Hur ökar jag mitt fiberintag som gastric sleeve-opererad?

Välkommen till Professorn svarar! I denna frågespalt är det våra medlemmar som ställer frågorna och Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, som författar svaren. Hans svar är baserade på forskning och mångårig klinisk erfarenhet. Idag undrar en medlem hur hen, som är gastric sleeve-opererad och äter lågkolhydratkost, kan få i sig mer fibrer.

Professorn svarar 133

Fråga:

Hej! På en kolhydratsnål kost är det svårt att få i sig fibrer när man är gastric sleeve-opererad, vad rekommenderar du där?

Professorn svarar:

Om du inte har svåra problem med trög mage så ser i alla fall inte jag ett problem med att inte få i sig en viss (stor) mängd fibrer. Det finns inga stora randomiserade studier på att man blir friskare i hjärta och kärl eller får mindre av andra allvarliga sjukdomar om man växlar till att äta mer fibrer.

I den stora studien Womens Health Initiative (WHI) testades detta, delvis, i ett randomiserat upplägg på ca 49 000 kvinnor. Men ”mer fibrer” kombinerades då med att man skulle äta mer frukt och grönt samt fettsnål kost. Det är den enda studien som finns som är tillräckligt stor för att bl a testa fibrer (framför allt från fullkornsprodukter).

Man kunde i WHI-studien inte påvisa någon minskad förekomst av cancer med den kosten jämfört med att inte ändra sin kost (= kontrollgruppen). Men framför allt så drabbades redan hjärtsjuka kvinnor (som alltså hade känd hjärtsjukdom redan när de gick in i studien) av en ökning av hjärtkärlsjukdom om de hamnat i gruppen som fick råd om större intag av frukt och grönt + fibrer + fettsnål kost. Och detta trots att de kostråden gav en liten viktnedgång, fastän det inte var meningen enligt studieupplägget.

Så nej, det finns inget självändamål i att äta mycket fibrer som jag ser det, varken för hjärta och kärl eller för att minska cancerrisken.

Men om du behöver det för trög mage skulle jag rekommendera så kallat bulkmedel (som faktiskt liknar fibrer), t ex lunelax. Det borde gå bra att få i sig trots gastric sleeve-operation, det verkar mer i tarmen än i magsäcken, som ju minskats av din gastric sleeve.