Två måltider per dag för att bekämpa typ 2-diabetes i Indien

indian saag paneer curry

Att dra ner på antalet måltider till två per dag, kan det vara del av lösningen för att begränsa epidemierna av fetma och typ 2-diabetes i Indien? Myndigheterna i Mumbai utsåg nyss professorn i ”preventive and social medicine”, dr Jagannath Dixit, till statens talesman för att tackla problemet och driva kampen mot typ 2-diabetes.

The Times of India: ”Two-meals-a-day” professor to drive diabetes fight

Dr Dixit är anhängare till dr Shrikant Jichkars kostplan, en livsstilsförändring som helt enkelt går ut på att bara äta två gånger per dag. Dr Dixit valdes ut för att driva projektet efter att man sett resultat av kostplanen, vars syfte är att hålla insulinnivåerna nere. Dr Dixit berättar:

Om man följer två-måltids-metoden är jag säker på att resultatet inte bara handlar om viktnedgång, det kommer också att hjälpa till att kontrollera diabetes. Det är också möjligt att man kan reversera sin diabetes.

Att äta två måltider per dag är i princip periodisk fasta eller tidsbegränsat ätande, vilket vi vet har effekt på viktnedgång och typ 2-diabetes. Ett annat sätt att hålla insulinnivåerna nere, vilket också gör fastan lättare, är att äta LCHF.

Typ 2-diabetes ökar i hastig takt över hela världen och vi hoppas att fler regioner inför livsstilsförändringar som omfattar periodisk fasta och lågkolhydratkost. Båda kan vara till god hjälp när det gäller problemet med förhöjda insulinnivåer, utan att dyra läkemedel behöver användas.

Tidigare

Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd

Risken för diabetes kan ses långt före diagnos

LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Medvetenheten om LCHF ökar i Indien

Periodisk fasta

Äldre inlägg