Är non-HDL det nya sättet att mäta kolesterol?

Välkommen till Professorn svarar! I denna frågespalt är det våra medlemmar som ställer frågorna och Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, som författar svaren. Hans svar är baserade på forskning och mångårig klinisk erfarenhet. Idag vill en medlem ha hjälp med att reda ut hur kolesterol mäts på bästa sätt.

Professorn svarar 131

Fråga:

Hej, vid min senaste provtagning fick jag veta att det ”gamla” sättet att bedöma kolesterolet i blodet är ”out of business”. Nu är det non-HDL (vilket betyder kolesterol minus HDL) som står i
läkarens papper.

Jag utgår från att man med kolesterol menar totalkolesterol. Har man skippat Apo-kvot och andra mätmetoder? Vad säger du om detta?

Professorn svarar:

Vi har börjat med att använda oss av non-HDL i viss mån här i min region (Region Östergötland) vid rutinkontroller av t ex patienter med diabetes. Men jag kan inte se att det finns medicinska fördelar alls med det. Det som är praktiskt för sjukvården (och i viss mån patienten) är att det tas icke-fastande. Köerna på labb på morgonen minskar. Men anledningen till att det används i min region är nog mest för att det är lite billigare jämfört med att mäta alla klassiska lipidkomponenterna, eller Apo A och B.

Så man kan inte alls säga att det är ”out of business” med att mäta mer detaljerade lipidprofiler i fastande. Tvärtom, det är ”business” på riktigt eftersom det ger en mer detaljerad
uppfattning om kolesterolpartiklarnas storlek (om man tar med antalet LDL-kolesterolbärande partiklar, alltså Apo B) samt så får man ju veta sina triglyceridnivåer som också ofta är av intresse för en komplett bild av ett metabolt syndrom till exempel.

Det är framför allt triglycerider som man behöver ta i fastande för att de skall bli rättvisande. Mäts triglyceriderna efter mat med mycket fett så kommer man helt enkelt bara få svar på hur mycket av den senaste måltidens fett som simmar runt i blodet och som sedan kommer att skickas ut till kroppens vävnader.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, medarbetare på Diet Doctor


Funderar du också över något som rör kroppen, sjukdomar, kostvanor eller hälsa i största allmänhet? Om du har en fråga du vill ställa till professor Nyström, bli medlem idag så har du möjlighet att skicka in den till professornsvarar@dietdoctor.com – förhoppningsvis svarar professorn på just din fråga! Du behöver vara medlem för att kunna skicka in din fråga, men tyvärr kan vi inte garantera svar till alla.


Senaste inläggen

BLI MEDLEM