Ny studie: Kan högt LDL vara ett skydd mot demens?

LDL-C test

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Ett förhöjt LDL-kolesterol kan möjligen vara till hjälp när vi åldras!

En ny studie från Kina menar att de med höga nivåer av LDL-C har en lägre grad av insjuknande i demens. 3800 personer, medelålder 69 år, deltog i studien och genomgick omfattande test gällande neuropsykologisk och kognitiv funktion. De fann att en demensdiagnos och nedsättning av kognitiv förmåga korrelerade med högre ålder, låg utbildningsnivå, typ 2-diabetes och att vara bärare av ApoE4 (en gen som innebär högre risk att insjukna i Alzheimers sjukdom). Efter att ha kompenserat för dessa faktorer fann man också att den tredjedel med högst LDL-C (>3,7 mmol/l) hade 50 procent lägre förekomst av demens än den tredjedel med lägst LDL-C (<2,9 mmol/l).

Frontiers in Neurology: High low-density lipoprotein cholesterol inversely relates to dementia in community-dwelling older adults: The Shanghai aging study

De här fynden är samstämmiga med en tidigare studie (också den en observationsstudie) som tittat på data från Framingham Heart Study och funnit en lägre risk för demens hos 85-åringar och äldre med högre kolesterolvärden.

För rättvisans skull måste det framhållas att dessa studier var observationsstudier, de bevisar alltså inte att högre LDL-C direkt skyddar mot demens. Vi kan bara formulera en hypotes angående högre niåer av LDL-C associerade med en lägre frekvens av demens. Det kan vara en markör för bättre hälsa överlag eller nutritionell status, det kan vara så att LDL-C direkt förbättrar neuronernas hälsa och förebygger förtvining av hjärnan, eller det kan vara högre relaterat till frånvaron av diabetes eller ApoE4, något en studie inte alltid kan kontrollera fullt ut.

Även utan ett bevisat samband är dessa studier en fantastisk påminnelse om att vi lätt kan fastna i en specifik sjukdomsprocess (här kardiovaskulär sjukdom) och glömma bort resten av patienten. Det finns ett gammalt skämt om en kirurg som pratar med de anhöriga efter en komplicerad hjärtoperation, “Operationen var en framgång. Transplantationen var perfekt utförd och anastomosen var helt felfri, det bästa jag gjort. Det är tråkigt att patienten dog, men operationen var fantastisk.”

Det är en påhittad överdrift, men den beskriver vad jag menar.

Kolesterolets effekter på vår hälsa är alltför komplicerade för att vi helt enkelt ska sätta etiketten “farligt” på LDL-C och lämna det så. Den typen av överdrivna förenklingar skadar vår övergripande förståelse och kan slutligen skada vår hälsa.

Istället behöver vi fokusera på hela patienten, inte bara ett enstaka utfall. Undersökningar bör fokusera på död av alla orsaker snarare än ett eller två specifika utfall. Det gör inte så mycket nytta att minska risken för hjärtinfarkt med 0,5 procent under fem års tid, om vi samtidigt ökar risken för demens, cancer eller andra komplikationer.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Orsakar kolesterol hjärtsjukdom? Nej, enligt ny studie

Hjärtsjukdom och kolesterol

Mer

Guide: Snabbkurs i kolesterol

Äldre inlägg