Kolesterolstriden går vidare i LT

CheeriosVill du ha en sockerbomb mot ditt kolesterol?

I veckans Läkartidningen går kolesteroldebatten ett avslutande varv, mellan kritiker och försvarare av kolesterol som riskfaktor.

Jag tror båda sidor är fel ute. De utkämpar en strid som snart kan vara onödig. Uppdaterat med kommentar från Ralf Sundberg.

För och emot kolesterol som riskfaktor

Kolesterolmyten lever på konstgjord andning

Utdrag:

Vår slutsats kvarstår således. Kolesterolhypotesen har alltför länge hållits vid liv då den varit tilltalande för en del av läkarkåren, läkemedelsindustrin och deras närstående intressen. Men eftersom inget orsakssamband mellan blodets kolesterolhalt och risken att dö i hjärtinfarkt föreligger är det nu dags att begrava den.

SLUTREPLIK: Patienten framför allt

Utdrag:

Sundberg och Scherstén har uppenbarligen inte tagit till sig något av den övertygande biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, djurexperimentella, kliniska och epidemiologiska evidens för kolesterolets roll i den aterogena processen som vi försökte förmedla…

Vi finner därför Sundbergs och Schersténs skriverier osakliga och kontraproduktiva i preventionen av hjärt–kärlsjukdom.

En debatt som behöver uppdateras?

Ena sidan säger nej, kolesterol är ingen riskfaktor. Andra sidan säger jo, kolesterol är en jätteviktig riskfaktor. Båda sidorna har poänger. Men ibland behövs fler färger än enbart svart eller vitt.

Jag tycker det insiktsfullaste ur de två artiklarna finns i den senare:

När en medicinsk hypotes, som avsatt avsevärda hälsoförbättringar i stora befolkningsgrupper [har den? min anm.], ogiltigförklaras på det sätt som Sundberg och Scherstén gör, ikläder man sig ett ansvar. Det minsta man då kan begära är ett förslag till alternativ hypotes som skulle kunna ersätta den nuvarande och leda till ett framtida bättre utfall än vad den nu gällande hypotesen ger.

Att bara hitta de stora felen i den nuvarande världsbilden räcker inte, tyvärr. Även om det är viktigt. För att förändra saken behövs mycket riktigt ett bättre alternativ.

Jag tänker inkludera (det överlägsna) alternativet som dr Ronald Krauss och andra forskat fram, i min kommande bok. De som inte kan vänta kan läsa vidare redan idag:

Snabbkurs i kolesterol

Tidigare i debatten

Mer

PS

Bilden överst tog jag när jag var i USA i mars. Det är komiskt vilket billigt skräp, fullt av mjöl och socker, som kan säljas som ”kolesterolsänkande” hälsokost i USA.

Tillägg

Ralf Sundberg har mailat en kommentar till slutrepliken:

Apropå påpekandet att prof Scherstén och jag inte kom med några andra råd för att förebygga hjärtinfarkt, vilket prof Anders G Ohlsson och medarbetare efterlyste både i sin förra artikel och denna veckas replik på vårt svar: Vi fick ett så begränsat utyrymme i Läkartidningen att vi inte kunde kommentera detta. Visserligen hade jvi kunnat spekulera i om huruvida kolhydratrestriktion är bättre än dagens mediciner, men eftersom inga jämförande studier finns hade vi då varit ute på lika hal is som statinförespråkarna är. Nu gällde debatten vår kritik av vetenskapligheten i kolesterolfrågan. Att motståndarna då efterlyser ett alternativt sätt att förhindra hjärtinfarkt, utgår sannolikt från deras naiva föreställningsvärld om att alla eller de flesta sjukdomar kan förebyggas. Så är inte fallet. Inga människor lever för evigt. Läkarens uppgift är att trösta, lindra och någon gång bota. Vår uppfattning är att dessa våra uppgifter skall skötas på ett så ärligt, empatiskt och vetenskapligt korrekt sätt som över huvudtaget är möjligt. Det är inget fel att vi som enskilda läkare ger de goda råd vi tror har förebyggande effekt, men det finns i dagsläget ingen solid vetenskaplig grund för nya nationella riktlinjer för att förebygga hjärtinfarkt.

Trots att vi alltså inte gav några alternativa råd till statiner, anklagar Ohlsson och medarbetarna oss i sin replik för att ha misslett folk till att ändra sin kost och sluta ta statiner. Var fick de det ifrån? Vi gav ju inga alternativa råd. I sin förra artikel hävdade de dessutom att statistiken visar att statinförbrukningen inte minskat. Man kan därför undra om de ens läst sin förra artikel. Kan den ha varit spökskriven av de läkemedelsföretag dessa författare har uppdrag åt?

Äldre inlägg