LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Notepad and dietary food on light table.

Här följer ett gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Debatten svänger när det gäller kost för diabetiker och det kan spara många människors liv.

Frågan man tidigare ställde sig var ”är LCHF farligt, dör man av det”? Nu lyder frågan snarare ”är LCHF det bästa förstahandsvalet när det gäller att reversera typ 2-diabetes för miljoner människor”?

Enligt en nyligen publicerad artikel i inews.co.uk är svaret troligen: Ja. Det är en imponerande utveckling.

Artikeln refererar till en studie publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition i juli 2018. Författarna har gått igenom 36 studier som mätte HbA1c (en markör gällande de senaste tre månadernas blodsocker) i förhållande till procent kolhydrater och fett som konsumerats. De definierade lågkolhydratkost som <40% kalorier från kolhydrater. Jämfört med amerikansk standardkost kan <40% möjligen räknas som lågkolhydrat, men i hälsomedvetna LCHF-kretsar är 40 procent fortfarande enorma mängder kolhydrater (ett vanligt mått är <5% energi från kolhydrater).

Här är det fantastiska. Med 40 procent av energin från kolhydrater, även om skillnaden var liten och verkade minska över tid, visade lågkolhydrat på högre effektivitet än fettsnålt när det gäller att förbättra HbA1c. För att vara ärlig är det här en studie av ganska låg kvalitet med resultat som inte imponerar. Budskapet var ändå ganska tydligt. Lågkolhydratkost fungerar för att reversera typ 2-diabetes.

Jag håller verkligen med om att LCHF ska vara förstahandsval för personer med diabetes, men jag tror ändå inte att detta är den bästa studien för att bevisa det. Mycket bättre, enligt mig, är data från studierna över 10-veckor och ett år från dr Hallberg och Virta Health. Deras låga intag av kolhydrater (<5%) visade på 83 procents följsamhet och en minskning av HbA1c från 59 till 45. Det är ett fantastiskt resultat. Men här är det mest fantastiska. De uppnådde dessa resultat samtidigt som de eliminerade eller minskade insulin hos 94 procent av patienterna.

Så, samtidigt som det är bra att studien i The American Journal of Clinical Nutrition existerar, ska vi också tolka den mot bakgrund av tillgänglig evidens. Observationsstudier av lägre kvalitet kan vara motsägelsefulla och innehålla okontrollerade variabler, metodproblem och avsaknad av bevis för orsakssamband.

Istället ska vi fokusera på studier av högre kvalitet för att vägleda oss, som exempelvis studien från Virta Health. Det är vetenskapen som stöder lågkolhydrat som förstahandsval för personer med typ 2-diabetes. Tiden är inne för ett paradigmskifte när det gäller behandling av diabetes och vetenskapen visar oss vägen.

Tack för att du läser.
Bret Scher, MD FACC

Studien

iNews: Low carb diet ‘should be first line of approach to tackle type 2 diabetes’ and prolong lifespan

Guider

Diabetes – så kan du normalisera ditt blodsocker

LCHF för nybörjare

Typ 2-diabetes

Grunderna i LCHF

Äldre inlägg