Triglycerider och hjärtsjukdom – vilket är sambandet?

head-and-heart-1-1600×1037

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Varför borde vi bry oss om höga triglycerider? Läkare är besatta av LDL-kolesterol men säger inte ett ord om triglycerider, trots att höga triglycerider starkt indikerar risk för hjärtkärlsjukdom, nästan lika starkt som LDL.

fung-534×665Abnormt höga triglycerider (hypertriglyceridemia) ökar risken för hjärtsjukdom med så mycket som 61%. Detta är mycket bekymmersamt eftersom den genomsnittliga nivån av triglycerider stadigt har ökat i USA sedan 1976 tillsammans med typ 2-diabetes, fetma och insulinresistens. Uppskattningsvis har 31% av vuxna amerikaner förhöjda nivåer av triglycerider.

Höga triglycerider i sig orsakar troligtvis inte hjärtsjukdom och representerar en viktig markör för hyperinsulinism. Patienter med en ovanlig sjukdom som heter ”familial hyperchylomicronemia syndrom” upplever extremt höga triglyceridnivåer under hela sitt liv, men utvecklar sällan hjärtsjukdom. Niacin är ett läkemedel som effektivt sänker nivån av triglycerider, men dessväre misslyckas det med att minska hjärtsjukdom.

Triglycerider och HDL-kolesterol

Trots den vitt spridda tron att ”kolesterol är dåligt”, som anfördes av medicinska auktoriterer under 70-talet är denna modell allt för förenklad. Kolesterol flyter inte runt fritt, utan åker runt i blodomloppet kopplade till lipoproteiner. Vanliga blodtester skiljer på low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL). När de flesta diskuterar kolesterol refererar de till det ”dåliga kolesterolet”, eller LDL.

HDL1Men så långt tillbaka som 1951 var det redan känt att höga nivåer av HDL (det ”goda kolesterolet”) skyddade mot hjärtsjukdom, vilket sedan bekräftades av milstolpen Framinghamstudierna. Låga nivåer av HDL är en mycket starkare prediktor för hjärtsjukdom än vad höga nivåer av LDL är. HDL tros vara nyckelmolekylen i reverserad kolesteroltransport, processen där kolesterol från vävnader avlägsnas och återvänder till levern.

Låga nivåer av HDL har ett nära samband med höga nivåer av triglycerider. Över femtio procent av patienter med lågt HDL har också höga triglycerider. Höga nivåer av triglycerider aktiverar enzymet cholesterol ester transfer protein (CETP). Detta enzym sänker HDL-nivån.

Med tanke på det nära sambandet med triglycerider borde det inte vara någon överraskning att lågkolhydratkost höjer HDL, även utan viktminskning. I kontrast till det påverkar den fettsnåla kosten HDL-kolesterolet minimalt. I en studie ökade Atkins lågkolhydratkost HDL-nivåerna fjorton gånger mer än den mycket fettsnåla Ornish-dieten.

Läkemedelsföretag investerade miljarder dollar i utveckling av läkemedel som höjer HDL genom att hindra CETP. Torcetrapib, som vid den tidpunkten var det dyraste läkemedlet som någonsin tagits fram, höjde HDL precis som utlovat, men lyckades ej minska hjärtsjukdom. Och ännu värre är att preparatet ökade risken för hjärtattacker och död. Det tog död på folk. Läkemedlet dalcetrapib höjde HDL med imponerande 40%, men misslyckades med att leverera några fördelar för hjärtat. Som i fallet med triglycerider orsakar lågt HDL inte hjärtsjukdom, det är bara en indikator.

Vad som dock är tydligt är att kolesterolprofilen som är typisk för metabolt syndrom, höga triglycerider och lågt HDL kommer från överflödigt VLDL, vilket i slutändan kommer från hyperinsulinism.

Hypertoni

Högt blodtryck, hypertoni, definieras vanligtvis som systoliskt blodtryck (den översta siffran) över 140 eller diastoliskt blodtryck högre än 90 (den lägre siffran). Denna sjukdom kallas ofta ”den tysta mördaren” eftersom det inte finns några symtom som associeras med den, trots att den starkt bidrar till hjärtattacker och stroke. De flesta fall kallas ”essentiell hypertoni” eftersom ingen specifik orsak hittas. Dock kan hyperinsulinism spela en avgörande roll.

En oproportioneligt hög insulinkoncentration i blodet hos patienter som har högt blodtryck rapporterades först i den vetenskapliga litteraturen för över femtio år sedan. Sedan dess har flera studier så som ”The European Study of Insulin Resistance” bekräftat detta samband. Höga och stigande insulinnivåer fördubblade risken för att få högt blodtryck hos de som tidigare haft normalt blodtryck. En komplett genomgång av alla tillgängliga studier uppskattar att hyperinsulinism ökar risken för hypertoni med 63%.

HTN1-kopia-800×760Insulin höjer blodtrycket på flera sätt. Det påverkar alla avgörande nyckelfaktorer för blodtryck – hjärtminutvolym, blodvolym och motstånd. Insulin ökar hjärtats hopdragningskraft direkt.

Insulin ökar blodvolymen på två sätt. Först och främst underlättar insulin återupptaget av salt i njurarna. För det andra stimulerar insulin frisättning av anti-diuretiska hormoner som hjälper till att hålla kvar vatten. Tillsammans ökar ansamlingen av salt och vatten blodvolymen, och orsakar därmed högre blodtryck.

X är markören

Det metabola syndromet döptes först av dr Reaven till ”syndrom X” eftersom symbolen X används inom matematiken som beteckning för den okända kvantiteten, som vi försöker hitta. I detta fall hade dr Reaven sett att de många uttrycken för syndrom X alla hade en underliggande grundorsak, som vid den tiden var okänd. Vilken är den mystiska X-faktorn?

Enligt National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) är kriterier för diagnosen metabolt syndrom:

  1. Bukfetma
  2. Höga blodfetter
  3. Lågt HDL-kolesterol
  4. Högt blodtryck
  5. Förhöjt fastesocker

Genom att titta noga på vårt diagram kan vi nu lösa ut det okända ”X:et” i ekvationen. Kopplingen mellan alla dessa olika sjukdomar är hyperinsulinism. För mycket insulin orsakar bukfetma, höga triglycerider, lågt HDL, högt blodtryck och det förhöjda blodsockret vid typ 2-diabetes.

X = hyperinsulinism

Syndrom X är hyperinsulinism.

Varje symtom uppträder inte hos varje person. Dessa symtom klumpas ihop, men det finns individuell variation i vad som först blir synligt. En person kan ha låga triglycerider, en annan person har högt blodsocker från insulinresistens, och ytterligare en annan kommer bara att ha högt blodtryck. Men att ha ett symtom ökar sannolikheten för att ha de andra, eftersom de har samma grundorsak.

Flertalet sidor av metabolt syndrom är uttryck för hyperinsulinism. Detta är mycket viktigt. Insulinresistens orsakar inte metabolt syndrom. Hyperinsulinism orsakar det. Styrkan med att framställa problemet på detta sätt är att det gör lösningen direkt uppenbar.

Vi behöver sänka insulinet.

Detta ger ett lockande hopp om att typ 2-diabetes, och faktiskt hela metabola syndromet, är en helt reversibel sjukdom.


Jason Fung

Mer

Hyperinsulinism – Vad insulin gör i din kropp

LCHF för nybörjare

Periodisk fasta för nybörjare

Populära videor om hjärtsjukdom och kolesterol

Populära videor med dr Fung

Tidigare med dr Fung

Tidigare artiklar av dr Jason Fung

Mer med dr Fung

Dr Fung har sin egen blogg på intensivedietarymanagement.com. Han är också aktiv på Twitter.

Jason Fungs bok The Obesity Code finns tillgänglig på Bokus.

obesitycode-400x554

Äldre inlägg