Så mycket D-vitamin ska du äta

Vitamin D Gel Capsules and Natural Sources of Vitamin D

Allt fler studier visar en koppling mellan D-vitaminbrist och allvarligt sjuka och döda i covid-19. I Storbritannien har folkhälsomyndigheten till och med bestämt sig för att dela ut D-vitamin till riskgrupperna. Innebär detta att D-vitamin skyddar mot coronavirus?

Detta är något som forskaren Mats Humble diskuterar i TV4- programmet Malou Efter tio, som sändes tidigare i veckan.

Mats Humble, universitetslektor och medicine doktor vid Örebro Universitet, har specialiserat sig på D-vitamin där han noga följt forskningen de senaste 15 åren. Ny forskning visar att D-vitamin har en stor betydelse för vårt immunförsvar.

Enligt Mats Humble har forskning dessutom funnit en gemensam nämnare mellan patienter med allvarlig covid-19 och D-vitaminbrist, där de det framkommit tydliga signaler att de som drabbats värst sammanfaller med riskgrupper för D-vitaminbrist (detta bevisar dock inte orsakssamband).

Hur mycket D-vitamin bör vi då få i oss?

Till skillnad från andra vitaminer kan vi själva bilda D-vitamin i huden när vi utsätts för rätt sorts solljus (stark sol under sommarhalvåret). Vi kan också få i oss D-vitamin via kosten; främst fet fisk som lax, sill, makrill, D-vitaminberikade mjölkprodukter och växtdrycker, ägg samt kött.

Det är dock svårt att få i sig tillräckliga mängder via kosten, där Mats menar att ett tillskott är nödvändigt för att behålla sommarnivåerna av D-vitamin under det mörka vinterhalvåret, speciellt om du är vegan.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendation bör intaget av D-vitamin vara 10 mikrogram (400 IE) per dag för barn och vuxna upp till 75 år.

Mats menar dock att att denna mängd inte räcker för att bibehålla nivåerna från sommarhalvåret och rekommenderar istället ett intag på 50 mikrogram (2000 IE) per dag. Han poängterar att upp till denna nivå är mängden helt ofarlig och ligger långt i från de höga doser som kan orsaka förgiftning.

Livsmedelsverkerket rekommendation baseras på den minsta mängd vi behöver för att undvika risken för skelettmissbildning, bland annat ”engelska sjukan”, som det finns stark evidens för. Mats högre rekommendation baseras däremot på den mängd som eventuellt kan stärka vårt immunförsvar och grundar sig i den forskning som gjorts de senaste åren. Mats understryker dock att mer forskning krävs.

Klicka nedan för att se hela denna intressanta intervju med Mats Humble där han berättar om D-vitamin och kopplingen till vårt immunförsvar:

Tidigare

Guide: Stärk immunförsvaret för att bekämpa coronavirus: vad du behöver känna till

D-vitamin kan reducera risken för förkylning och influensa

”Brist på D-vitamin måste tas på allvar”

Mer