Har medicinska studier oftast fel?

Jag läste just en mycket intressant artikel om hur ofta medicinska studier i efterhand visar sig ha felaktiga resultat. Man har intervjuat en professor som ägnar sin karriär åt att utforska frågan:

Lies, Damn Lies, and Medical Science

Observerad felprocent enligt artikeln: 80 procent av icke-randomiserade studier, 25 procent av randomiserade och 10 procent av stora randomiserade studier.

Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk till kostvetenskapens okritiska användande av osäkra observationsstudier som ”bevis”. Det är säkert en huvudorsak till den totala förvirringen på området idag.

Tidigare

Uppsalastudien: inte ens en tummetott

Att göra en höna av en liten fjäder

”Du blir tjock av dålig luft”

Din hälsa riskeras av giriga spöken

Äldre inlägg