Nya säkra studier: Råden om gluten till småbarn behöver ändras!

Framtida glutenallergiker?

Blivande glutenallergiker?

Detta är en fråga jag ofta får och som många småbarnföräldrar brottats med: Är det viktigt för småbarn att tidigt äta gluten, dvs välling, bröd och gröt?

Än idag rekommenderar Livsmedelsverket att man absolut bör ge småbarn mjölmat för att minska risken för glutenintolerans. Så här skriver de bland annat på sin sida med råd för spädbarn:

Om barnet får små mängder gluten medan det fortfarande ammas minskar risken för att barnet ska bli glutenintolerant. Senast vid sex månader, och tidigast från fyra månader, bör du därför börja ge barnet lite mat med gluten… Du kan till exempel låta barnet få smaka en liten munsbit vitt bröd eller smörgåsrån eller en liten sked gröt eller välling några gånger i veckan… Efter sex månader kan du långsamt öka mängden.

Dessa tvärsäkra råd baseras tyvärr bara på osäker statistik ur enkätundersökningar, dvs observationsstudier. Sådan statistik bevisar inget. Livsmedelsverket har sedan länge en besvärande förmåga att låta säkra utan torrt på fötterna.

Så är råden ovan bra eller dåliga? Ingen har vetat tidigare, men nu har saken slutligen testats på allvar.

Härom veckan publicerades två avgörande studier i New England Journal of Medicine – världens högst ansedda vetenskapliga tidskrift. Studier där man för första gången har testat om råden fungerar.

Studie 1

I den första studien slumpades 944 barn med hög risk för glutenintolerans till att antingen få gluten eller placebo mellan 4 och 6 månaders ålder. Man testade alltså på säkrast möjliga sätt om tidig gluten förebygger glutenintolerans.

Resultatet? Det hjälpte inte. Barnen som fick gluten fick lika ofta glutenintolerans, det fanns till och med en icke-signifikant trend mot att de oftare fick glutenintolerans!

Hela 5,9% av barnen som fått tidig gluten fick glutenintolerans, jämfört med 4,5% av de som fick slippa tidig gluten.

Denna första test sågar alltså fullständigt råden att ge gluten tidigt, det fungerar inte. Men det blir ännu värre för Livsmedelsverkets glutenråd…

Studie 2

I den andra studien slumpades 832 barn med glutenintolerans i släkten till att antingen få råd om gluten från 6 månaders ålder eller från 12 månaders ålder.

Resultatet? Solklart. Vid två års ålder hade 12 procent av barnen som fått råd om gluten redan vid 6 månaders ålder fått glutenintolerans. Bara 5 procent av de som fick råd att vänta med gluten till 12 månader hade glutenintolerans – mindre än hälften, en skillnad som var högst statistiskt signifikant.

Råd om att vänta med gluten åtminstone till 12 månaders ålder mer än halverade alltså risken att få glutenintolerans!

Med tiden minskade sedan skillnaderna mellan grupperna, men då åt de sannolikt ungefär lika mycket gluten, så det är vad man kan förvänta sig.

Tidskriftens kommentar

I en kommentar till studierna menar tidskriften att det nu blir svårt för någon att fortsätta ge råd om tidig gluten – det verkar helt enkelt fel. Rådet att introducera gluten under amning verkar också felaktigt – inte heller detta ser man några tecken till nytta av.

Bakgrund: tidig gluten gav epidemi av glutenintolerans

Det finns en sorglig bakgrund till historien. På 80-talet började man i Sverige att ge råd som innebar att man introducerade betydligt större mängder gluten via välling till spädbarn. Resultatet blev en fullständigt katastrofal ökning av glutenintolerans och man backade då något, till dagens råd.

De nya studierna visar dock att man inte har backat tillräckligt ännu.

Sammanfattning: Mer gluten, mer glutenintolerans.

Resultaten från dessa första studier där man testat tidig glutenintroduktion är tydliga: det hjälper inte. Istället tyder allt på att Livsmedelsverkets råd istället gör skada. Föräldrar som följer råden om att tidigt ge gluten ökar risken för att få glutenintoleranta barn! Råden måste alltså ändras snarast, allt annat vore fullständigt ansvarslöst.

När och hur ska då föräldrar introducera gluten till sina barn för att undvika glutenintolerans? Att döma av den bästa vetenskapen vi har så kan det enkla svaret vara detta:

Ju mindre gluten desto bättre och ju senare gluten desto bättre.

Mer

Mat för friska barn

Gjorde slut med bröd – gick ner 40 kg

Barnmatsboken – en perfekt present till nya föräldrar

Ny studie: Är dagens vetebröd farligt för din hälsa?

Så skadas barn av för mycket socker

South Park kör ett glutenfritt LCHF-avsnitt

Studierna

Bakom betalvägg (utöver abstract):

NEJM: Randomized Feeding Intervention in Infants at High Risk for Celiac Disease

NEJM: Introduction of Gluten, HLA Status, and the Risk of Celiac Disease in Children

Ledaren: NEJM: The Missing Environmental Factor in Celiac Disease

Ytterligare kommentar

Forskning.se: Bakslag för förebyggande kostråd mot glutenintolerans hos högriskbarn

Äldre inlägg