LCHF förbättrar blodsockerkontroll för personer med typ 2-diabetes

glucose-test

Återigen har forskning bekräftat att lågkolhydratkost förbättrar blodsockerkontroll.

En ny studie, publicerad av tawainesiska forskare i PLoS One, fann att lågkolhydratkost var effektivare än traditionell diabeteskost för att sänka blodsockernivån hos personer med typ 2-diabetes.

I den 18 månader långa randomiserade kontrollerade studien tilldelades 92 personer med typ 2-diabetes antingen en kost med 90 gram kolhydrater per dag, eller en traditionell diabeteskost. Forskarna var främst intresserade av lågkolhydratkostens effekt på blodsockret samt förändring av diabetesmedicinering och sekundärt kostens påverkan på metabola riskfaktorer.

I slutet av studien hade deltagarna i lågkolhydratgruppen minskat sin HbA1c i genomsnitt med 1,6 % jämfört med 1 % minskning i den traditionella kostgruppen. Lågkolhydratgruppen tog också färre diabetesläkemedel efter 18 månader, medan medicineringen i den andra gruppens inte förändrades.

Dessutom minskade deltagarna i lågkolhydratgruppen i genomsnitt 5,7 cm runt midjan, jämfört med 1,9 cm minskning i den andra gruppen. De uppnådde även en minskning av systoliskt blodtryck med 8,7 mmHg jämfört med en liten ökning inom den traditionella kostgruppen.

Intressant nog var förändringar i triglycerider, HDL och små täta LDL-partiklar inte signifikant mellan grupperna. Detta kan bero på att lågkolhydratgruppen åt mer kolhydrater än deltagare i andra lågkolhydratkoststudier som visat dramatiska förbättringar av dessa värden.

I själva verket var det ingen kraftig skillnad i kolydratmängd mellan de två grupperna. I slutskedet av studien hade deltagarna i den traditionella diabeteskostgruppen gradvis minskat sitt genomsnittliga kolhydratintag till cirka 150 gram kolhydrater per dag – nästan 100 gram mindre än kosten de åt vid start.

Forskarna uppgav att de hade bestämt sig för att använda en mer måttlig lågkolhydratkost för att främja efterlevnad och påpekade att människor i strikta lågkolhydratkoststudier ofta överskrider maxintaget av kolhydrater kraftigt efter några månader.

I den aktuella studien var det drygt 92 % av deltagarna som slutförde, vilket är ganska imponerande för en studie som pågick i 18 månader.

Även om resultaten var mindre dramatiska jämfört med många andra studier på lågkolhydratkost, visar denna studie att även en blygsammare kolhydratreducering kan förbättra blodsockerkontroll samt medföra andra hälsovinster.

För dig med diabetes som är intresserad av att uppnå normala blodsockernivåer, utan eller med lägre medicinering, rekommenderar vi guiden: Så reverserar du typ 2-diabetes.

Tidigare

Ny studie: LCHF gynnar viktnedgång och resulterar i färre diabetesmediciner

Nytt livsstilsprogram för att reversera typ 2-diabetes

Ytterligare bevis – LCHF gynnar blodsockerkontroll för personer med typ 2-diabetes


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Diabetes