Har du någonsin hört din läkare använda uttrycket ”sätta ut”?

Prescription of drugs

Här följer ett gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Jag har varit läkare i över 20 år. Jag hörde aldrig talas om det under min utbildning, praktik eller yrkesutövning och jag har aldrig hört en kollega använda det. Hur kommer det sig?

Vår kultur är alldeles för fokuserad på att sätta in läkemedel för att dämpa symtom eller få testresultat att se bättre ut. Vi misslyckas med att ta reda på om läkemedlet faktiskt ger bättre hälsa.

En nyligen publicerad artikel i express.co.uk ger oss hopp om ett annat synsätt.

Express: GPs in mission to halt pill-popping menace

Artikeln berättar hur hundratals läkare inom primärvården i Storbritannien går samman för att lyfta fram hur viktigt det är att börja med livsstilsförändringar, innan läkemedel sätts in. Ett sådant initiativ kan inte komma för tidigt.

I exempelvis USA uppskattas att 60 procent av den vuxna befolkningen tar någon form av receptbelagt läkemedel och 15 procent tar mer än fem olika läkemedel. Detta trots det faktum att kostbehandling och träning är lika eller mer effektivt än läkemedel för att behandla vanliga tillstånd som depression och högt blodtryck.

Ett annat, ännu bättre, exempel är förskrivningen av statiner för att sänka kolesterolvärden. En studie från Storbritannien konstaterar att elva miljoner förskrivningar 2007 ökade till 37 miljoner 2017, då handlar det enbart om läkemedlet Atorvastatin. Detta trots det faktum att behandling av 217 personer i fem års tid med statiner förebygger en enda hjärtinfarkt.

Uttryckt på ett annat sätt: 216 av de som tog statiner fick inga fördelar, men löpte risk för biverkningar samt hade kostnad och besvär att ta läkemedlet. Baserat på de siffrorna är det verkligen hög tid för oss att omvärdera det utbredda användandet av statiner.

Till och med aspirin är mer komplicerat än vi har trott, som ett exempel på att inget läkemedel är helt säkert. En nyligen publicerad studie i NEJM visade att aspirin inte har någon fördel när det gäller prevention hos personer med diabetes och två studier visade ingen fördel för personer äldre än 70 år.

Vart leder då allt detta? Det är upplyftande att stora grupper av läkare förespråkar en förändring av livsstil framför läkemedel, som förstahandsbehandling. I kombination med den växande evidensen för att LCHF kan reversera typ 2-diabetes uppmuntrar det här initiativet läkare att fokusera på det som verkligen fungerar – nutrition, fysisk aktivitet, sömnvanor, stresshantering och andra grundläggande livsstilsvanor.

Nästa gång du träffar din läkare, fråga när uttrycker “sätta ut” senast användes. Förhoppningsvis påverkar du genom att bara ställa frågan, du kommer att hjälpa din läkare att använda det oftare i framtiden. Det är ett initiativ jag verkligen kan stötta!

Tack för att du läser.
Bret Scher, MD FACC

Edit: I texten används nu uttrycket ”sätta in” istället för ”skriva ut”, för att tydliggöra betydelsen av ”sätta ut” (dvs ta bort ett läkemedel).

Tidigare

LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Orsakar kolesterol hjärtsjukdom? Nej, enligt ny studie

Mitt medicinskåp

Typ 2-diabetes

Grunderna i LCHF

Mer

Guide: Diabetes – så kan du normalisera ditt blodsocker

Guide: LCHF för nybörjare

Äldre inlägg