Kost med mycket eller lite kolhydrater har liknande effekt på hunger

GettyImages-892227280-16-9

Dämpas aptiten mer av lågkolhydratkost än av fettsnål kost? En ny studie menar att svaret är nej. Hur får vi ihop det med andra studier som säger motsatsen?

Vi tittar på detaljerna i den aktuella studien. 84 överviktiga individer med diabetes randomiserades till antingen en kost med 14 % energi från kolhydrater (mindre än 50 gram per dag) eller en kost med 53 % energi från kolhydrater. Båda dieterna var utformade för att skapa ett underskott på 500-1000 kcal. I båda dieterna var innehållet av mättat fett begränsat till mindre än 10%. Det innebär sannolikt att en högre andel av fettet i lågkolhydratdieten kom från oljor snarare än riktig mat innehållande mer mättat fett (som kött, ägg, kyckling, mejeriprodukter).

Efter 16 veckor tycktes det inte vara någon större skillnad när det gäller hunger och mättnad i de två grupperna. Författarnas slutsats? Att ketogen kost inte är bättre än en kost med mycket kolhydrater, om man ser till hunger. Det är en direkt motsats till tidigare studier som kommer fram till det motsatta.

En metaanalys av studier som jämför ketogen kost med ”very low energy diets” visar exempelvis att de som åt ketogen kost var mindre hungriga och hade mindre stark vilja att äta. Ytterligare en studie visade en mer fördelaktig effekt på peptid YY, vilket innebär att mättnadskänslan kan förbättras. En tredje studie som under fyra veckors tid följde en grupp feta män som åt ketogen kost (medelvärde BHb var 1,5 mmol/l) och som upplevde signifikant mindre hunger än en kost med måttligt med kolhydrater.

Dessutom är vår expertpanel helt överens om att ketogen kost dämpar hungerkänslor och underlättar periodisk fasta hos patienter.

Varför förekommer den här skillnaden? För det första utfördes den aktuella studien inte på ketogen kost. Den genomsnittliga nivån på BHB var 0,2 mmol/l och nådde alltså inte gränsen för nutritionell ketos (0,5 mmol/l). Då ketoner antas har en aptitsänkande effekt, gör detta skillnad. Dessutom är det sannolikt att begränsningen av mättat fett gjorde att mättande mat som kött och ägg uteslöts. Klinisk erfarenhet pekar på att fett från olja är hungerdämpande i mindre utsträckning än fastare fett.

Den här studien kan ändå vara intressant eftersom många siktar mot en kolhydratbegränsad kosthållning som är ”nästan-keto”. Man kan försöka begränsa intaget av mättat fett och inte alls sträva efter att vara i ketos och ändå trivas ganska bra med sin lågkolhydratkost. Kosten kan ha positiva effekter på viktnedgång och metabol hälsa, men den här studien pekar på att man går miste om fördelarna med mättnad om man jämför med fettsnål kost.

Allt beror på vilka mål du har. Om du är ute efter minskad aptit verkar det som om ketoner och riktig mat kan ha stor betydelse.

Testa gärna själv för att upptäcka vad som har betydelse för hunger och mättnad för just dig!

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Mer om Linköpingsstudien: Grädde mättar mer än socker

En guide om mättat fett

Om ketos