Hotet mot mänskligheten: Ren-fisar

Ren

Norge, en av världens största oljeproducenter, skall nu göra sitt för klimatet. Detta genom att ”ta bort” 30,000 renar.

Deras fisar innehåller nämligen lite metan, en växthusgas. Genom att minska renstammen rejält beräknas Norges utsläpp minska med 0,01 procent.

Dagbladet.no: Reinen fiser for mye

Dumheter?

Renar fiser liksom alla idisslande djur ut metangas. Det är en växthusgas, men samtidigt en del i ett kretslopp på kanske 20 år. Metan bryts ned till koldioxid som tas upp av växter och äts av renarna igen.

Låter man gräset istället multna kvar på marken bildas metangas ändå, istället för i renens mage. Så renen är inte alltigenom ond! Under tiden har jag inte hört något om att Norge pumpar upp mindre olja av miljöhänsyn. Men den är förstås värd mer pengar.

Så Bambi får dö istället.

Oljeplattform

Mer

Vilken mat är värsta miljöboven?

Stort antal kor en miljöfara?

DN om utfiskningen av haven

Växthuseffekt eller myt?

Naturen är hård

FN och kött-fundamentalismen

Tack till Erik Pedersson för tipset

Äldre inlägg