Risken för diabetes kan ses långt före diagnos

Sample blood for screening diabetic test

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Nya uppskattningar pekar på att 8,8 procent av världens befolkning har diabetes; 95 procent av fallen är typ 2-diabetes. Kostnaden för detta uppgår till 1,3 biljoner dollar. En siffra så hög att den nästan är ofattbar när det kommer till vad den innebär i praktiken, men det är helt klart att vi behöver bättre preventiva strategier för att bekämpa den globala epidemin.

En ny studie från Japan menar att vi kan avgöra vem som sannolikt kommer att utveckla typ 2-diabetes, tio år innan den faktiska diagnosen. Man följde över 27 000 personer i upp till elva år och jämförde blodsocker och insulinkänslighet. De som med tiden utvecklade diabetes visade förändringar i blodsocker och insulinkänslighet redan tio år tidigare, med en gradvis försämring fram till ett år före diagnos då man fann en kraftig ökning av blodsocker och minskning av insulinkänslighet.

Journal of the Endocrine Society: Type 2 diabetes: When does it start?

Å ena sidan är detta inte alls överraskande. Vi borde veta att man inte bara vaknar upp en morgon med typ 2-diabetes. Det tar tid att utveckla sjukdomen.

Å andra sidan är den här studien den första att kvantifiera exakt hur tidigt vi kan börja se metabola förändringar som leder till typ 2-diabetes. Med tanke på den kraftiga ökningen av typ 2-diabetes bland vuxna och tonåringar ger det här en insikt om att man tidigare kan sätta in åtgärder för att förebygga sjukdomen.

Kommer den här nya informationen att hjälpa oss att ge patienter medvetenhet om risken för att utveckla typ 2-diabetes och övertyga om det viktiga i att ha en hälsosam livsstil?

Jag hoppas verkligen det.

Det vore fint om alla hade en hälsosam livsstil, men helt klart är så inte fallet. Förändring är svårt. Ibland behöver man extra motivation. Jag hoppas att den här undersökningen kan hjälpa till att vara del av den motivationen.

Jag hoppas också att den här studien kan påminna sjukvårdspersonal om att även om vi har många metoder för att initiera förebyggande åtgärder, kan vi inte förebygga typ 2-diabetes om vi inte vet vilka personer som löper förhöjd risk. En patient och hans/hennes vårdgivare kan inte längre avfärda ett blosocker fastande på 5,7 som “inte så dåligt.” Istället måste vi tolka det värdet som “på väg mot typ 2-diabetes.” Det borde leda till att man testar insulinresistens och vidtar omfattande livsstilsförändringar, inklusive en genomtänkt utformad lågkolhydratkost.

Diabetes är inte alls en självklarhet. Vi kan hitta de personer som löper stor risk tio år före diagnos och därmed ge dem möjligheten till förändring.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd

Grönt ljus för LCHF

LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes

Äldre inlägg