Fungerar LCHF i längden?

663 visningar Lägg till som favorit

Kan LCHF eller ketogen kost fungera i längden? Kan kosten hjälpa till med viktnedgång eller att reversera typ 2-diabetes? Kan typ 2-diabetes reverseras, på lång sikt?

Ofta hör man folk säga att, visst, LCHF fungerar toppen. Men bara på kort sikt. I längden är studierna inte riktigt lika imponerande. Men, det finns ett underliggande missförstånd här som behöver redas ut.

I föreläsningen går jag igenom vetenskaplig och anekdotisk evidens, samt även vad klinisk erfarenhet pekar på när det gäller de långsiktigt effekterna av LCHF.

Transkription (förhandstitt)

Andreas Eenfeldt: Ponera att man hör talas om den nya trenden ”att duscha”. Det sägs att man blir ren av det, så man prövar – och blir ren! Men sen slutar man duscha och är inte lika ren längre. ”Jag prövade den där duschflugan, men det har bara kortsiktiga effekter. Det funkar inte i längden.”

Så skulle man nog inte säga, för i de här fallen utgår man från att man måste fortsätta. Jag tror att samma sak gäller för alla livsstilsförändringar, som förändringar i kosten. Om det ska fungera i längden måste man fortsätta. Det borde inte komma som en överraskning.
I den här studien fortsatte de faktiskt att gå ner i vikt hela året. De mätte ketonnivåer och såg att de var höga under hela perioden, vilket tyder på att de flesta följde kosten. Vad var då skillnaden med den här studien? Jo, den var inte randomiserad. Folk anmälde sig till studien för att de ville tillämpa den här kosten, i stället för att anmäla sig till en studie om viktminskning och sen bli tilldelad lågfettkost, vegansk kost eller LCHF. Det kanske inte ligger för en. Varför skulle man då fortsätta i två år baserat på ett tärningsslag? Efterlevnaden blir alltså mycket lägre. Så jag tror att det här ger en mycket mer rättvisande bild av vad som sker om man börjar med en kost som man tror på, tror sig kunna efterfölja och som man vill tillämpa. Alltså är nog effekten i de randomiserade kontrollerade studierna en underskattning av de verkliga effekterna för en person som är motiverad och vill göra det.

Transkription pdf

Se en del av videon ovan. Hela föreläsningen (med svensk text och transkription) kan ses med gratis provmånad eller medlemskap:

Viktnedgång och reversering av typ 2-diabetes — dr Andreas Eenfeldt

Bli medlem, (gratis att testa en månad), så kan du se videon direkt – liksom föreläsningar, intervjuer, videokurser, frågor och svar, filmer och mycket mera. Du får också tillgång till vårt populära verktyg veckomenyer.

Low Carb Denver 2019

Äldre inlägg