Smör och fisk mot allergier?

Blir barn smarta av fisk?

En ny undersökning i Västra Götaland visar att allt fler ungdomar får allergiska besvär. Ungefär varannan ung har sådana besvär idag.

Undersökningen visade ett annat intressant samband. Barn som åt mer smör och fisk hade mindre allergier. Mina klipska bloggläsare kanske direkt ser en trolig förklaring?

Studien

Sahlgrenska: Allergier ökar bland unga i Västra Götaland

I studien svarade över 11 000 sextonåringar i Västra Götalands län på en omfattande enkät om allergi, astma, eksem, matvanor och miljöfaktorer. Svaren har jämförts med en liknande undersökning som genomfördes år 2000. I den nya undersökningen är det betydligt fler ungdomar som anger att någon gång haft rinnsnuva, nysattacker eller andra näsbesvär utan att vara förkylda.

– Vi frågade ungdomarna om de någonsin känt av sådana näsbesvär, och det var betydligt fler som hade det, jämfört med vår undersökning för nio år sedan. Vi vet inte vad ökningen beror på, det behövs mera forskning för att ta reda vad som ligger bakom, säger Jonas Brisman [projektledare och överläkare].

Studien visar att hela 49 procent av ungdomarna antingen har läkardiagnostiserad astma, näsbesvär eller atopiskt eksem. Näsbesvär är vanligast, följt av astma och atopiskt eksem. Det är vanligare med allergi bland flickorna än bland pojkarna.

Studien tyder också på ett samband mellan fisk, smör och mindre astma.
– De som äter mer fisk och smör tenderar att ha lägre förekomst av astma, och det är ett samband man även sett i andra studier. Vi kommer att analysera den här delen av undersökningen närmare i senare rapporter, säger Jonas Brisman.

SR: Kost kan ha samband med astma

Fisk mot allergi?

Vad är anledning till det statistiska sambandet  som man sett i flera studier? Skyddar fisk och smör mot allergier?

Fisk innehåller mycket Omega-3. Det anses vara anti-inflammatoriskt, och kan tänkas lugna ner immunsystemet och minska risken för allergier.

Med modern västerländsk kost får vi av olika skäl i oss mindre Omega-3 än förr.

Smör mot allergi?

Smör innehåller inte särskilt mycket Omega-3. Men det finns något som det inte innehåller.

Om man inte äter smör så ersätter man det ofta med margarin. Margarin tillverkas av de billigaste växtoljorna och innehåller (till skillnad från smör) en hel del Omega-6.

Omega-6 i större mängd tenderar att öka inflammatoriska tillstånd i kroppen. Som exempelvis allergier. Astma. Hösnuva. Eksem. Eller tarmsjukdomar som ulcerös kolit. Man kan säga att Omega-6 har ungefär motsatt effekt jämfört med Omega-3.

Modern västerländsk kost innehåller betydligt mer Omega-6 än vad som var normalt förr.

Sjuk industrikost – eller riktig mat

Astma

Livsmedelsverket tvingar skolor och dagis att byta smör mot lättmargarin. Det ökar överskottet på Omega-6, och kan ge fler sjuka barn.

Dessutom kan energifattiga lightprodukter ge hungriga barn. Hungriga barn klarar sig sämre i skolan, och de lär äta mer skräpmat på rasterna.

Dumpa nyckelhålet och låt barn äta riktig mat istället. Det kan göra dem friskare från allergier, smalare och smartare.

Effekten på dig lär vara densamma.

Mer

Ger margarin astma hos barn?

Svår tarmsjukdom av margarin?

Nya skollagen ger lightprodukter åt barnen

Till matens försvar: ät mat!

Mer om Omega-3

Rekommenderade Omega-3 tillskott

Inlägg om mat till barn

I viss mån erkänner SLV själva ovanstående samband.

Äldre inlägg