Kan ost och smör skydda mot typ 2-diabetes?

full-fat dairy prevent type 2 diabetes

En ny analys av tidigare observationstudier som publicerades under förra veckan i PLOS Medicine menar att de som äter helfeta mejeriprodukter upplever hälsoförbättringar.

Under sommaren berättade vi om en ny studie som visade på ett samband mellan att äta mer fett från mejeriprodukter och färre fall av stroke. Den här veckans analys visar på ett samband mellan att äta mer mejerifett och färre fall av typ 2-diabetes.

Newsweek: Can type 2 diabetes be prevented by cheese?

Det här var en stor analys med över 63 000 deltagare. I genomsnitt noterades 29 procent lägre risk för typ 2 diabetes för de med högst konsumtion av mejerifett, jämfört med de med lägst konsumtion.

Både den här översikten och den som handlade om stroke förlitar sig på ett objektivt mätande av konsumtion av mejerifett: biomarkörer i blodet. Det är ett stort steg framåt jämfört med att förlita sig på standardförfarandet för att värdera olika typer av kosthållning — frågeformulär om matintag — vilket är ett ökänt otillförlitligt verktyg. Författaren till studien:

De flesta tidigare studier av mejeriprodukter och typ 2-diabetes har förlitat sig på frågeformulär man själv svarar på frågor om sin kost, vilket kan ha fel eller jäv, liksom svårigheter när det gäller att fastställa mindre uppenbara källor till mejerifett som i såser, glass, ost samt matlagningsfett i blandade måltider och färdiglagad mat.

Koncentration och cirkulation av biomarkörer i vävnaden… hjälper till att ringa in ett flertal substanser från kosten utan att förlita sig på minne eller subjektiv rapportering och reflekterar ett komplementärt förhållningssättt till att undersöka sambanden med T2D.

The New York Times rapporterade att en annan stor kohortstudie publicerad i The Lancet under sommaren, fann ett samband mellan att äta en större mängd helfeta mejeriprodukter och en minskad risk för dödlighet och kardiovaskulära händelser.

Samtliga studier som nämns är observationsstudier, vi kan alltså inte utgå från att det finns ett samband. Med andra ord, det är inte fastställt att mer mejerifett i kosten förbättrar hälsan.

Men, det är ändå svårt att förstå hur vi vid upprepade tillfällen kan se dessa hälsosamma associationer, om mejerifett istället skulle vara orsak till de tillstånd man studerar. Observationsstudier kan normalt inte bevisa orsak och verkan, men när de vid upprepade tillfällen ger en motsatt bild av det teorin förespråkar, är teorin sannolikt fel.

PLOS Medicine: Fatty acid biomarkers of dairy fat consumption and incidence of type 2 diabetes: A pooled analysis of prospective cohort studies

Tidigare

Kan feta mejeriprodukter förlänga ditt liv?

Amerikaner byter kolhydrater mot fett

Fullfeta mejeriprodukter ”kan drastiskt minska risken för diabetes”

Mer

LCHF för nybörjare

Video om fett

Äldre inlägg