Så mår Sveriges befolkning 2018

Doctor with a stethoscope in the hands and graphical design

Folhälsomyndigheten presenterar resultaten från 2018 års nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Siffror som nu finns tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats. Överlag är hälsan i landet god, sju av tio svenskar uppger att de mår bra. Några orosmoment finns dock, bland annat att den psykiska ohälsan ökar och att svensken nu är fetare än någonsin:

Överlag är hälsan god – mer än 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Samtidigt har den positiva hälsoutvecklingen avstannat sedan föregående års undersökning. Genomgående uppger personer med förgymnasial utbildning oftare ohälsa än personer med eftergymnasial utbildning. Dessa skillnader har även konstaterats i tidigare analyser av folkhälsan.

Ett positivt resultat i folkhälsoenkäten är att den dagliga rökningen fortsätter att minska med ett par procentenheter sedan föregående års undersökning. Idag är det sju procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen. Ett mindre positivt resultat är att andelen som rapporterar fetma har fortsatt öka med någon procentenhet, och det är nu 16 procent som anger fetma.

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges befolkning – ny statistik om folkhälsan 2018

SvD: Svensken fetare än någonsin

Här på Diet Doctor har vi resurser för bättre hälsa, gratis och tillgängligt för alla. Börja med en titt på några av våra guider!

Tidigare

Svensken äter mest godis i världen

Vi äter ihjäl oss

Video om viktnedgång

Grunderna i LCHF

Äldre inlägg