Myter om kost och hälsa

man thinking looking up at junk food green vegetables

Många påståenden om kost och hälsa som vi länge har matats med är antingen fel eller saknar helt proportioner – det hävdar Tim Spector, brittisk professor i genetik.

I en intressant artikel skriven av Henrik Ennart och publicerad i SvD får vi läsa om den brittiske professorn Tim Spectors tankar om kost. Han har nyligen skrivit boken Spoon-fed. Why almost everything we’ve been told about food is wrong (Jonathan Cape, 2020) som baseras på ett antal myter om mat och hälsa. ”Kött är en stor cancerrisk. Ät inte en sotig grillkorv. Smör kan ge hjärtinfarkt. Dra ned på saltet. Ät mycket fet fisk och lita på doktorns kostråd.”

Dessa varningar känner säkert de flesta igen och de är några av de påståenden om hälsa som vi matas med, som enligt Tim Spector är fel eller saknar proportioner. Tim Spector menar att myndigheter såväl som dietgurus riktar alltför stort fokus på risker som är små för den enskilde individen, medan de stora riskerna hamnar i skymundan.

Ett tema i boken är att råd kring små och obetydliga risker tillåts dominera medan stora och viktiga risker hamnar i skymundan. Den stora risken handlar om att äta mycket ultraprocessad mat med socker och raffinerat fett. Om detta är det ofta ganska tyst. Livsmedelsindustrin har inget intresse av att lyfta fram det och myndigheterna är påverkade av deras lobbying, säger Tim Spector.

Att den första ordentliga studien som på allvar undersökte hälsoeffekterna av att äta ultraprocessad mat kom först för två år sedan, anser Tim är ”ganska upprörande”. Han hävdar att detta beror på att ingen, allra minst livsmedelsindustrin, har varit intresserad av att ta reda på detta och istället riktar allt fokus mot enskilda delar av maten. Genom att skriva ”fritt från” socker, salt eller gluten, är enligt Tim ytterligare knep för att sälja produkter som i övrigt är ohälsosamt skräp.

Tim hävdar också att det sällan tas hänsyn till att vi alla reagerar olika starkt på det vi stoppar i oss – ”Det som gäller för en behöver inte gälla för en annan, så kopiera inte vad jag äter.” säger Tim. Han menar att generella rekommendationer riktade till alla är rent nonsens, när det viktigaste är att lyssna på sin egen kropp och hur den reagerar.

Enligt Henrik Ennart kan en del av Tim Spectors slutsatser i nya boken uppfattas som kontroversiella och några gränsar till det filosofiska. Uppfattningen att generella kostråd är meningslösa är såklart kontroversiellt, vilket Tim själv säger sig vara medveten om.

Hela artikeln hittar du här:

SvD: ”Hundraårig matmyt – har orsakat störst skada”

Mer om Tim Spector

Tim Spector är professor i genetisk epidemiologi vid King’s College i London och tillhör enligt Reuter-Thompson den procent forskare i världen som oftast blir citerade i andra studier. Tim Spector startade för 30 år sedan en studie på brittiska tvillingar som i dag har genererat mer än 800 vetenskapliga artiklar och han leder The British gut project vilket är en av världens största kartläggningar av bakterierna i människors tarmflora. Han har också skrivit en rad böcker, bland annat boken Matmyten som väckt mycket uppmärksamhet och han är nu alltså aktuell med den nya boken Spoon-fed. Why almost everything we’ve been told about food is wrong (Jonathan Cape, 2020).

Tidigare

Guide: 17 farhågor kring LCHF

Undvik de konventionella kostråden

Mer