Mothugg om kolesterolet

Kolesterol

Time, mars 1984: kolesterolskräck

Som väntat kom nu ett svar på förra veckans debattartikel i SVD. Där två professorer och en docent ifrågasatte kopplingen mellan kolesterolvärde och hjärtsjukdom.

Anders G Olsson, kunnig pensionerad professor (och kanske Sveriges största statin-kramare), ser saken annorlunda. 

Artikeln

SVD: Gott om belägg för riskerna med kolesterol

Slutkläm:

För mig är det en gåta hur tre akademiskt utbildade kollegor kan komma fram till att ett av 1900-talets kliniskt mest framgångsrika projekt betecknas som ett vetenskapligt haveri. Författarna får ta på sig det etiska ansvaret för de läsare som förleds att sluta med livsstilsförändring och läkemedelsbehandling och därmed höjer sin risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Jag kan inte se några nyheter i artikeln. Studier som inte visar tydliga samband mellan totalkolesterol/LDL och hjärtsjukdom (eller till och med motsatta) måste tydligen ha något fel.

Huvudargumentet för att kolesterol är farligt är som vanligt positiv effekt av statinbehandling på hjärtsjuka.

Men frågan är om inte statineffekten sker genom att effektivt minska mängden små täta LDL-partiklar. Ni vet sådana man får av för mycket socker och vitt mjöl (snabbsmälta kolhydrater) i maten.

Statinkramare

Anders G Olsson har skrivit mängder av artiklar i läkartidningen sista åren där han rekommenderar högre statindoser tills kolesterolet är jättelågt.

Trots en del studier med motsatta resultat gäller enligt Olsson ”Ju lägre LDL-kolesterol desto bättre”. Och statinmedicinering kan enligt Olsson behövas även till friska, även om kolesterolvärdena redan är låga (!) – efter JUPITER-studien. Slutsatser som i Läkartidningen kallats för sjukdomsmångleri.

I sammanhanget känns det inte helt bra att läsa Olssons jävsdeklaration:

Författaren [Anders G Olsson] har erhållit konsultarvoden/forskningsanslag från Artery Therapautics, AstraZeneca, Genzyme, Karo Bio, MSD, Pfizer, Roche, Sanofi och Takeda.

Med andra ord har han fått betalt av de flesta bolag som säljer kolesterolsänkande statiner. Behöver inte vara något fel med det, men kan vara värt att ha i åtanke.

Mer

Debattartikeln som Olsson svarade på:
Mot kolesterolskräcken i SVD

Snabbkurs i kolesterol

Äldre inlägg