Yngre generationen: mättat fett ofarligt

Robert Rönngren

Det här är lite roligt. Robert Rönngren, nutritionsstudent på KI och läsvärd bloggare, har skrivit sitt exjobb om vetenskapen och debatten kring mättat fett. Låt oss säga så här, han kommer till en annan slutsats än professorerna Rössner och Marcus, också KI.

Exjobbet innehåller intressanta kommentarer från olika debattörer.

Här kan du läsa hela exjobbet.

Utdrag

Sammanfattning

Det har på senare tid förts en debatt om huruvida det mättade fettet spelar en roll för uppkomsten av sjukdomar som cancer, diabetes, stroke och hjärtinfarkt. De svenska och internationella kostråden har sedan 60-talet rekommenderat befolkningen att begränsa sitt intag av mättat fett. Jag har i denna uppsats undersökt det mättade fettets association till hjärt-kärlsjukdomar samt hur debattläget är idag. Resultat från interventionsstudier är motsägelsefulla, men de större visar inte något starkt samband mellan intaget av mättat fett och hjärt-kärlsjukdomar. Data från omfattande prospektiva kohortstudier som Nurses’ Health Study, Health Professionals Study och Malmö kost-cancer ger inte något stöd för att ovan nämnda samband skulle finnas. Seven Countriesstudien som utfördes på 60-talet är den största prospektiva kohorten som har uppvisat ett samband, men den har stora brister. Debatten verkar idag svänga till förmån för de som påstår att det mättade fettet är ofarligt, även fast stödet från stora delar av forskarvärlden fortfarande är starkt för att mättat fett skulle vara farligt. Framtida kostråd bör baseras på vetenskap och då kan de knappast innehålla rekommendationen att Sveriges befolkning bör minimera sitt intag av mättat fett.

Om debatten

Att det idag finns en aktiv debatt kan ses som ett tecken på att forskningen inom området är otillräcklig eller motsägelsefull. Att den skulle vara det är dock något som flera av debattörerna inte håller med om. Professor Claude Marcus anser att ”Sammantaget finns det stöd för att mättat fett är farligt”. Samt att ”Det finns ett samband mellan mättat fett och surrogatmarkörer för hjärt-kärlsjukdom…”.(personlig korrespondens) Om detta samband finns eller ej låter jag vara osagt då det inte är något jag undersökt i denna uppsats. Dock kan argumentet framföras att sambandet
mellan ett högt intag av mättat fett och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom då rimligtvis också borde finnas. Annars kanske just dessa surrogatmarkörer är av mindre värde för att uppskatta risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom, eller så är det så att dessa surrogatmarkörer framförallt påverkas av andra faktorer och inte av intaget av mättat fett.

Den stora fall-kontrollstudien ”INTERHEART” kan spela en roll för att identifiera dessa andra faktorer. I INTERHEART-studien föll rökning, förhöjd ApoB/ApoA1-ratio, psykosociala faktorer, förhöjt blodtryck, diabetes samt bukfetma ut som riskfaktorer. Dagligt intag av frukt och grönsaker, måttlig regelbunden alkoholkonsumtion samt regelbunden fysisk aktivitet var associerat med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom (P=0,03 för alkohol och P<0,0001 för alla andra faktorer).(33) Intaget av mättat fett mättes ej (personlig korrespondens med Dr. Salim Yusuf).

Flera av debattörerna uttrycker att debatten är behäftad med ”för mycket tyckande och känslor”(Personlig korrespondens med Prof. Gunnar Johansson) och att debattläget är ”väldigt uppskruvat”( Personlig korrespondens med Andreas Eenfeldt). Eenfeldts (som skrivit fler debattartiklar i Läkartidningen) svar på frågan ”Hur anser du att tonläget är i debatten idag?”: ”Det är för tillfället väldigt uppskruvat tycker jag. Överdrifter, självsäkra uttalanden utan vetenskapligt stöd, och gott om osaklig skrämselpropaganda.” Detta är jag också benägen att hålla med om. Med tanke på att det vetenskapliga stödet för det mättade fettets farlighet aldrig verkar ha varit stort så är det förvånande att man från myndigheters sida har utfärdat så kraftiga varningar mot det.

Vissa av förespråkarna för det mättade fettets ofarlighet för sig också med något ovetenskapliga argument och olika konspirationsteorier verkar finnas, där ”etablissemanget” försöker mörka frågan om mättat fett. Citat från läkare Annika Dahlqvist: ”Etablissemanget önskar inget högre än att frågan sopas under mattan, allt under det att massor av människor går under pga felaktiga kostråd.”(32). Uttalanden som detta är tyvär tämligen vanliga idag och bidrar inte enligt min åsikt till något konstruktivt. Fler av debattörerna uttrycker att de inte känner igen sig i Dahlqvists beskrivning av dem själva som ” korrupta manipulatörer” (34).

Professor Stephan Rössner (Karolinska Institutet) skrev nyligen en artikel för internetsidan Newsmill (35) där han har ett försiktigare uttryckssätt än vad han tidigare haft i till exempel Läkartidningen (4,7). Han uttrycker att kostråden i framtiden kommer att vara mer liberala för att fånga upp individuella svar på olika kostformer samt att energitätheten är det mest avgörande. Professor Fredrik Nyström (Linköpings Universitet), som bland annat har debatterat med prof. Rössner i Sveriges Radio, uttrycker att ”nu verkar ju Stephan omvärdera lite…”. (Personlig korrespondens med Prof. Fredrik Nyström) Nyström anser att mättat fett är helt ofarligt och säger att hans meningsmotståndare har ”enligt ny forskning, inget” stöd för sina åsikter. Nyström spekulerar också i att det kan ligga en del prestige bakom det faktum att en del forskare så kraftfullt försvarar lipidhypotesen.

För att summera debattläget så verkar det som att fler forskare, läkare och nutritionister i Sverige börjar ifrågasätta den sedan länge etablerade lipidhypotesen och att en del som försvarat den börjar backa. Dock bör det påpekas att de flesta med största sannolikhet fortfarande ställer sig bakom den.

Kostrekommendationerna planeras att revideras (36) och det är min förhoppning att rekommendationerna om det mättade fettet då slopas. Det är enligt min åsikt viktigt att rekommendationer från myndigheters sida vilar på en solid vetenskaplig grund. Att idag rekommendera den svenska befolkningen att minska på sitt intag av mättat fett saknar denna solida grund. Rekommendationerna bör därför ändras och framtida rekommendationer bör vara mer allmänt hållna.

Mer

Professor Nyström: mättat fett naturligt och ofarligt

Livsmedelsverkets råd om mättat fett avfärdas i Dagens Medicin

Paradigmskifte på gång?

Hjärt-Lungfonden dumpar Becel pga oklart forskningsläge om fett

Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok

30 kommentarer

 1. Micke
  Härlig att veta att förändringens vindar blåser åt vårt håll!!
 2. Camilla Stenlund
  http://www.expressen.se/halsa/1.1574765/finland-hotas-av-fetma

  Orsakar djurfett att levern blir fet? Eller är det också bara något som är taget ur luften?

 3. Thomas H
  Tydligen behöver vissa i Finland läsa på mer om bl a Forskningsstudier som är gjorda vid bl a Linköpings universitet om modernare orsaker till Fettlever!
  :wink:
 4. Fredrik
  Micke>> Det är bl.a. den sortens uttalanden som gör att debatten är så pass uppskruvad som den är. Du skriver att "förändringens vindar blåser åt vårt håll", precis som om det vore en het fotbollsmatch mellan AIK och Djurgården.

  Jag själv var länge en LCHF-motståndare, men inte på grund av dåligt underbyggda argument, utan snarare på grund av den sektkänsla som präglar LCHF-rörelsen. Utan att ha bett om det började folk trycka upp det ena påståendet efter det andra i ansiktet på mig. Man kollade snett på mig bara för att jag hade pasta i matlådan och var så klart tvungen att kommentera, fördöma och givetvis predika hur fel jag åt.

  Lyckligtvis bortsåg jag från personliga känslor och började istället leta LCHF-information på nätet. Sållar man mellan talibanernas känsloyttringar i ämnet finns det en del matnyttigt att finna, inte minst den här sidan.

  Sedan 1 april äter jag uteslutande LCHF-kost, med en del medvetna snedsteg på helgerna då jag lyxar till det genom att äta bröd och dricka juice till frukost. Viktnedgången är ett faktum, jag mår bra och magen mår mycket bättre mot förut. Jag blir inte sötsugen som förr och jag kan inte påstå att jag saknar något i min kost (förutom bröd och juice till frukost vilket jag begränsar till lördag och söndag).
  Pasta, ris och potatis känns redan idag helt barockt att äta.

  MEN!
  Vis av erfarenhet är jag jättenoga med att inte trycka min nyfunna kost i ansiktet på andra. När folk ser mina matlådor och frågar om kosten svarar jag gärna på frågor och berättar vart dom kan läsa mer i ämnet.
  Jag är mycket försiktig med att bidra till en "vi mot dom"-känsla, bara för att vissa faktiskt gilla pasta, ris och potatis och inte verkar må dåligt av det. Flera av mina nyvunna LCHF-vänner verkar dock bli väldigt provocerade av att inte alla "sett ljuset" och det gör mig faktiskt en smula orolig.

  Låt vetenskapen ha sin gång, jag är säker på att framtidens kostråd på sikt kommer präglas av beprövad vetenskap. LCHF står nu under lupp och kommer säkerligen bidra till ändrade kostråd om forskningen nu kommer fram till sådana svar. Skulle vetenskapen komma fram till annat hoppas jag verkligen att vi alla kan ta det till oss och inte enträget hävda att jorden är platt.

 5. Anna
  Fredrik: Visst kan man säkert finna "frälsta" bland LCHF:arna som i sin iver prackar på omgivningen sitt fettbudskap.

  Men jag törs lova att det omvända är mycket vanligare - fettskrämda som förfasar sig över LCHF:arnas matlådor. Oavsett hur tysta och diplomatiska vi än försöker vara. Min uppfattning är att det är fritt fram att kommentera min mat, min hälsa, min vikt...

  Men jag har absolut inte handlingsutrymme att göra motsvarande med kolhydratätarna.

 6. Lilja
  Robert Rönngren skriver:
  ”Citat från läkare Annika Dahlqvist: ”Etablissemanget önskar inget högre än att frågan sopas under mattan, allt under det att massor av människor går under pga felaktiga kostråd.”(32). Uttalanden som detta är tyvär tämligen vanliga idag och bidrar inte enligt min åsikt till något konstruktivt”

  Annika D har ju helt rätt i sitt påstående och det är ju det som är så skrämmande. Robert R tycker visst att alla ska sitta med armarna i kors och vänta på bättre tider medans folk dör och blir handikappade.
  Tycker att Robert Rs åsikt i den frågan känns lillgammalt......

 7. Jag tycker att Annika Dahlqvist ofta gör för kraftfulla uttalanden av den typen jag citerar i uppsatsen. Jag tycker inte det är konstrutkivt alls. Eenfeldt håller en mer sansad nivå, vilket jag tycker är bra.

  Jag har nog aldrig blivit kallad lillgammal förrut... :)

 8. Lasse P
  Fredrik....ditt inlägg är ett av de mest sansade jag läst på länge och det känns som en behaglig nivå att ligga på i debattonen.
  Jag tror att var och en blir salig på sin tro och bör använda det som fungerar för just dom.
  Jag får ibland samma känsla i debattläget här som när det kommer personer och vill pådyvla mig "Vakttornet" i mitt hem "Det här är det enda rätta och tror du inte, så kommer du inte till himlen...och därmed basta."
  LCHF fungerar ypperligt för mig men jag förbannar inte mina vänner och arbetskollegor vid lunchbordet när dom äter "fel" utan jag gör som du, förklarar vad fördelarna är för mig och vill dom veta mera så förklarar jag vad det hela går ut på sedan får dom bilda sig en egen uppfattning.
  Jag har genom att läsa så mycket som möjligt om olika kosthållningar bestämt mig för att min metod är just LCHF bl.a för att jag kan äta så innihelv...te mycket gott men ändå gå ned ca. 1 kg/v (borträknat platåfaserna) Jag älskar nämligen att äta!!
  Att mina värden vid den senaste hälsoundersökningen bara bli bättre ser jag som en bonus.
  Var rädda om er och respektera varandras åsikter, dom är förmodligen rätt från deras synvinkel. MVH Lasse P
 9. Stam
  Valet av rubrik till inlägget är minst sagt dålig. Talar den här bloggaren/studenten för hela den yngre generationen, talar han ens för halva? Knappast. Jag pluggar själv nutrition på KI och de flesta är väl ganska överrens om mättat fetts negativa påverkan på t.ex. hjärt- och kärlhälsan.
 10. ... och de flesta är ganska överens om att de tror att mättat fett har en negativ påverkan på hjärt-/kärlhälsa ...
 11. Lasse P
  Hej igen!
  En fråga som jag inte hittar något riktigt svar på är: Varför blir mina värden (blodtryck, kolesterol, blodfetter m.m)bättre när jag äter mer mättat fett och mindre kolhydrater? Kommer jag att dö i förtid nu?? Bör jag vara rädd???
 12. Stam,
  bra poäng. Jag menar ändå att yngre som haft tid/intresse att granska frågan vanligen verkar komma till samma slutsats som Robert Rönngren. Då bortser jag från dem som okritiskt litar på vad de läst/hört sägas.

  Med tiden lär den första gruppen bli allt större.

 13. Lasse P,
  ironi? :)
 14. Karin
  Robert skriver att han inte tycker att Annika Dahlqvists kraftfulla debatterande är konstruktivt. Det har han självklart rätt att tycka. Jag har själv motsatt åsikt. På vad sätt tycker jag då att Annikas retorik är konstruktiv?? Jo, på det sätt att hon verkligen syns och hörs, retar upp och skapar debatt. ALLA har åsikter om henne och det hon säger och tycker, vilket jag anser vara ett mycket kontruktivt sätt att få många att själva fundera och ifrågasätta, och kanske gå vidare och ta reda på mer. Hon bryter isen och i hennes kölvatten kan sen "snällare" och mer politiskt/vetenskapligt korrekta debattörer som Doc mfl agera. När jag hör människor prata om sina personlig positiva erfarenheter av lchf-kost (inte minst i dina videosnuttar, Doc) kommer det alltsomoftast fram att de tagit första steget mot lchf (och ett friskare liv) efter att ha sett eller hört Annika i något forum. Det är i mina ögon konstruktivt om något!
 15. Mats Lindberg
  Karin,
  kanske har du rätt. Dahlqvist är kanske LCHF-rörelsens Gudrun Schyman, men jag håller ändå med Fredrik och Robert på alla punkter. Konfrontation ger uppmärksamhet, men där måste också finnas substans och eftertanke.
 16. Lasse P
  Ironi...ja, delvis, men skulle faktiskt vilja få svar på frågan utifrån någon mättat fett motståndare t.ex Stam. Det kan ju vara något fundamentalt jag/vi missat.
 17. söder
  stam

  vad innebär den negativa verkan på hjärt och kärlhälsan då?

 18. Karin
  Mats - och hur många har Gudrun hjälpt till ett friskare liv?? ;-)
  Självklart behövs alla aspekter i debatten, men måste alla deltagare hantera alla aspekter? Kan man inte komplettera varandra? Det är alltid lättare att debattera med substans och eftertanke om någon annan redan fört upp ämnet på agendan. Jag tycker Doc och Annika kompletterar varandra bra. Olika typer av sändning når olika typer av mottagare, än om budskapet i grunden är det samma.
 19. Stam: Vilka väl utförda studier är det som pekar på att mättat fett skulle vara negativt för hjärt-kärlhälsan? Jag kanske har missat några.

  Annars rekommenderar jag dig att kolla upp referens 29 i min uppsats (Mente et al). Den bästa systematiska genomgång av litteraturen vi har idag, när det gäller kostens relation till hjärt-kärlsjukdomar.

 20. Thomas H
  Håller med Karin i hennes kommentarer. Bra examenarbete av Robert!

  Hade nu inte Annika rört om i grytan så hade nog inte LCHF-frågorna varit så långt framme som dom nu är idag! Steget före kallas väl sådant.... och Marcus har ju varit tystare på senare tid i frågan. Rössner börjar vända och vrida sig vad gäller denna fråga.(Han som kallade Annika för en glad entusiast eller vad det nu var...?)

  I ett antal TV-debatter så har hon ju konfronterat dom "fettskrämda" och även fått stöd av bl a en granskning av SLV:s 72 studier som publicerats nyligen i DM samt av bra artiklar i LT under förra året!
  Med i detta stöd kommer nu även Roberts arbete, vilket är jättebra.
  :wink:

 21. Jag håller helt med Karin och Thomas H, Annika Dahlqvist behövs som debattör i frågan, precis som alla andra temperament. Personligen föredrar jag en mer sansad diskussion, men samtidigt skulle det inte vara så mycket diskussion idag om Dahlqvist inte plogat vägen som hon ju faktiskt gjort! Och så blir jag skitglad när jag hör att andra som sett Annika på TV fått upp ögonen, bara för att hon gjort ett så fantastiskt jobb. Utan Annika hade många människor inte "lyssnat", därför att olika temperament fungerar för olika personligheter. Jag skulle definitivt inte klara av att få fram budskapet till min moster, men Annika lyckades galant med det!
  Man måste se helheten! Inte bara vad som passar för en själv!

  Tummen upp för ALLA som debatterar, inklusive de känslomässigt engagerade som bara MÅSTE visa alla andra hur de kan få uppleva alla de fantastiska hälsovinster de själva redan upplever. ;)

  Och självklart båda tummarna upp för Robert Rönngren med sitt grymma exarbete!

 22. GoEd
  Bra artikel Robert!

  En liten synpunkt jag har är dock att det inte görs någon skillnad mellan "The diet-heart-hypothesis" och " The lipid hypothesis". Den först nämda går ut på att mättat fett höjer kolesterol värdena vilket i sin tur skulle orsaka åderförkalkning medans den andra hypotesen bara antar att förhöjda kolesterol värden orsakar åderförkalkning. Jag får intrycket att Roberts artikel i första hand behandlar The diet heart hypothesis, fast han talar om The Lipid Hypothesis.

  Chris Masterjohn har skrivit mer om skillnaderna i sin recenssion av "Uffe Ravenskogs bok "The Coesterol Myth" och Anthony Copolos bok "The Great Cholesterol Con". Faktiskt väl värt att läsa dessa bok recenssioner (dock på Engelska).

  http://www.cholesterol-and-health.com/Reviews.html

 23. Erik W
  "Flera av debattörerna uttrycker att debatten är behäftad med ”för mycket tyckande och känslor”"

  Ja, visst är det så.
  Det gamla gardet är så låsta vid sina uppfattningar att de inte har förmågan till att tänka logiskt och se till vad modern seriös forskning säger.

  Förnekelse är en stark drift och att skylla på allt utom de fakta som finns visar var de står.

  Nu menade han ju givetvis att alla nytänkare har fel men hans argumenterande i sak är ju korrekt.

 24. Erik W
  Stam:
  "Jag pluggar själv nutrition på KI och de flesta är väl ganska överrens om mättat fetts negativa påverkan på t.ex. hjärt- och kärlhälsan."

  Givetvis är det så när dina auktoriteter hävdar något så tror du på det.

  Kritiskt analytiskt begåvade människor som granskar fakta kommer till en annan slutsats.

  "When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion."

 25. Janne
  Det måste ju vara väldigt frustrerande att gå en utbildning där man får lära sig felaktigheter och nonsens, som man sedan ska försöka ta till sig som sanning.
  Ungefär som att köpa en Mac och sedan gå en kurs i Windows Vista.
 26. Mats Lindberg
  Att mättat fett inte orskar hjärt- och kärlsjukdomar är min och många andras övertygelse, men det gör det inte till en absolut sanning.
  Kan vara bra att tänka lite ödmjukt ibland.
 27. Inte heller kolesterol orsakar hjärt- kärlsjukdom, det är en reparationsmekanism för att reparera skador orsakade av inflammation som i sin tur orsakas av bl.a. högt glukoshalter samt kraftigt överskott att inflammationsfrämjande arakidonsyra som i sin tur orsakas av överskott på omega-6 och kortkedjiga omega-3. Den naturliga boten är alltså att minska intaget av sådana samt balansera upp med långkedjiga omega-3, främst EPA.

  Utgår man ifrån att det är korrekt när man läser studier på området försvinner i princip alla motsägelser i dem, något som annars är mycket vanligt när man försöker tolka dem så att de stämmer mer den gamla felaktiga kolesterolhypotesen.

 28. e
  Dessutom, så är inte övervikt nödvändigtvis sjukdomsframkallande, det är den livsstil som många gånger leder till övervikt som är sjukdomsframkallande. (dvs överintag av kolhydrater/dåligt fett och inaktivitet)
 29. Mattias
  Kul att läsa inlägg som de av Mats och Fredrik t.ex. Låt var och en göra som de vill, en del tror si, en del tror så. Vad är absolut sanning? Huvudsaken är att man mår bra, det är ju inte så att ALLA mår bra av att leva och äta på exakt samma sätt.
 30. Rolf Löfgren
  Alla bör läsa den nya boken "Forsknings-Fusket" av docent Ralf Sundberg. Han beskriver historien om hur forskningen har använts som propaganda medel för ekonomiska och politiska särintressen, läs storkapitalet. Denna bok är helt nödvändig för att kunna bedöma vad som är vettigt och vad som är lögn.

  Det är en fruktansvärd sanning som visar sig. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst för de drivande företagen!

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg