Ferriss: Gout: The Missing Chapter from Good Calories, Bad Calories

 
 

Fler biverkningar av LCHF och hur de botas

Vanliga tidiga problem

Mindre vanliga problem på LCHF

Myter om LCHF

 

Mer

Förbättra den här sidan

Har du några förslag – stora som små – på hur sidan kan förbättras?
Finns det någonting som bör läggas till eller ändras? Finns det andra problem du vill att vi ska skriva om?

Kommentera nedan eller e-posta till andreas@kostdoktorn.se.

 1. Arthritis & Rheumatology 2011: Prevalence of gout and hyperuricemia in the US general population: The National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2008

 2. NEJM 2003: A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity

  Obesity reviews 2012: Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors

 3. Triglycerider, leverenzymer, blodtryck, glukos, midjemått och vikt.

 4. Socker är värre än andra kolhydrater, även raffinerade kolhydrater, på grund av det stora innehållet fruktos som höjer nivåerna av urinsyra.

 5. Öl innehåller inte bara alkohol, utan också snabba kolhydrater som höjer insulinet och minskar frisättningen av urinsyra. Mindre viktigt är att öl även innehåller puriner.

  Om du vill dricka alkohol, välj sorter med lågt kolhydratinnehåll. Det kommer fortfarande att höja nivåerna av urinsyra, och därmed risken för gikt, men inte lika mycket:

  1. Alkohol och LCHF
  2. LCHF-öl

 6. The American Journal of Medicine: Update on Importance of Diet in Gout

 7. Wikipedia: Allopurinol