TMAO – skyldig eller bara en passiv observatör?

red-meat

Återigen har vi en ny studie som pekar på ett samband mellan trimetylaminoxid (TMAO) och risk för hjärtsjukdom. Men orsakar TMAO hjärtsjukdom eller är det möjligen en markör för andra tillstånd som ofta hänger samman med hjärtsjukdom?

Ytterligare en studie, publicerad i Journal of the American College of Cardiology (JACC), pekar på ett samband mellan TMAO och risk för hjärtsjukdom. Vi har tidigare skrivit (på engelska) om att TMAO produceras av vår tarmflora och förändras beroende på vår kost. Att äta mer grönsaker kan minska TMAO och att äta mer kött kan öka TMAO. Men är TMAO orsaken till hjärtsjukdom?

Vissa tolkar evidensen som en bekräftelse på att TMAO är orsaken till hjärtsjukdom. Men, som med den mesta epidemiologiska forskningen, stöder inte just den här studien det påståendet.

I studien från JACC mätte forskarna TMAO-nivåer hos 760 friska kvinnor år 1989 och återigen tio år senare. Forskarna tog reda på hur många kvinnor som haft hjärtinfarkt och försökte sedan hitta ett samband mellan risk för hjärtinfarkt och nivåer av TMAO i blodet. De med högst baseline-värde av TMAO och de med högst ökning av TMAO hade en risk för hjärtsjukdom på mellan 1,33 och 1,79.

Kvinnorna med de högsta TMAO-nivåerna som hade haft en hjärtinfarkt och jämfördes med de som inte hade haft hjärtinfarkt, hade också i högre utsträckning högt blodtryck (32% mot 19%), diabetes (7,9% mot 1,3%) och var rökare (4,5% mot 1,8%). [Denna data är endast tillgänglig i de kompletterande tabellerna och inkluderas inte i artikeln.] Återigen är det oklart om nivåerna av TMAO hade någonting att göra med den förhöjda risken för hjärthändelse, eller om det helt enkelt är en markör som sammanfaller med en ohälsosam livsstil eller ”unhealthy user bias.”

TMAO höjs ofta när en person äter mer rött kött. Vissa menar att den här studien pekar på att vi bör undvika rött kött för att minska risken för hjärtsjukdom. Men det är inte vad studien visar; det är en grov feltolkning av av resultatet.

Hur kommer det sig att en del personer med förhöjt TMAO fick hjärtinfarkter och andra inte? Det tycks hänga samman med andra kända riskfaktorer (som högt blodtryck, diabetes och rökvanor), snarare än förhöjda nivåer av TMAO.

Betyder det att vi kan ignorera TMAO? Inte nödvändigtvis. Om en person har högt blodtryck, diabetes eller är rökare, kan TMAO vara ett tecken på förhöjd risk. Men i frånvaro av de samexisterande tillstånden är det inte klart att dess påverkan är signifikant nog för att man ska förändra en redan hälsosam livsstil till och med (speciellt) om den innebär att man äter kött.

För mer kunskap, ta en titt på vår guide om rött kött och det vi tidigare skrivit om att vetenskapen, i sken av GRADE-sytemet, inte stöder en begränsning av rött kött eller ens processat kött.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Svaga samband från ny studie får stora rubriker i media

JAMA: Spelet bakom rekommendationerna om rött kött

Varningar för processat kött saknar grund i vetenskapen

Kött