Ger margarin astma hos barn?

Barnastma

Jag har just suttit och läst på studier om margarinkonsumtion och allergibesvär. Det är skrämmande hur många studier som pekar på ett tydligt samband.

Ett samband är biologiskt trovärdigt eftersom margariner, tillverkade av billiga växtoljor, innehåller mycket stora mänger omega-6 fett. Överskott på det ger mer inflammationsframkallande ämnen i kroppen.

Exempel

1

 Bolte G, et al. Margarine consumption, asthma, and allergy in young adults: results of the German National Health Survey 1998. Ann Epidemiol. 2005 Mar;15(3):207-13.

Unga vuxna som ofta äter margarin hade oftare astma (3 – 426% ökad risk). De som oftare åt just light-margarin hade 78 – 1043% ökad risk att ha astma.

2

Woods RK, et al. Fatty acid levels and risk of asthma in young adults. Thorax. 2004 Feb;59(2):105-10.

Mängden av ett analyserat omega-6 fett i blodet hos unga vuxna hade ett signifikant samband med såväl nuvarande som tidigare astmabesvär, och med läkardiagnos på astma.

3

Bolte G, et al. Margarine consumption and allergy in children. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Jan;163(1):277-9.

Margarinätande barn hade högre risk för allergier (plus 1 – 67%) och besvär av allergisk nästäppa ( 1 -97% ökad risk).

4

Trak-Fellermeier MA, et al. Food and fatty acid intake and atopic disease in adults. Eur Respir J. 2004 Apr;23(4):575-82.

Unga vuxna män som åt margarin eller mycket omega-6/lite omega-3 hade ökad risk för hösnuva.

5

Sausenthaler S, et al. Margarine and butter consumption, eczema and allergic sensitization in children. The LISA birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol. 2006 Mar;17(2):85-93.

2-åriga barn som åt mest margarin hade 12 – 161% ökad risk för eksembesvär, 36 – 225% ökad risk för läkardiagnos på eksem, och 1 – 341% ökad risk för allergi.

Ger margarin allergiska besvär?

Ovanstående är bara en del av de studier en snabb sökning gav. Det fanns ytterligare en mängd liknande (exempel 1 2 3) som talar för att samband mellan margarin och allergi. Det är bara observationsstudier, så för att veta säkert krävs en stor dyr interventionsstudie. Men ingen margarintillverkare kommer frivilligt att lägga stora pengar på att leta bevis för att deras produkter är farliga.

Själv bedömer jag att det är mycket troligt att margariner ökar risken för allergier. Jag har tappat räkningen på alla som beskriver att deras astma/allergi försvunnit, eller blivit mycket kraftigt förbättrad, sedan de börjat med LCHF-kost. Och därmed rimligen slutat äta margarin.

Möjligen hjälper istället ett större intag av omega-3 mot astma och allergi (exempel 1 2 3 4).

Efter den nya skollagen kommer alla skolbarn kunna tvingas att äta ”näringsriktig mat”. Det innebär i praktiken att Livsmedelsverkets råd kommer att gälla. Bara billiga omega-6 rika margariner åt barn, inte naturligt smör eller Bregott.

Kanske kommer allt fler barn att få astma och eksem då.

Vad säger du?

Har du haft allergiska besvär och minskat din margarinkonsumtion? Märkte du då någon skillnad?

Tillägg

Se även denna översiktsartikel som visar samband mellan margarin, växtoljor och allergi, särskilt eksem:

Mer

Lag kräver “nyttig” skolmat

Skolpersonal skeptiska till SLVs fettsnåla idéer

LCHF / Lågkolhydratkost för nybörjare

Mer om Omega 3

Rekommenderade omega-3 tillskott

Tack till Jörgen Vesti Nielsen för tipset

I viss mån erkänner SLV själva ovanstående samband.

Äldre inlägg