Kan för lite kolhydrater förkorta ditt liv?

Do you need these carbs?

Behöver du kolhydrater i din kost?

Överallt i media idag kan vi läsa om en ny studie där man hävdar att lågkolhydratkost kan förkorta livet. Som vanligt när det gäller sådana här typer av nyhetssensationer är studien bara baserad på enkäter (i detta fall från 1987-1989) vilket bara visar statistiska samband och egentligen inte kan, vilket författarna också skriver, bevisa någonting.

Precis som tidigare liknande studier visar den här nya studien inte att det är lågkolhydratkosten i sig som är problemet. Enligt studien lever de som äter en växtbaserad lågkolhydratkost längre än de som äter kolhydratrik kost. Det är endast när man tittar på personer som äter en kost rik på fett och kött som det finns ett samband:

Vår data visar att en animalisk baserad lågkolhydratkost, vilken är mest utbredd i Nordamerika och i Europa, kan ha ett samband med en kortare livslängd och ska avrådas.

Många liknande studier har blivit publicerade genom åren med ungefär samma resultat. Dessa studier har alla möjliga former av brister. Gruppen av människor som åt mycket kött och fett i USA under 80-talet, då fettskräcken var som värst, verkar generellt sett inte ha brytt sig så mycket om några kost- eller hälsoråd. De rökte mer, tränade mindre, drack mer alkohol, var överviktiga och hade oftare diabetes etc.

När dessa statistiska studier finner ett samband mellan kortare livslängd och en kost med rik på kött och fett, får den kosten ofta skulden för allt, trots att studien inte kan visa vad som orsakade vad, kanske var det rökningen eller drickandet – vem vet?

För att sammanfatta: Studien är baserad på observations-associationer vilket inte kan bevisa någonting. Ja, människor som struntar i kostråd, som kanske åt en fettrik kost som t.ex. McDonalds-mat, eller som bara struntade i hälsoråd överlag, kan troligen ha ett kortare liv. Men det betyder inte att det gäller de som medvetet äter en hälsosam lågkolhydratkost, det är en helt annan sak! Och hur någon än känner kring detta så är det en studie som enbart är baserad på statistik och den kan inte bevisa någonting.

Så, vad gjorde media-etablissemanget den här gången? Rubrikerna nedan visar på okunskapen då de använder skrämselpropaganda till rubriker som helt enkelt bara är rent felaktiga:

Uppdatering

Dr Aseem Malhotra gör ett bra jobb när han kommenterar studien för BBC World News:

Mer

Forumdiskussion: För lite kolhydrater förkortar livet

Tidigare

Lever ohälsosamma köttätare kortare liv?

Vem ska klandras för fetmaepidemin?

LCHF

22 kommentarer

 1. Mats
  Du skriver ”...kanske var det rökandet, kanske var det drickandet - vem vet.”

  SVT nyheter skriver: ”Efter att ha tagit hänsyn till en rad olika faktorer – som motion, ålder, rökning samt utbildning – analyserade forskarna om risken att dö påverkades av deras intag av kolhydrater.”

  Har SVT läst fel?

 2. Johannes
  De kontrollerar för riskfaktorer så som rökning, ålder och grad av fysisk aktivitet i studien.

  Att ni skriver "Gruppen av människor som åt mycket kött och fett i USA under 80-talet, då fettskräcken var som värst, verkar generellt sett inte ha brytt sig så mycket om några kost- eller hälsoråd. De rökte mer, tränade mindre, drack mer alkohol, var överviktiga och hade oftare diabetes etc." fast ni läst studien och vet att de kontrollerar för dessa faktorer känns väldigt oseriöst, och är för mig på gränsen till manipulativt.

  Och, även om studien inte bevisar någonting så ligger det ändå något intressant i det här resultaten. Enligt låg-kolhydratkostens förmodade effekter hade vi ju förväntat oss motsatt samband, dvs att mindre kolhydrater och mer fett skulle vara associerat med lägre dödlighet. Jag tycker ni bör vara ödmjuka här och inte bara avfärda resultaten för att de är baserade på enkätdata.

  Jag tycker det här föreslår, tillsammans med fynd från andra studier, exempelvis denna https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29844096 och ,att mer forskning behövs och att vi inte känner till allt kring hur kosten påverkar vår hälsa.

 3. Pär
  @johannes: man kan visserligen försöka kontrollera för div faktorer. Frågan är dock hur väl man lyckas. Den här typen av epidemiologisk forskning är notoriskt osäker. Här står jag på Eenfeldts sida.

  Däremot gillar jag inte hur man använder ordet etablissemanget, som om det fanns en en dold agenda eller konspiration. Media är nog snarast som en skock får som rusar åt samma håll i jakt på klicks.

 4. Stefan
  Jag tycker också man ska vara ödmjuk. Kanske ska de som försöker "nolla" kolhydrater, äter lite grönsaker och baserar sin LCHF på kött i hög grad tänka efter både en och två gånger.
 5. christian
  Johannes, mycket bra skrivet! Jag ser överallt i olika grupperingar (nu senast bland dem som håller på med Bitcoin) hur folk tenderar att skapa argument för sin övertygelse. Vi måste vara rationella och objektiva i detta. Vi behöver mer information, och vi behöver vara öppna för den. Annars finns risk att allas tunnelseende övergår i fullständig idioti.
 6. Refeer
  Korrelation implicerar inte kausalitet.

  Journalisternas okunskap är skrämmande. Enkla vetenskapliga metoder som man får lära sig på naturkunskapen i grundskolan är som raketforskning för den yrkesgruppen.

 7. gunilla
  lchf förespråkar inte hög proteinkonsumtion i form av rött kött, det ska ätas i måttlig mängd. Vi som äter lchf äter inte mer kött än gemene man såvitt jag vet
 8. Annelie
  Ingen åt lchf på 80-talet så de har aldrig ens fått nån statistik över hur lchfare mår. Därför går det inte att dra några slutsatser om lchf alls, oavsett hur mycket de kontrollerat div faktorer. Utöver det faktum att en sån här studie aldrig bevisar nånting. Alls.
 9. Pär
  @christian: Jag är ingen dogmatisk lchf-anhängare. Har inte kört lchf på flera år, primärt för att det är svårt att hålla en diet. Men det finns starka argument för att det kan finnas hälsofördelar att hämta för den som begränsar kolhydratintaget.

  Man måste ha klart för sig att den här typen av studier är förknippade med enorma osäkerheter. Det finns massor av exempel på hur fel man kan hamna. Ett av de mer klassiska var där epidemiologin visade att östrogentillskott efter menopaus skyddade mot bröstcancer när randomiserade studier senare klargjorde att risken ökade med, vill jag minnas, 30%.

  Här inte hunnit sätta mig in i denna studie, men jag misstänker (nån får gärna rätta mig) att man med att "följa" deltagarna i 25 år menar att man kollade när de dog. Så brukar det vara i dylika studier. Om någon svarar på en enkät I slutet av 80-talet och dör 2016, kan man förutsätta att personen ätit på samma sätt under hela denna period?

  I ett sådant material finns förstås massor av olika samband och strukturer som är omöjliga att kontrollera för, eftersom man inte vet vilka de är. Exempelvis: de som uppgav att de inte rökte och åt en mindre andel kolhydrater kanske i högre utsträckning började röka några år senare. Fullt möjligt, inte osannolikt. Hur såg intaget av transfetter (också en stark riskfaktor) ut över tid för de som på 80-talet svarat att de åt mer eller mindre kolhydrater?

  Jag skulle i alla fall inte, om jag ätit lite kolhydrater, ligga sömnlös av oro pga den här studien.

 10. jala
  Här kommer en översatt länk om hur det gick till.

  https://translate.google.se/translate?sl=en&tl=sv&js=y&...

 11. Pelle
  Pröva en växtbaserad kost i 6 månader och känn skillnaden om inte kör på?
 12. Pär
  @jala: tack för länken. Har fortfarande inte läst studien, men tittade igenom forumet. Att lowcarb-gruppen har högre andel diabetiker är för mig en stor röd flagga, eftersom det i sig är en självmotsägelse om deltagarna är någorlunda slumpmäsdigt samplade. Även om detta kontrolleras för i deras Cox-modell ger det anledning att tro att det finns underliggande konstigheter i materialet. Någon annan kanske Har en kommentar kring detta?
 13. Johannes
  @jala. Epidemiologiska studier baserade på observationsdata är inte (i princip aldrig) randomiserade. Det är därför man använder kontrollstrategi. Rent statistiskt så får man samma resultat om man studerar effekter i en population som är slumpmässligt utvald med avseende på den inverventinsvariabel man är intresserade av som om man inte har ett slumpmässigt utval men där man kan kontrollera för alla faktorer som gör att stickprovet inte är slumpmässigt. I 99% av fallen kommer man inte hela vägen fram. Hur långt man kommer är en gradfråga. Det är därför det är viktigt at nogrant läsa metoden och den kontrollstrategi studien använder sig av. Att förkasta studiens resultat endast på grund av att det är en observationsstudie innebär att man inte tar hänsyn till att det faktiskt gåt att designa och göra väldigt bra observationsstudier. Hur pass bra studien vi nu diskuterar är måste bedömas utifrån studiens studiedesign. Den kan inte avfärdas bara för att den inte går i linje med de kostrekommendationer kostdoktorn ger eller för att det är en observationsstudie.

  Sedan är inte poängen med studien att bevisa någonting (för övrigt kan man inte bevisa något i vetenskaper förutom matematik etc utan endast sträva efter att falsifiera det man är intresserad av där om man gör många upprepade försök att falsifiera något utan att lyckas har funnit startare stöd för sin hypotes). Att hitta intressanta samband är bra nog. Det ger uppslag till vidare forskning. Det är i det samanhanget jag tycker vi ska förstå studien. Ha en ödmjuk inställningen helt enkelt.

 14. Jackie
  Nu har jag bara skummat studien och är inte van att läsa forskning på egelska, men visst följdes de upp ända fram till 2016-2017? Och de jämförde med data från flera andra studier, bland annat en svensk som jag själv deltagit i vid ett tillfälle. Och tog hänsyn till riskfaktorer som rökning, diabetes mm? Men enkätstudier på mat är väl oerhört osäkra, det är inte lätt att uppskatta hur mycket och vad man äter hur ofta.

  Även om det faktiskt på sikt skulle visa sig att vi lever kortare på lchf skulle jag ändå inte ångra det, då livskvaliteten blir så mycket högre! Jag är diagnosticerad med IBS, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi som lett till långa och många sjukskrivningar under 20 års tid. Sjukdomar som hindrat mig från att bilda familj, köpa hus och sånt där som "normala" människor gör. Efter bara en månad på lchf var alla spår av sjukdomarna som bortblåsta! Jag gick från att vara deltidssjukskriven utan ork att göra annat än vila i soffan resten av tiden inkl helger till att jobba heltid med en massa överskottsenegi och lust att göra allt det där jag inte orkat i 20 år. När jag flera gånger "fallit ur" och ökat kolhydratintaget kommer värken i kroppen och den abnorma tröttheten tillbaka direkt, liksom uppblåstheten och diarrén. Jag är uppenbarligen inte skapt att äta för mycket av kolhydrater. Mina år på lchf har varit värda så mycket mer än de 20 på en normal högkolhydratskost med mycket grönsaker (även varit vegetarian under några år).

 15. Johannes
  @Jackie. Bara att gratulera att du hitta en kost som verka fungera bra för dig. Och din poäng är bra: även livskvaliteten på åren man har är viktiga. Hade varit intressant om det gjordes forkning på kopplingen mellan livskvalitet och kost. Själv mår även jag bättre på ketogen kost än att äta kolhydrater. Men är öppen för ny forskning som kommer. Jag tror vi kommer lära oss väldigt mkt framöver och att många av dagens sanningar kommer omprövas. Säkert sådana som jag själv tar för givna idag.
 16. Henrik
  Det är märkligt att de anger kolhydraterna i gruppen genom att ange median värdet. De borde också ange det genomsnittliga värdet annars blir det oklart. Men 37% kolhydrater som är median värdet är INTE lågkolhydrat kost enligt lågkolhydratkost förespråkare. Så de som gjort denna studie har inte testat lågkolhydrat kost. Utan de verkar bara varit ute efter att smutskasta lågkolhydratkost. LÄKEMEDELSBOLAG har varit med och finansierat . Vilka produkter säljer de? Insulin kanske ? Det bör någon kolla.
 17. Johannes
  @Henrik. Att ange median värden tycker jag känns bra. Genomsnitt förskjuts vid sneda fördelningar. Medianen fångar värdet som den mittersta observationen i distributionen, vilket jag tycker fungerar bra i det här sammanhanget.

  Att det bara går till 20 % kolhydratintag (om jag minns rätt började finguren i studien där) tycker jag är den bästa poängen man kan göra mot studien. Det vill säga, om den har hög intern validitet så säger den hur kolydratitag påverkar de som redan äter rätt mkt kolhydrater, vilket inte är att jämföra med ett intag som ger exempelvis ketos där intaget snarare ligger < 5%. Och då ställer kroppen helt om sig på en rad sätt som gör att det är troligt att det inte längre är relevant att jämföra vad som sker i kroppen vid intag av viss föda mellan grupperna, eller snarare att man inte kan utgå fram att samband som gäller för den ena gruppen och gäller för den andra.

  Att de är "ute efter att smutskasta lågkolhydratkost" och att "LÄKEMEDELSBOLAG har varit med och finansierat. " tycker sänker kvaliteten på den här tråden rejät.

 18. Rolf Bergdahl
  Jag tänkte - med en gång - dom sa att forskare............ - att här kommer en lögn - men dom vet på Ekot - att det är få som tänker så - dom vet att de flesta - får ett svimningsanfall - när dom säger - "forskare säger" - sen tänkte jag - det är ingen idé - att tala emot det - så jag skall säga - hellre det - än att leva - tills man blir 100 - tjock och fet och sjuk.
  Rolf Bergdahl
 19. Henrik
  Johannes skrev : Att de är "ute efter att smutskasta lågkolhydratkost" och att "LÄKEMEDELSBOLAG har varit med och finansierat. " tycker sänker kvaliteten på den här tråden rejät."

  Johannes tycker tydligen det är OK för läkemedelsbolag att ljuga om LCHF? Varför ? Forskaren Fil. Dr. Zoe Hardcombe har granskat studiens och har viktig kritikmot studien:

  http://www.zoeharcombe.com/2018/08/low-carb-diets-could-shorten-life-...

 20. Henrik
  Johannes du tror inte jäv spelar roll i forskning. Du bör titta på den forskning läskedrycks industrin finansierat, och den forskning som finansierats av oberoende källor om läsk. Förklara sedan skillnaderna för mig. Jag menar naturligtvis inte att all forskning läkemedelsindustrin finansierar är fel. Men ofta är den tyvärr det . Se t. ex. https://www.adlibris.com/se/bok/dodliga-mediciner-och-organiserad-bro...
  Man bör inte vara naiv, för då blir man lätt lurad.
 21. Henrik

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg