Lågkolhydratkost vinner oavsett finansiering

ct

Nu har jag lyssnat på det längre reportaget i Studio Ett. Reportern Malin Olofsson påstår där att lågkolhydratkost visserligen visats ge bättre resultat på vikten etc. i många studier, men att studierna vid närmare granskning visats ha en gemensam nämnare: sponsring av köttlobbyn.

Sant eller ännu en konspirationsteori?

Det är sant att vissa studier där lågkolhydratkost visat bäst resultat är delvis finansierade av organisationer med finansiella intressen i frågan. Konstigt vore det annars. Men det gäller långt ifrån alla.

Här är en lista på studier som visat mer viktnedgång (och oftast bättre riskfaktorer) för lågkolhydratkost utan någon koppling till köttindustrin eller Atkins forskningsstiftelse eller liknande.

Obundna studier som lågkolhydratkost vunnit

Dessa är vanligen finansierade med skattepengar:

  1. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.
  2. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074–81.
  3. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253–8.
  4. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High- Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433–1437.
  5. Daly ME, et al. Short-term effects of severe dietary carbohydrate-restriction advice in Type 2 diabetes–a randomized controlled trial. Diabet Med. 2006 Jan;23(1):15–20.
  6. Halyburton AK, et al. Low- and high-carbohydrate weight-loss diets have similar effects on mood but not cognitive performance. Am J Clin Nutr 2007;86:580-7.
  7. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and learn Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The a to z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA. 2007;297:969–977.
  8. Summer SS, et al. Adiponectin Changes in Relation to the Macronutrient Composition of a Weight-Loss DietObesity (Silver Spring). 2011 Mar 31.

Vinst ändå, med 8–0

Rätta mig gärna om du hittar något undantag. Malin Olofsson får också gärna kommentera.

Lågkolhydratkost verkar vinna i studier oavsett vem som finansierat dem.

Däremot har jag ännu inte sett en enda studie där lågkolhydratkost visat signifikant sämre viktutveckling. Oavsett vem som finansierat studien. Varför det tro?

Framsteg trots allt

Det går ändå framåt. För inte så länge sedan påstods det att det inte fanns någon vetenskap alls bakom råd om strikt lågkolhydratkost (ytterligare exempel). Eller att studier inte visar någon skillnad i effekt.

Nu erkänns att många studier visar bättre resultat för lågkolhydratkost, men det skylls på en konspiration från köttindustrin.

Dags för sista steget snart?

Mer

Hur man går ner 89 kilo med LCHF

Smal utan hunger med lavkarbo/LCHF

Och så var det 14 – 0

LCHF för nybörjare

Äldre inlägg