Ny liten studie: periodisk fasta gynnar inte viktminskning – men stämmer det?

Blue clock on white plate, Intermittent fasting concept, ketogenic diet, weight loss, skip meal

Periodisk fasta är en populär metod för att bland annat gå ner i vikt och bibehålla vikten. Nu visar en ny studie ingen säker nytta av periodisk fasta när det gäller viktminskning.

Detta menar SVT Nyheter i en artikel från förra veckan, gällande en ny studie gjord på periodisk fasta. Men hur ligger det egentligen till?

Studien är ännu inte publicerad, men preliminära resultat presenterades nyligen på en konferens av American Heart Association. Syftet var att se vilken effekt metoden har för viktnedgång och blodtryck. Studiens huvudförfattare, Nisa M. Maruthur, medicinforskare vid John Hopkins universitet i Baltimore:

Vi har länge undrat om tiden när en person äter påverkar vikten, oavsett hur många kalorier en person äter. Forskare som tidigare har försökt undersöka det har inte kontrollerat antalet kalorier. Så det har varit svårt att fastställa om resultatet beror på förändring av tiden eller antalet kalorier. I denna studie var det enda vi ändrade tiden när deltagarna åt.

I studien deltog 41 överviktiga vuxna där 90 % antingen hade pre-diabetes eller diabetes. Under tolv veckor fick deltagarna äta samma hälsosamma mat varje dag. Hälften av deltagarna ordinerades att äta under en begränsad tid på dygnet där den större delen av kalorierna fördelades före klockan 13.00 på eftermiddagen. Den andra hälften fick istället äta under en tolvtimmars-period där 50 % av kalorier konsumerades efter klockan 17.00. Vikten och blodtrycket mättes i början studien samt följdes upp efter fyra, åtta och tolv veckor.

Resultatet visade att grupperna gick ner ungefär lika mycket i vikt samt sänkte blodtrycket – oavsett när de åt. Maruthur trodde att gruppen med tidsbegränsat ätande skulle gå ner mer i vikt, vilket här inte visade sig vara fallet.

SVT Nyheter: Ny studie: ”Periodisk fasta fungerar inte för viktminskning”

ScienceDaily: Calories by the clock? Squeezing most of your calories in early doesn’t impact weight loss

Hur relevant är då denna studie?

För det första är detta endast en liten studie med få deltagare. En större studie krävs för att kunna dra några slutsatser. Att studien ännu inte är publicerad gör det svårare att dra säkra slutsatser. Studien pågick i endast tolv veckor, vilket kan vara för kort tid för att se resultat på viktminskning som ofta når sin höjdpunkt vid tre till sex månader, enligt erfarenhet från tidigare viktminskningsstudier.

Som vi skrivit om tidigare är tidsbegränsat ätande ett effektivt sätt att minska det dagliga kaloriintaget, vilket kan vara en orsak till att det kan medföra hälsovinster som viktminskning.

I denna studie ordinerades båda grupperna att äta samma mängd kalorier och därför är det kanske inte konstigt att grupperna hade liknande viktminskning. Den spontana kaloriminskningen som ofta sker vid periodisk fasta uteblev alltså. Det innebär dock inte att periodisk fasta inte fungerar för viktminskning, som artikelrubriken i SVT menar.

Vidare kan fasta medföra andra hälsovinster än enbart den viktnedgång som denna studie valt att fokusera på. Fasta utförd på rätt sätt kan även medföra att insulinet förblir lågt under längre perioder, den kan reversera typ 2-diabetes, ge ökad energi och mycket annat. Detta var inget som undersöktes i denna studie men hade varit intressant att ha reda på.

Läs mer om periodisk fasta och alla dess fördelar i vår stora guide.

Vi bör alltså tolka denna ännu opublicerade studie med stor försiktighet. Tolkningen bör inte vara att ”periodisk fasta inte fungerar” utan vi bör förhålla oss kritiska.

Tidigare

Ny studie visar att fasta kan vara lika effektivt som minskat kaloriintag

Periodisk fasta ger ökad viktnedgång

Ny studie hävdar att periodisk fasta inte fungerar – men stämmer det?

Mer om periodisk fasta