Uppsalastudien: inte ens en tummetott

bs

Den så kallade ”Uppsalastudien” har professorer som Mai-Lis Hellenius använt i något år för att påstå att lågkolhydratkost förkortar livet.

Nu är studien slutligen publicerad. Det är en observationsstudie (bevisar inte orsakssamband) och i sammanhanget mycket liten: en enda kostenkät hos 911 män varav man sedan uteslöt hälften (sic). Även om vi snällt bortser från allt det så kvarstår två fel av två möjliga.

Det var inte lågkolhydratkost, och dödligheten var inte signifikant ökad. Man tar sig för pannan.

I media

UNT: Medelhavskost förlänger livet

– Överlevnadschanserna var högst för dem som låg närmast en medelhavsdiet. Omvänt var dödligheten, i synnerhet i hjärt-kärlsjukdomar, förhöjd bland dem som åt mer likt Atkinsmodellen, säger Per Sjögren.

– – –

[Det] förekom vid den tidpunkten ännu ingen utbredd debatt i Sverige om vare sig Atkins eller andra kolhydratfattiga dieter, säger Per Sjögren.

– – –

…männen som åt mest likt Atkins i studien [hade inte] någon extremt kolhydratsnål kost. Av deras totala energiintag kom 43 procent från kolhydrater…

Kommentar

Studien är alltså en uppföljning av en kostenkät på 90-talet, när kolhydratsnål kost knappt ens debatterades i Sverige. Ändå kallas äldre som spontant åt 43 procent kolhydrater – tio gånger mer än strikt Atkinskost – för Atkinsliknande? Snarare motsvarar det den kolhydratmängd man kan få i sig av vanlig västerländsk skräpmat.

Att kalla det Atkinsliknande har inget med verkligheten att göra. Det är fullt möjligt att inte en enda person i studien ens försökte äta enligt Atkins. Är detta okunskap eller desperation?

Än mer intressant blir det om man kikar på själva studien:

Inte ens med justerade siffror i en liten osäker observationsstudie (en enda kostenkät) och uteslutande av hälften av de svarande (bristande ifylld enkät) och kallande av 43% kolhydrater för ”kolhydratreducerat” säger studien vad som påståtts. Dödligheten var ändå inte signifikant ökad i den ”Atkinsliknande” gruppen.

Det blev inte ens en tummetott. Efter allt prat om ”Uppsalastudien” blev det inget alls.

Mer

Att göra en höna av en liten fjäder

Slutrapport från fettdebatten

Äldre inlägg