Blir gallbesvär bättre på LCHF?

3d illustration of Los Angeles Hernia Gallbladder Sue

Blir gallbesvär bättre eller sämre på LCHF-kost? Det är en vanlig fråga som har intressanta svar.

Galla är en vätska som bildas i levern, lagras i gallblåsan och sedan används för att lösa upp och bryta ner fet mat i tarmen. Frågan är: Är det bra eller dåligt för gallan att äta fet mat?

Det konventionella fettskrämda svaret

Det vanliga rådet idag är att fet mat ger gallbesvär. Om man redan har gallstenar i gallblåsan och man äter fet mat så kan en gallsten nämligen fastna på vägen ut i tarmen och ge gallstensanfall (smärta högt upp till höger i magen).

De konventionella råden är därför att undvika fet mat, ta värktabletter om man ändå får gallstensanfall och om besvären är för stora opererar man bort gallblåsan – då brukar besvären försvinna. Antagligen till priset av något sämre förmåga att ta upp fett ur maten.

De konventionella fettsnåla kostråden leder sällan till att gallbesvär går över. Istället blir besvären ofta värre med tiden – tills en operation blir nödvändig. Det är knappast en slump.

Hur man får gallstenar

Äter man fettsnålt behövs mindre galla för att smälta maten och gallan blir därför stående i gallblåsan längre tid. Tillräckligt länge, kanske, för att det ska bildas gallstenar. Det har också visats att personer som istället för fett äter mer kolhydrater oftare får gallsten.

Dessutom har riskerna med gallstensbildning på fettsnål mat testats vetenskapligt minst tre gånger:

Studier på extremt fettsnål mat

galla

  • I en studie på 51 feta personer som bantade med extremt fettsnål lågkalorikost (bara ett gram fett per dag) undersöktes gallblåsan med ultraljud före bantningen samt efter 4 och 8 veckor. Efter bara 4 veckor hade fyra av de 51 deltagarna fått nya gallstenar. Efter 8 veckor hade mer än var fjärde (13 personer) nya gallstenar! Detta på nästan fettfri kost. Tre av dem behövde operera bort sin gallblåsa medan studien pågick.
  • En liknande studie undersökte 19 personer som bantade med extremt fett- och kalorisnål kost i 16 veckor. Vid ultraljudsundersökning efter bantningen hade fem personer (drygt var fjärde återigen) fått nya gallstenar!
  • En tredje studie jämförde extremt fettsnål bantarkost med en något fetare kost under 3 månader. Drygt varannan (6 av 11 personer) i den extremt fettsnåla gruppen fick nya gallstenar. Ingen i gruppen som åt lite mer fett fick gallsten.

Sammanfattning: Vill du ha gallsten? Undvik fett.

Vad händer om man gör tvärtom?

Tänk om man istället gör tvärtom: regelbundet äter fet mat. Då kommer det att bildas mer galla för att lösa upp och bryta ner fettet. Gallgångarna och gallblåsan kommer att spolas igenom regelbundet. Inga stenar lär då hinna bildas, och de stenar man har kan med lite tur sköljas ut i tarmen.

Risken är naturligvis att man på kort sikt får gallstensanfall – om man redan har gallstenar.

Frågan är: Vill du tänka kortsiktigt (fettsnålt) eller långsiktigt (fetare mat)?

Fungerar fet mat?

Det är rimligt att tänka sig att fet mat långsiktigt ger gallvägar fria från gallsten, liksom den tredje studien ovan antyder. Mig veterligen har dock riktigt fet mat till personer som redan har gallsten aldrig testats i någon vetenskaplig studie.

Jag känner däremot till många som upplevt att deras gallbesvär med tiden försvunnit på LCHF-kost. Ibland dock till priset av gallstensanfall i början.

Via LCHF.se gjorde man tidiare en enkät till sina besökare. 145 personer hade tidigare gallbesvär och svarade på vad som hänt sedan de började med LCHF. Ta detta med en gigantisk nypa salt eftersom sådana undersökningar ger väldigt osäkra svar:

gallstenundersökning_1

Enkäten ger trots allt visst stöd till teorin att fet mat långsiktigt kan bota gallstensbesvär.

Gallsten och njursten

Vid njursten ger man lustigt nog klokare råd. Man säger till patienter att dricka mycket så det blir mycket urinproduktion, så att stenar inte hinner bildas. Har man redan njursten kan man få njurstensanfall, men det köper man. Kissa måste man ju göra hur som helst.

Orsaken till att vi säger tvärtom när det gäller gallan är antagligen den föråldrade rädslan för naturligt fett. Hade vi istället varit rädda för vatten hade man nog sagt till njurstenspatienter att låta bli att dricka för att undvika att få ont. När de inte blev bättre hade man helt enkelt opererat bort deras njurar.

Vad säger du?

Har du haft gallstensbesvär? Har du testat LCHF-kost? Vad hände?

Mer

Tidigare om magbesvär

LCHF för nybörjare

PS

En annan vanlig fråga är om man kan äta LCHF-mat om man redan opererat bort sin gallblåsa. Svaret är att det vanligen brukar gå fint. Möjligen kan man behöva öka fettintaget successivt för att vänja kroppen, eller dela upp matintaget på fler måltider i början.

Det som annars kan hända är  att kroppen inte hinner bryta ner en större mängd fett på en gång, vilket kan tänkas ge lös slemmig (fet) avföring. Det verkar dock sällan vara något större problem.

Äldre inlägg