Strikt LCHF ökar fettoxidationen – men kan försämra tävlingsresultaten

exercise

En ny studie visar att uthållighetsidrottare som äter ketogen kost bränner mer fett – men blir långsammare, jämfört med de som äter kolhydratrik kost.

Vi ställer oss därför frågan om kolhydratbegränsning hjälper eller stjälper tävlingsinriktade uthållighetsidrottare? Eller kanske ännu viktigare, vad betyder detta för oss ”vanliga dödliga” som inte är idrottsproffs?

Denna fråga har vi kampats med i flera år, speciellt när vi ser exempel på idrottare som Zach Bitter som slog världsrekord på ketogen kost, eller cykelfenomenet Chris Froome som vann Tour de France, samtidigt som han enligt uppgift åt strikt LCHF.

Trots att vi har bevis på idrottare som utmärkt sig samtidigt som de begränsat kolhydratintaget finns det också vetenskaplig evidens som pekar på att ketogen kost är negativ för uthållighetsidrottares prestationsförmåga.

Louise Burke, en australiensisk idrottsnutritionist, publicerade redan 2016 en studie i The Journal of Physiology som visade hur ketogen kost för tävlingsgångare dramatiskt ökade deras förmåga att använda fett som bränsle.

Burkes studie stämmer väl överens med en annan ny studie som visar att muskler lättare anpassar sig till att förbränna fett vid lågkolhydratkost. Samma studie visar också att musklerna kan upprätthålla denna fettförbränningsförmåga, även när de bytt tillbaka till kolhydratrik kost.

Burke och kollegor fann dock också att den ökade fettoxidationen hindrade kroppens förmåga att effektivt använda energi. Som resultat av detta började tävlingstiderna så småningom försämras för de som begränsat intaget av kolhydrater, jämfört med dem som åt kolhydratrik kost.

Burkes studie möttes dock av hårt motstånd gällande utformningen. Kritiken riktade sig bland annat mot en alldeles för kort anpassningsperiod, samt användning av meningslösa mätningar av prestationsförmågan.

Som svar på denna kritik utförde Burke och hennes kollegor en replikeringsstudie för att komma till rätta med några av problemen. Studien publicerades i PLOS ONE, en granskad vetenskaplig tidskrift med fri tillgång.

Resultaten från den andra studien matchade dock den första. Tävlingsgångarna som åt ketogen kost förbättrade sin fettoxidation, men försämrade tävlingstiden på 10 km och 20 km.

Tävlingsgångarna som åt kolhydratrik kost förbättrade resultatet med 134 sekunder, jämfört med idrottarna på ketogen kost som istället försämrades med 61 sekunder. Därmed konstaterade författarna att strikt LCHF har en negativ effekt på prestation för uthållighetsidrottare.

På ytan verkar detta väldigt tillförlitligt. Är du tävlingsgångare som överväger att börja med ketogen kost är det kanske inte det absolut bästa valet för ökad prestationsförmåga, enligt denna studie.

Hur är det då med personer som är i långvarig ketos? Dr Stephen Phinney och dr Jeff Volek har uppgivit att det kan ta upp till sex månader för idrottare att helt anpassa sig och öka prestationen på ketogen kost.

Det är dock viktigt att notera att deras slutsatser verkar mer baserade på klinisk erfarenhet än vetenskapliga studier.

Eftersom vi inte har starka bevis för att långvarig ketos ger tävlingsmässiga fördelar hävdar en del, som Alex Hutchinson, prisbelönt journalist, att vi borde utgå från att ketogen kost är negativ för prestationsförmågan. Bevisbördan, enligt honom, ligger istället på den som påstår motsatsen.

Ur ett vetenskapligt perspektiv har Hutchinson en poäng. Dock blir min fråga: Har detta någon betydelse för majoriteten av oss? Är denna evidens, relaterad till tävlingsidrottare, värd att tillämpa för ”vanliga” människor som strävar efter bättre hälsa?

Är du en elitidrottsutövare som tävlar professionellt kan 61 sekunder betraktas som en evighet. I det här fallet är det därför klokt att du följer den senaste forskningen om du vill maximera din konkurrenskraft.

Är du däremot intresserad av att optimera din hälsa, använda fett som bränsle samt uppleva hälsovinsterna med LCHF, spelar förmodligen 61 sekunder ingen större roll.

För mig är det åtminstone klart värt det. Vilken kategori tillhör du?

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Mer

Träning och hälsa: En guide för att hitta den träningsform som passar dig bäst

Tidigare

Tre nya program – perfekta för hemmaträning!

Fett som bränsle i ultramaraton


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Träning