Kan snusning orsaka insulinresistens?

Välkommen till Professorn svarar! I denna frågespalt är det våra medlemmar som ställer frågorna och Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, som författar svaren. Hans svar är baserade på forskning och mångårig klinisk erfarenhet. Idag har professorn fått en fråga om snusning.

Professorn svarar 128

Fråga:

Hej! En kort fråga: Kan snusning orsaka insulinresistens? Om, i så fall, hur?

Professorn svarar:

Jag har faktiskt undersökt precis det i en egen studie där vi jämförde nikotinfritt snus med vanligt snus som innehöll nikotin på 14 friska försökspersoner. Alla deltagare testade båda snussorterna. Man var, som det heter i forskningsvärlden, sin egen kontroll.

Dagen med snus med nikotin jämfördes med en dag med nikotinfritt snus på varje deltagare. Vi fann ingen statistiskt signifikant ökning av insulin eller blodsocker när man hade nikotin i kroppen jämfört med att vara nikotinfri. Men stresshormonet kortisol steg en aning (ca 10-15 %, betydligt mindre ökning än vad man normalt får av en löptur där man tar i, det har jag nämligen testat i en annan studie).

Så även om jag inte fann en statistiskt säker ökning av insulin i min färska undersökning så skulle man kunna tänka sig att en liten stegring av kortisol inte bara gör dig som snusar piggare, utan att det trots allt, hos vissa individer (inte de jag undersökte) kan minska insulinkänsligheten en aning, men att det är mycket små effekter. Hög halt av kortisol sänker nämligen insulinkänsligheten.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, medarbetare på Diet Doctor


Funderar du också över något som rör kroppen, sjukdomar, kostvanor eller hälsa i största allmänhet? Om du har en fråga du vill ställa till professor Nyström, bli medlem idag så har du möjlighet att skicka in den till professornsvarar@dietdoctor.com – förhoppningsvis svarar professorn på just din fråga! Du behöver vara medlem för att kunna skicka in din fråga, men tyvärr kan vi inte garantera svar till alla.


Senaste inläggen

BLI MEDLEM