Svaga samband från ny studie får stora rubriker i media

GettyImages-1060835204

I oktober 2019 skrev vi om en serie studier som pekade på att evidens av hög kvalitet inte stöder sambandet mellan rött kött eller processat kött och risk för hjärtsjukdom eller död. Det var uppfriskande läsning som publicerades i den framstående tidskriften Annals of Internal Medicine och den fokuserade på både vetenskaplig kvalitet och att utvärdera den faktiska effekten av vetenskap på individen.

När vi fattar beslut om vår hälsa är det nämligen vad vi bryr oss mest om — oss själva som individer. Det kanske låter egoistiskt att uttrycka det så, men på vilket annat sätt kan man betrakta det? Vi behöver veta vad vi kan göra för att förbättra vår egen hälsa, eller som läkare vad vi ska rekommendera våra patienter för att varje individ ska förbättra sin hälsa.

Nu har en ny studie publicerats som förändrar budskapet och pekar på motsatsen: Att äta rött kött och processat kött är verkligen skadligt för hälsan.

CNN: Red and processed meat are not ok for health, study says, despite news to the contrary

Innan vi går in på detaljerna i studien börjar vi med att titta på mediarapporteringen. Här är två motstridiga citat från CNN-artikeln. Det första: ”Ökningen i absolut risk är så liten att den inte är relevant på individnivå.” Och ändå citerar CNN författaren senare i artikeln: ”Vår studie pekar på att sambandet mellan hjärthälsa och död är starkt.” Det låter som ett helt annat perspektiv.

Nu ger vi oss på detaljerna i studien för att se hur de håller. Detta arbete var en svit av sex observationsstudier som omfattade 29 000 personer och publicerades i JAMA Internal Medicine. Forskarna fann en statistiskt signifikant ökad risk för hjärtsjukdom eller död hos de som åt mest rött kött eller processat kött, jämfört med de som åt minst.

Hur stor var skillnaden? Var skillnaden stor nog att kvalificeras som ett beaktansvärt fynd från en observationsstudie (vanligen med en riskratio på 2,0 eller större)?

Inte ens i närheten. Detta var några av de lägsta riskration i en studie som fått uppmärksamhet i media. Den högsta riskration för processat kött låg på 1,11 och för oprocessat kött på 1,04. En knappt 10-procentig ökning (värt att tänka på är att riskration för sambandet mellan rökning och lungcancer är mer än 30!). När man tittar på den absoluta risken var ökningen endast 0,1 % på tio år.

När man ser en så rakbladstunn riskratio i en obseravtionsstudie innebär det att datan har hög sannolikhet att vara vilseledande och meningslös. Men vi gräver ännu lite djupare. Var grupperna jämnt matchade eller kunde healthy-user bias (dvs att man har andra hälsosamma vanor) ha en påverkan på resultatet?

Som vi har sett i många tidigare studier (som denna som vi skrev om på engelska Diet Doctor i somras) var gruppen som åt mest kött den minst hälsosamma överlag. De var den enda gruppen med en majoritet av män (och män drabbas oftare av hjärtsjukdom och dör yngre), de hade lägre utbildningsnivå, sannolikheten var större att de rökte och de åt 1100 kalorier mer per dag jämfört med gruppen som åt minst kött. 1100 kalorier mer!

Forskare kan sträva efter att kontrollera för dessa faktorer, men det är en inexakt vetenskap och den säger ingenting om alla de faktorer man inte kan kontrollera. Dessutom, vad ingick mer i försökspersonernas kosthållningar? Om man äter 1100 kalorier mer per dag, är min gissning att kosten inte bestod av broccoli och kött. Författarna försökte att kontrollera för detta, men när datan kommer från frågeformulär om kost är exaktheten i justeringarna begränsad.

I slutänden är detta ytterligare ett exempel på en observationsstudie som innehåller så många problem med tolkningar av data att resultatet inte har någon meningsfull betydelse för hur vi ska välja att leva våra liv. Det förhindrar inte att studier av den här typen får sin beskärda del av uppmärksamhet från media. Förhoppningsvis har du nu fått all information du behöver för att se förbi de braskande rubrikerna och förstå att studiens kvalitet spelar stor roll. Den här studien spelar ingen roll för dig, som individ, om du vill förbättra din häsla.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Svensk media

SR: Ny forskning: Köttätare riskerar att dö i förtid

SvD: Forskarlarm: Ät max två portioner rött kött i veckan

Aftonbladet: Studie: Rött kött ökar risken för hjärtproblem

 
 

grilled flat iron steak shot in flat lay style

Rött kött – är det hälsosamt?

GuideÄr rött kött hälsosamt eller skadligt? Kan du njuta fritt av det när du äter LCHF och ketogen kost, eller bör du begränsa ditt intag? Beroende på vilken expert du frågar får du troligen helt olika svar på dessa frågor. Finns det ett starkt samband mellan rött kött och hjärtsjukdom, cancer eller andra sjukdomar?

 
 

Tidigare

JAMA: Spelet bakom rekommendationerna om rött kött

Varningar för processat kött saknar grund i vetenskapen

Stöder vetenskapen en begränsning av rött kött?

Kött