Växthuseffekt eller myt?

På Kolhydrater iFokus har det senaste dagen varit en lång diskussion om växthuseffekten/global uppvärming existerar eller är en myt. Inom forskarvärlden är det sedan ett flertal år knappast någon tvekan att de fossila bränslen vi gräver upp och bränner ökar halten koldioxid i atmosfären, vilket ger en successiv uppvärmning av jorden. Däremot diskuteras hur varmt det kommer bli och hur snabbt det kommer gå.

På internet finns dock gott om personer som menar att detta bara är en myt (exempel). För de som inte vet om de skall lita på konsensus bland majoriteten av klimatforskare, eller tvivlare, rekommenderas varmt en titt på denna video:

Jag har inte sett något bättre argument i frågan. Sprid gärna budskapet.

42 kommentarer

 1. Tombola
  Hopps, sista dagen - du måste väl ändå mena den senaste,,,,
 2. Jag ändrade till senaste så jag inte skrämmer fler i onödan! ;)
 3. Vad är det vi ska göra? Om det gäller att spara på jordens resurser, inklusive fossila bränslen, så är jag helt med.
  Men om det gäller att vi ska låta bli att bedriva lokal, naturenlig boskapsuppfödning, då är jag inte alls med.
 4. Men i rutan nere till vänster bör det väl OCKSÅ stå något om "Global depression"? Uppe till vänster blir det "Global depression" när det INTE blir någon miljöstörning. Detta för att man lagt ut pengar onödigtvis på att hindra en miljöstörning som inte blev av.

  Om man lägger ut pengar på att hindra en miljöstörning som BLIR av lär det väl ha gått åt lika mycket pengar minst som när man försökt avstyra en miljöstörning som INTE blev av? Som i rutan Dessutom får vi leva med stormar och elände vilket inte lär göra depressionen mindre.

  Den verkliga miljöstörningen som hindrades med pengar (nere t vänster) kan väl inte göra depressionen mindre än om miljöstörningen inte blev av (som i rutan uppe t vänster)? I fallet uppe t vänster hade man lagt pengar på att hindra en påstådd framtida miljöstörningen och resultatet av detta borde ju depressionsmässigt bli minst lika bra som att man lagt pengar på en faktisk miljöstörning?

  Det blev rörigt detta men vad jag tror jag försöker säga är att om det blir en miljöstörning så kommer vi inte undan en ekonomisk depression oavsett om vi lägger pengar på att hindra miljöstörningen eller inte.

  Vi kommer ju enligt föredraget att få en ekonomisk depression redan i guldläget att det inte blir någon miljöstörning (som vi lade pengar på att hindra).

  Skulle det bli en miljöstörning lär inte depressionen bli mindre än om det inte blev någon. Därför borde han ha skrivit in "Global depression" i rutan nere till vänster också. Då blir det svårare att välja sida och inte så uppenbart som han vill visa.

 5. Tombola
  Som företagare/konsult med många mindre företag som uppdragsgivare märker jag att många väljer att producera mera hemma i sin egen verksstad - detta då frakterna har rasat i höjden.

  Detta tänk kommer oxå att slå igenom när det gäller maten, det kan inte vara meningsfullt att en stor mängd människor skall vara utan jobb, åkrarna skall vara igenväxta samtidigt som vi importerar kött från Australien.

  Dessutom så har Sverige en bra djurhållning jmf med många andra länder och det finns massor med ökad kvalité att hämta för alla som är inblandade.

  Men vi behöver en mera liberal hållning till mindre slakterier, idag är kraven så hårda att det är mycket svårt att kunna få ekonomi i en mindre anläggning.

  Och - det hjälper inte med välpolerade lokaliteter när man som i fallet med ICA inte begriper hur de skall användas,,,,,

  Jag tycker mig börja se en del positiva resultat av alliansens tid vid rodret och hyser nog ett ganska stort hopp om att det skall gå att få till stånd bättre villkor för bönderna.

 6. Annika,
  jag tror inte alls att naturenlig boskapsuppfödsel i sig är något problem, där handlar det ju om ett naturligt kretslopp. Det som kan vara problem är i de fall mycket transporter/maskiner osv är inblandade. Jag tror det hela gäller att minska den totala förbrukning av fossila bränslen helt enkelt, så vi verkar ha samma åsikt.

  Litsfeldt,
  Jovisst är det så att det blir minst samma ekonomiska effekt i nedre vä som över vä. Poängen var väl att det ändå var mycket välinvesterade resurser och att den ekonomiska effekten där hade vi kanske fått även om vi inte gjort något pga potentiellt katastrofala miljöförändringar. Visst har du en poäng, men jag håller inte med om att det kan bli svårt välja sida.

 7. Självklart har inte en lokal och naturenlig boskapsuppfödning någon negativ effekt på klimatet, sannolikt tvärtom.
  Däremot finns det flera skäl till att sluta bränna fossila bränslen, ett är att de inte kommer att finnas länge till, vi har redan passerat det som kallas peak oil, vilket innebär att produktionen varje år minskar, det kommer mycket snart att leda till en skenande oljeprishöjning. Vi kommer alltså att tvingas till stora förändringar inom en snar framtid och de kommer att vara lättare att klara av ifall vi påbörjar dem redan nu än om vi väntar tills vi blir tvingade.

  Det blir mycket svårt att t.ex. bygga vindkraftverk eller andra förnyelsebara energikällor utan tillgång till billig olja, det är kanske det vi skall använda den sista skvätten olja till snarare än att bränna upp den i bilarna?

 8. Att klimatet har förändrats tror jag det är svårt att bestrida. Antalet dagar som det har gått att åka pulka med barnen i vinter kan nästan räknas på ena handens fingrar här i Uppsala. Vad gäller CO2 så finns här en rimlig förklaring:

  När vi bränner upp fossila bränslen som kol, olja och naturgas så tillför vi i snabb takt kol till atmosfären som inte íngått i det biologiska kretsloppet de senaste tiotals eller hundratals årmiljonerna. När kossor rapar eller fiser metan så gör de det från kolkällor som ingår i det narturliga kretsloppet. Att kossor skulle bidra till klimatförändringen ser jag därför som mycket osannolikt.

  Nu kommer SLU att genomföra avancerade mätningar med någon revolutionerande laserteknik för att utröna exakt hur mycket kossor rapar och fiser. Det kommer säker att bli alarmerande siffror...men vi kommer inte att få något svar på om de bidrar till klimatförändringarna netto. Ingen vet nämligen hur mycket metan som skulle producerats om gräset istället lämnades att ruttna eller ätas av maskar. Däremot vet vi säkert att tropisk regnskog är en stor producent av metan...så kanske kan vi kosta på oss lite fler rapande och fisande kor nu när vi skövlat stora delar av regnskogen?

  Hela ko-fis-rap-teorin är en omogen vetenskap som inte bör ligga till grund för några beslut alls. Att reducera CO2-utsläppen från fossila bränslen har betydligt större vetenskap i ryggen. Kor, får, getter, renar, älgar, gnuer med flera idisslare bör däremot tillåtas fisa och rapa ifred. Mycket i denna ko-skräcksdebatt ger mig en dejavu om det vi skerv om i boken "Ideologin och pengarna bakom kostråden". Då, på 70-talet var det Georg Borgströms med fleras misserabelt dåligt underbyggda teorier om en snar global världssvält som stod i centrum för att vi skulle minska köttkonsumtionen.

  Per Wikholm, författare "Ideologin och pengarna bakom kostråden"

 9. Per, jag kunde inte hålla med mer när det gäller den fundamentala skillnaden mellan fisar som ingår i ett ständigt kretslopp jämfört med att elda fossila bränslen som inte gjort det på många miljoner år.
 10. Om det är koldioxid eller metan korna släpper ut är tydligen inte så viktigt som det görs gällande, huvuddelen av metanet har nämnligen brutits mer till koldioxid långt innen det hinner upp på de luftlager där det gör skada. Flera ämnen på jordytan fungerar nämnligen som katalysator för dett, bl.a. jordytans vanligaste fasta ämne, kisel.

  Odlar du fågelfrön på marken, och därmed plöjer, förstör man effektivt humuslagret. Odlar man i stället gräs som korna betar växer humuslagret till och binder därmed stora mängder kol som alltså växterna tagit upp ur atmosfären.

  När vi sedan äter fågelfröna fjärtar vi ut stora mängder metan, vilket vi inte gör när vi äter människomat. Även korna fjärtar betydligt mer på fågelmat än på komat.

 11. Fnyfniken
  Doktorn, inte "mindre tvivelaktiga" personer, utan endera ""mindre trovärdiga personer eller "tvivelaktiga". I övrigt har jag ingen åsikt i klimathotsfrågan.
 12. Kan man inte vara mer eller mindre tvivelaktig? Kan man vara tvivelaktig kan man väl också vara mer tvivelaktig. Eller mindre. Men det är bara min åsikt, vi kanske får ha omröstning! ;)
 13. Tombola
  Förr så gick det bra att nyansera språket en del men datorernas binära arbetssätt har påverkat våra hjärnor så att vi tänker binärt numera.

  Men på det gamla sättet borde "mindre tvivelaktig" vara detsamma som "ganska trovärdig".

 14. Catherine
  Nu ÄR det faktiskt såhär att det krävs tio till tjugo gånger mer energi för att framställa animaliskt protein istället för vegetabiliskt protein. Det är enkel matematik och säger sig själv att det är mer miljöskadligt att procudera kött istället för att DIREKT odla mat till människor där vi idag odlar foder åt boskapsdjur.

  Metan har över 200 gånger mer negativ effekt på växthuseffekten, och en ko släpper i snitt ut 600 liter metan VARJE DAG.

  Man kan leva på vegetarisk mat, det har jag själv gjort i 12 år. Är frisk, normalviktig och har en IQ på 128. Mina barn är uppfödda på vegetarisk mat och är givetvis de friskaste barn som finns.

  /Catherine,

 15. Catherina,

  Bara relevant om du kan tillgodogöra dig proteinet i gräs.

  (sedan undrar jag hur du får i dig bl.a. B12 och de essentiella fettsyrorna EPA och DHA)

 16. Lotta
  Catherine: Jättebra! Men allting är ju relativt :) Mina barn är också det friskaste som finns. De äter i huvudsak fett och protein (animaliskt naturligtvis). Jag har ätit kött i hela mitt liv, är smal, vältränad, frisk och har ett IQ-värde på 136. Så vad var det du ville säga med ditt inlägg?
 17. cgs
  Catherine,
  Skulle vi leva på vegetabilier, får man väl äta 10-20 gånger mer än om man lever på animalier, så i det långa loppet jämnar det nog ut sig när det gäller energiförbrukningen.
 18. Över 70% av jordens landyta är direkt olämplig att odla sådant vi kan äta på, däremot växer det gräs som kan ätas av gräsätare på en stor del av den ytan. Går man tillbaka 10000 år så var alla de stora grässlätterna fulla med gräsätare, ett ekosystem som varit så hållbart att det fungerat i miljontals år. När man utrotade buffeln på USAs prärie och började odla spannmål där förvandlades den till ofruktbar öken på knappt två generationer. Nu vill man göra samma sak med Afrikas savanner, ivrigt påhejade av Svenska SIDA.

  För 10000 år sedan var alltså alla stora grässlätter och många andra områden fulla med stora gräsätare, konservativt räknat kan man anta att det fanns en miljon gånger så många gräsätare då. Stämmer de siffror man hör om utsläpp av växthusgaser från gräsätare skulle jorden då haft ett klimat som skulle ha varit mycket likt planeten Venus. Uppenbarligen har man missat något när man räknar fram de siffrorna. T.ex. har man inte räknat med att mark som betas av gräsätare har ett ständigt växande humuslager som binder enorma mängder kol från atmosfären. När man plöjer den marken bryts humuslagret snabbt ner och kolet frigörs snabbt till atmosfären i form av koldioxid, metan och lustgas.

  Plogen är människans genom tiderna mest destruktiva uppfinning!

 19. Lotta
  Catherine vill kanske ha bort korna så bilarna får mer utrymme till utsläpp?
 20. Chilisalsa
  Om man inte tycker om vegetabiliskt protein då ???

  Kenneth,
  det om plogen är nog riktigt. Däremot behöver man inte ploga för att odla. Speciellt i torra områden är det en sämre metod än att odla utan plog. Sverige har ju t.ex gett rådgivning runt plöjningsfri odling till Afrika och visat att det går minst lika bra som att plöja.

 21. JOW
  Att odla utan att plöja kommer att bli mycket vanligare i framtiden. I Sverige finns det redan idag som gör så. Bränsle svarar för en mycket stor del av bondens kostnad. Mycket värre blir det inom en snar framtid när oljan börjar sina.

  Läs gärna Gunnar Lindstedts mycket intressanta och skrämmande bok Svart Jord.

  Läs också Tommy Svensson insiktsfulla nyhetsbrev som bland annat kan läsas på http://fatlies.wordpress.com/

  Fortsätt sedan med att googla lite på olika regelverk för livsmedel, odling och djurhållning – tex Codex Alimentarius och även HR 875.

  Det är en skrämmande bild som växer fram. En bild av hur hela vår livsmedelsförsörjning och hälsa allt mer kontrolleras av de stora kemiföretagen (läs: även läkemedelsföretag).

  Företag som tex Monsanto (DDT, PCB, Agent Orange, Roundup, GMO) säger så här på sin hemsida:

  "Vi på Monsanto vill bidra till en bättre och tryggare tillvaro för kommande generationer. Som jordbruksföretag vill vi skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra lantbruket. Målet är naturligtvis ett uthålligt lantbruk med ständigt ökande skördar, vilka produceras med minsta möjliga miljöpåverkan och med bästa möjliga ekonomi för lantbrukaren."

  Lögn rakt igenom vilket bland annat visas tydligt av Greenpeace: http://www.greenpeace.org/sweden/rapporter-och-dokument/copy-of-fakta...

  Trevlig läsning i vårsolen

 22. Jag har också sett att plöjningsfri odling blir allt mer populärt, men även med sådan är det fortfarande dumt att försöka odla annat än gräs på de marker där gräs dominerar. Anledningen till att gräs dominerar där naturligt är att det är den växt som är mest lämpad att växa där och därför mest konkurenskraftig.

  Som tur är finns djur som är mycket bra på att omvandla gräset till ypperlig föda åt oss.

 23. JOW
  Kenneth

  Om man resonerar på det viset så är det mest troligt att Sverige och stora delar av Europa istället borde återgå till det väldiga skogar som fanns här innan människan började odla upp marken.

  Snarare är det så att många av oss vanliga människor kommer att behöva ägna oss åt jordbruk. Små familjejordbruk som förr i tiden. Det är mycket tack vare den typ av jordbruk som Kina har kunnat vara självförsörjande på mat så länge.

  Den form av plöjningsfri odling som då kan komma ifråga är nog främst täckodling. Den storskaliga plöjningsfria odlingen tenderar tyvärr att kräva en hel det besprutning.

 24. Stora skogar låter bra, ifall de sköts rätt så att de fungerar bra till kor och andra gräsätare på skogsbete. Naturligtvis då blandskogar så att man slipper alla de kända problemen med monokulturer som t.ex. granbarkborrar.

  Ett problem är att många lider av missuppfattingen att de små självförsörjande jordbuken förr odlade en massa spannmål, den missuppfattningen kommer sig delvis av att spannmålet ofta odlades för avsalu vilket innebär att det finns kvitton och annan dokumentation, medan djuren man hade för eget behov sällan dokumenterades. Men tittar man speciellt på skogsbyggderna så ser man att det var väldigt liten andel av röjda marker som var så väl röjda från sten att man kunde plöja eller slå spannmål, de flesta av de röjningarna var alltså till för bete och vallodling för vinterfoder. I de flesta skogsbygder var dessutom skogsbetet en livsnödvändighet, trots att stat och markägare genom tiderna gjort vad man kunnat för att hindra det.

 25. Chilisalsa
  Appropå plöjningsfri odling var det ett inslag i Landet runt om det. Det i kombination med växlingsjordbruk där man vid träda odlar gräs/betesvall borde vara rätt bra miljömässigt ?

  http://svtplay.se/t/103508/landet_runt drygt 11min in i programmet

 26. KOLDIOXIDEFFEKTEN ÄR ÅRHUNDRADETS NÄST STÖRSTA BLUFF.

  Störst är FETTBLUFFEN och de gemensamma nämnarna är att båda bluffarna saknar vetenskapligt stöd. Filmer och evidens finns samlat på http://www.jobbpartiet.se under rubriken ”Klimatbluffen”. Det är politik och big business som styr budskapet, inte den sanna vetenskapen.

  De som får stå för koldioxidnotan är vanliga medborgare i form av onödiga skatter, dyrare energi och sämre miljö eftersom resurser att lösa verkliga miljöproblem saknas när klimatforskarna tagit sitt. Vi har gett Asien en konkurrensfördel, vilket gör att vi förlorar både jobb och välstånd.

  Det är vetenskapligt omöjligt att koldioxid skulle kunna ha någon större påverkan på klimatet som det hävdas, se Plancks strålningslag och Svartkroppsmodellen (se under rubrik ”Koldioxidfaran överdriven”). Ungefär som att krossa alla rutor i ett växthus och att sedan hävda att några skärvor som sitter kvar i ramarna skulle kunna värma upp växthuset.

  Om vi bränner upp alla fossila bränslen vi har på jorden ökar koldioxidhalten cirka tio gånger och effekten skulle bli att det skulle växa mycket bättre, eftersom koldioxid är livets gas. Tveksamt om klimatet ens då skulle påverkas. Om det skulle bli varmare är det kanske positivt, om vi på så sätt kan fördröja nästa istid.

  Spara på olja och energi behöver vi dock göra av många andra skäl.

  Vetenskapen visar att det först blir det varmare och efter ungefär 800 år ökar koldioxidhalten i atmosfären, eftersom de uppvärmda haven inte kan binda lika mycket koldioxid. Detta vet de fria klimatforskarna likaväl som fria forskare vet att naturligt mättat fett är bra för människan.

  Eftersom väljarna tror på klimateffekten måste politikerna spela med, om de vill vinna val. Alltså måste förändringstrycket komma underifrån, baserat på fakta.

 27. En intressant läsning jag Jag är mycket tacksam för all Information som ni delar. jag har just nu delat denna artikel inom Digg:P Ha de bra & jag kommer) (tillbaka
 28. JAUS
  #26 Akta så inte utomjordingarna tar dig. tar dig, Leif. Du vet väl att de inte vill att du säger sanningen eftersom det försvårara deras övertagande av planet?

  Seriörst dock, sluta sprid din politiska propaganda här. Ingen vettig människa tror på ditt trams ändå.

 29. Dennis
  Låg argumentationsnivå, JAUS. Har du inget vettigt att sätta emot så låt bli. Att försöka vinna ett argument genom att försöka förlöjliga andra är ingen bra idé.

  Hur kommer det sig att (i dina ögon, min uppfattning) argumentation som tar "global uppvärmning" som en sjävklarhet är helt okej medan argumentation som ifrågasätter direkt ska märkas som "politisk propaganda"?

 30. JAUS
  #29 Jag får erkänna att var på lite dåligt humör och avreagerade mig lite på en lätt måltavla.

  Om jag ska vara mer sakligt, så är det ingen tvekan om att koldioxid blockerar infrarödstrålning samtigtdigt som det släpper i genom synligt ljus, det är lätt bevisat med hjälp av en IR-kamera. Vanliga vattenmoln blockerar både infrarött- och synligt ljus och en sjärnklar vinternat är kallare än en molnig vinternatt eftersom värmestrålningen studsar tillbaka till marken från molnen. Samma princip för koldioxid, men eftersom koldioxid är osynligt för blotta ögat så ser vi inte molnen själva.

  http://www.youtube.com/watch?v=6fASzACILH4

 31. Dennis
  Att koldioxid i sig har en växthusliknande effekt är väl ingen som kan bestrida - Se bara på Venus till exempel.

  En planet med alla involverande system som både bidrar och reglerar atmosfärens sammansättning (världshav, ekosystem, etc) är ju långt mer komplex. Att kodioxid fungerar som växthusgas är en sak, men det bevisar i min mening inte direkt att mänskliga utsläpp av CO2 leder till globala temperaturökningar. (Därmed inte hävdat motsatsen)

  Läste någonstans att över 8% av den CO2 vi släpper ut är genom andning. Vore kul att se kvalificerade uppskattningar på hur mycket CO2 alla levande (och numera döda) syreförbrukande djur och andra organismer släppt ut under årmiljonerna. Speciellt innan vi människor gick berserk och utrotade i princip allt utom boskapsdjur. För att inte nämna insekter och bakterier. Dessa ofantliga mängder har uppenbarligen inte varit några problem för ekosystemet jorden att reglera [as we're standing here].

 32. CO2 är ett nödvändigt kolhaltigt gödningsämne för växter och råmaterial till "vårt" syre. Se till att återställa "Saharaskogen" så blir det nog bättre.
 33. JAUS
  #32 Saharaöknen fanns innan människan.

  #31 Så du menar att det är något unikt med just CO2 från mänskliga utsläpp? Hör du inte hur absurt det låter? Du borde inse att det inte spelar roll varifrån koldioxiden kommer, självklart höjer de mänskliga utsläppen temperaturen.

  Utandningluften från munnarna spelar ingen roll eftersom vi endast återlämnar kolet som vandrat upp genom näringskedjan först via växterna, sen via växtätarna till rovdjuren. Det är ett naturligt kretslopp och leder inte till någon ökning. Problemet är de fossila bränslena eftersom de ökar den totala mängden kol i atmosfären som tidigare varit bundet. Hänger du med?

 34. JACC
  Bland annat i tibestibergen i sahara finns grottmålningar av djur som elefanter och giraffer. Det tyder på att sahara åtminstone bestod av savanner i mänsklig tid, sannolikt glesa skogar.

  På romersk tid kallades vad som idag är den libyska öknen för "roms kornbod" (förbehåll för översättningen). Det tyder väl på att klimatförändringar kan gå väldigt fort, mätt i geologisk tid.

  Att människan kan förändra miljön är väl en god gissning. Jämför med kaosteorin: en fjäril slår med sina vingar i amazons djungel, och det resulterar i en tropisk storm någonstans långt borta. Så, om du släpper en fjärt kanske det resulterar i att djurarter dör, städer översvämmas, hela vår civilisation i slutändan går under. Teoretiskt sett.

  Eller att Himalayas glaciärer försvinner till 2035, att nordafrikas spannmålsproduktion halveras till 2025, att havsnivån höjs 7 meter etc. etc.

  Men, med lite realism i ögonvrån, vad tror du???

 35. Helena Hesselmark
  http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Sahara

  #32
  Hur skulle du föreslå att vi går till väga att "återställa" Saharaskogen? Se texten nedan --skulle vi rucka på jordaxeln så att monsunvindarna blåser annorlunda. Eller skulle vi anordna extremt jättelika avsaltningsanordningar för konstbevattning?

  http://ngm.nationalgeographic.com/2008/09/green-sahara/gwin-text.html

  "For much of the past 70,000 years, the Sahara has closely resembled the desert it is today. Some 12,000 years ago, however, a wobble in the Earth's axis and other factors caused Africa's seasonal monsoons to shift slightly north, bringing new rains to an area nearly the size of the contiguous United States. Lush watersheds stretched across the Sahara, from Egypt to Mauritania, drawing animal life and eventually people."

  Jorden har snurrat kring olika axellägen under lång tid. Hur bildades de stora kollagren på Spetsbergen om det inte växte någonting?
  Nu växer där i stort sett ingenting.
  Jag tror att vi måste nöja oss med att fantisera om det som kan genomföras.
  Sluta avverka regnskogarna.

 36. Helena Hesselmark
  http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090731-green-sahara.html

  Ytterligare en förhoppningsfull länk. Ett grönare Sahara?

 37. Dennis
  #33:

  Första stycket:

  Precis det jag INTE menar.

  Andra stycket:

  "Utandningluften från munnarna spelar ingen roll eftersom vi endast återlämnar kolet som vandrat upp genom näringskedjan först via växterna, sen via växtätarna till rovdjuren. Det är ett naturligt kretslopp och leder inte till någon ökning. Problemet är de fossila bränslena eftersom de ökar den totala mängden kol i atmosfären som tidigare varit bundet. Hänger du med?"

  Var fanns kolet i de "fossila bränslena" från början? Det är som borde vara bekant gammalt organiskt material, ingen råvara som funnits "bundet" sen jorden skapades för 4.6 miljarder år sedan. Varenda liter olja vi tuttar på består av kol som en gång redan funnits i "kretsloppet". Detta "kretslopp" binder mer och mer kol i form av fossila bränslen och lämnar mindre över till de levande organismer på jorden som alla är byggda av kolföreningar. Kretsloppet som du kallar det är alltså i själva verket en process som hela tiden "binder" kol i jordskorpan. Vilket alltså i princip missgynnar alla levande organismer då det finns mindre och mindre mängd kol att "bygga" allt liv på. När vi pumpar upp och eldar olja ger vi naturen tillbaka den kol som naturliga processer har bestulit under årmiljonerna före oss. Vi inför ingen ny kol till kretsloppet.

  Växter som inte äts f.ö. bildar till viss del nya avlagringar som i sinom tid resulterar i "nya" fossila bränslen. Växter som äts och används som energi frigör all sin kol då organismen använder kolväten som energikälla och lämnar koldioxid som restprodukt. Så att säga att syrekonsumerande organismer inte har någon påverkan är rent felaktigt.

 38. Kenneth Johansson
  Vulkaner släpper ut en del kol också till kretsloppet. I jämnvikt med det som försvinner ner i jordskorpan rimligen.
 39. #36
  Förslaget var bildlikt och inte seriöst. Borde ha lagt till en smiley.

  Mänskligheten har många problem och de som får störst mediagenomslag är förmodligen de som har "lättförstådda" beskrivningar och gruvliga konsekvenser. Om de sedan är riktiga eller graderade efter betydelse är inte viktigt för idéspridningen som sådan.

  Jordens problem är människan. "Vi" förökar oss som lämlar men är i motsats till dessa spridda över större delen av klotet och med långt större resurskrav. Medellivslängden (till skillnad från möjlig livslängd) har genom smartness (maskiner, mediciner etc.) stigit till sanslösa nivåer. Ingen långlivad djurart har dessutom samma beständiga antalsutveckling som människan. Dessutom slår vi gång på gång hål i den, för mänskligheten som helhet skyddande, evolutionära genetiska selektionen.

  Vi är individer i en monokultur och kommer att gå ett öde till mötes som sådana. Jorden skakar av sig sina löss.

  Även denna kommentar bör innehålla ett antal smileys, men vet ej vad som skulle passa.

 40. cgs
  Erik Edlund. Vi är nog många som håller med dig, men tyvärr så är det inte politiskt gångbart att säga det.
 41. cgs: Det påminner mig om berättelsen (sann/skröna?) om sammanträdet i kärnkraftverkets styrelse med två punkter på dagordningen, att återstarta en reaktor efter snabbstopp med åtföljande reparation samt personalens cykelskjul. Återstarten beslutades på ögonblicket men cykelskjulet genererade mängder av diskussioner samt bordlades.

  Detaljdiskussioner når sällan/aldrig högre än gruppens kompetenstak medan besluten ofta sker däröver.

  För att vara PK (politiskt korrekt) bör argumenten vinna stort/störst antal företrädare för idén ifråga samt inte ligga på tvärs med populationens dominerande moralbegrepp och kultur. Andra villkor kan, vid eftertanke, tillkomma.

  PK är ingen som helst garanti för ett förnuftigt (för mänskligheten) beteende, snarare tvärtom.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg