Cancer, insulin och Lantus

Lantus och bröstcancer

Det har redan tidigare funnits farhågor om att insulinet Lantus ökar risken för cancer. Flera nya studier tyder nu på ökad risk framförallt för bröstcancer hos användare.

Frågan är om detta bara gäller Lantus, eller allt insulin i högre doser? Ett högintressant ämne även för friska.

I media

DN: Diabetesmedicin kan öka risken för bröstcancer

SVT Rapport: Insulinet Lantus kan öka risken för bröstcancer

Science Daily: Insulin Analogue Glargine Possibly Increases Cancer Risk

Pressrelease Diabetologia: POSSIBLE LINK BETWEEN INSULIN GLARGINE AND CANCER PROMPTS URGENT CALL FOR MORE RESEARCH

Cancerlarmet

Lantus är en genmodifierad variant av mänskligt insulin (ett sk analoginsulin), vilket gör det mer långverkande och möjligt att patentera. Genmodifieringen kan teoretiskt tänkas öka cancerrisken. En del provrörs- och råttstudier har tidigare visat en misstänkt ökad sådan risk.

Studier visar nu statistiskt signifikanta samband: diabetiker som tar genmodifierat Lantus-insulin verkar få mer cancer än de som tar mänskligt insulin.

Studie 1:

Tysk observationsstudie på 127,000 diabetiker. Man finner att det finns ett dosberoende samband mellan insulindos och cancer med samtliga insuliner. Intressant nog är risken ännu högre med analoginsulinet Lantus än med övrigt insuliner. Vid 10E dagligen ökade risken 9%, och vid 50E dagligen med 31% (utöver den redan ökade risken med mänskligt insulin).

Studie 2:

Svensk observationsstudie på 114,000 diabetiker. De som använde Lantus hade runt dubbelt så hög risk att få bröstcancer som de som använde annat insulin. För andra cancertyper sågs inga säkra skillnader.

Studie 3:

Skotsk observationsstudie på 49,000 diabetiker. De relativt få (447) som bara använde Lantus hade med knapp marginal signifikant ökad risk för alla typer av cancer. Det var dock extra oklart om sambandet verkligen berodde på Lantus.

Studie 4:

Engelsk observationsstudie på 63,000 diabetiker. Klart ökad cancerrisk för alla med insulinbehandling, men inga skillnader mellan olika insuliner. Se nedan.

Fult spel av Sanofi-Aventis?

Om man läser ledaren i tidskriften Diabetologia (som publicerade studierna) får man en berättelse som är fascinerande för alla med konspirationsteoretiska tendenser.

Studie nr 1 ovan inkom redan augusti 2008, och visade ett tydligt statistiskt samband mellan storsäljaren Lantus och cancer. En hastigt sammankallad expertgrupp menade att det vore förhastat att överhuvud taget publicera resultaten utan att dessa först hade upprepats(!)

Två nya liknande studier via svenska och skotska register startades och blev studie 2 och 3 ovan. När de också visade samband mellan Lantus och cancer publicerades alla studierna, minst ett halvår försenat.

Sanofi-Aventis

I efterhand startades även en fjärde studie via det kommersiella företaget ”Pharmatelligence” (ingen hemsida på nätet). Det är nummer fyra ovan, den enda som inte visade något samband. Man kan ju stilla undra hur köpt den studien är med tanke på ovanstående. Och inte blir misstanken mindre av att första- och andraförfattaren i sin jävsdeklaration uppger sig tidigare varit betalda av i princip alla insulinproducerande läkemedelsföretag, inklusive Sanofi-Aventis. I övriga studier ovan deklareras inga sådana bindningar.

Det luktar riktigt illa.

Men Lantus är extremt viktigt för Sanofis vinster framöver. Börsvärdet sjönk sista dagarna med ofattbara 84 miljarder kronor (ca 17%) efter avslöjandet om Lantus.

Bara Lantus, eller allt insulin?

Faktum är att allt insulin i högre doser ökar på celldelning och därför kan öka risken för cancer. Och att äta mycket snabba kolhydrater är ett enkelt sätt att öka på insulinet kraftigt.

Kolhydrater och risk för bröstcancer

37 studier: de som äter högt GI har ökad risk bröstcancer

39 studier: de som äter mycket snabba kolhydrater har ökad risk för tjocktarms- och livmodercancer

Mindre kolhydrater = mindre insulin = mindre cancer?

Att undvika (snabba) kolhydrater ger mindre insulin i blodet hos friska, och mindre behov av att spruta i sig insulin för diabetiker. Teoretiskt bör det minska risken för cancer, och observationsstudier stöder att det är så.

Dessutom finns gott om vittnesmål att folkslag som inte hade tillgång till modern starkt insulinhöjande västerländsk kost (ex socker och vitt mjöl) knappt verkade få cancer alls.

Teoretiskt skulle LCHF-kost (där man minskar på alla kolhydrater och sänker insulinet betydligt) då kraftigt minska cancerrisk. En mycket spännande teori som återstår att testa i studier.

Fortsätta med Lantus?

De som tar Lantus kan normalt inte bara sluta ta det, utan behöver då ersätta det med ett annat insulin. Jag rekommenderar att man diskuterar saken med sin läkare.

Som diskuterat ovan är det än så länge bara en stark misstanke att Lantus ökar risken för cancer något mer än övriga insuliner. Men alla insuliner verkar medföra en sådan dosberoende risk.

Lite egenproducerat insulin behöver alla (och typ-1 diabetiker behöver tillskott), men för mycket kan i längden vara farligt.

Cancercell

Cancercell

Alternativ till Lantus

Det långverkande Levemir är också ett förändrat insulin (med påkopplad  fettsvans, till skillnad från Lantus som har 4 utbytta aminosyror). Levemir har hittills inte visat samma oroande cancerstatistik som Lantus, men man kan inte utesluta någon eventuell riskökning.

Vill man verkligen vara på säkra sidan är det nog mänskligt insulin som gäller. Där finns exempelvis Actrapid (snabbverkande) och Insulatard (medellångverkande).

Mer

Allt om diabetes – om hur man lättast minskar sitt insulinbehov

Inlägg om cancer

Insulin farligt vid typ 2 diabetes?

Kalla Fakta #4 – Pinsamma kostråd till diabetiker

Kolhydrater och risk för bröstcancer

37 studier: de som äter högt GI har ökad risk bröstcancer

39 studier: de som äter mycket snabba kolhydrater har ökad risk för tjocktarms- och livmodercancer

Äldre inlägg