Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok

Johan Frostegård
Allt fler professorer tvivlar på Livsmedelsverkets fettsnåla kostråd. Nu kommer ytterligare hård kritik i en ny bok.

Johan Frostegård är professor i medicin på KI, specialist i invärtesmedicin och reumatologi samt överläkare. Han har tidigare skrivit tre böcker, varav en lärobok i reumatologi.

Hans nya bok ”Nästan allt om människan – Evolutionen, generna, moralen och lite till” handlar som titeln säger om allt som har med människan att göra. Med ett tydligt evolutionärt perspektiv.

Mest intressant för läsarna här är nog hans hårda kritik av våra nuvarande fettsnåla kostråd.

Några citat ur boken

Ur kapitlet ”Kost och sjukdomar”:

Johan Frostegard…ett av problemen i kostdebatten [är] bristen på omfattande forskning… Därtill kommer kommersiella intressen och då tänker jag i första hand på livsmedelsindustrin, vilken i likhet med läkemedelsindustrin, fast fram till nyligen betydligt mer i skymundan, har inflytande över debatten och vad som anses vara etablerad kunskap.

En ytterligare aspekt är att läkare i rätt så hög grad lämnat ifrån sig kostfrågorna till andra yrkesgrupper, som dietister, som inte har samma starka tradition av forskning som det finns inom medicinen. Detta är egentligen märkligt: inom den Hippokratiska skolan, för 2 500 år sedan, var den så kallade dietetiken en självklar och central del av medicinen…

[Kostomläggningen]

Myndigheter, med livsmedelsverk eller motsvarande i spetsen, har i hela västvärlden sedan minst tre decennier pläderat för vad som egentligen är en omfattande förändring i människors kosthåll. Man har velat minska konsumtionen av fett, framförallt mättat, animaliskt fett… Eftersom man inte rekommenderat att intaget av protein skall öka, återstår att öka kolhydratkonsumtionen. Rekommendationerna har ofta fått karaktären av kampanj, och har haft stöd av stora delar av forskarvärlden, men ingalunda av alla forskare och experter…

Problemet är att det vetenskapliga stördet för en sådan kostomläggning är förvånansvärt tunt, enligt många obefintligt*. Gamla studier har legat till grund för rekommendationerna, men när dessa skärskådas ter de sig inte imponerande och har ifrågasatts även ur metodologisk synvinkel…

Nyare stora studier från USA och Sverige visar inget samband mellan totalt fettintag eller mättat fettintag och risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller studerade former av cancer, däremot har man sett att transfetter är negativt för hjärt-kärlsjukdom. Allmänheten har också bibringats uppfattningen att fett i kosten påverkar kolesterolhalten i blodet, men detta samband är svagt eller obefintligt…

Själv tror jag att ett evolutionärt perspektiv är nödvändigt när man diskuterar kost, och jag menar att avsaknaden av ett sådant ligger bakom dagens dåligt underbyggda kostråd. Hade man varit medveten om att man i praktiken rekommenderar folk en diet som vi knappast kan vara speciellt väl anpassade till evolutionärt hade man nog tänkt sig för mer.

Nästan allt om människan

Nästan allt om människan

Jag håller på att läsa boken och hade gillat den även utan kapitlet om kosten. Boken är på 280 sidor, och innehåller många tankar om hur evolutionen satt avtryck i människans kropp och själ.  Och hur evolutionsläran kan vara en länk mellan ”de två kulturerna” – den humanistiska och den naturvetenskapliga.

(för 156 kr) och få den direkt hem i brevlådan.

KI-professorer fett oeniga

Rössner och Marcus berättade nyligen att de åtminstone själva var 100% säkra på att naturligt mättat fett var farligt. Men kanske borde de övertyga sina professorskollegor på Karolinska Institutet först, innan de påstår för svenska folket att det självklart är farligt med naturligt fett?

Frostegård är inte den enda KI-professor som tvivlar på det. Se exempelvis vad Åke Sjöholm, professor i experimentell endokrinologi på KI, säger i en intervju 2008:

Åke Sjöholm– Jag kan rekommendera diabetiker att pröva GI. Fler har gått ned radikalt i vikt på den nya kosten och fått förbättrade blocksockervärden och blodfetter. De känner sig psykiskt bättre och mindre stressade. Det kan hända att hjärnan reagerar med svar på en övergående svält som kan ge lyckokänsla. Vad som brutit isen för att ge GI som kostrekommendation är att doktor Annika Dahlqvist friades av Socialstyrelsen i december 2007 efter att ha blivit anmäld av ett par dietister till socialstyrelsen.

Den gamla diabetesmaten, som var behandlingsmetoden före insulinet var uppfunnet, innehöll till stor del fett. Livsmedelsverket har inte mycket att luta sig emot vad det gäller de fettfattiga kostråden.

Hur länge dröjer det innan kritikerna är i majoritet bland KIs professorer?

Vad tror du?

Läs mer

LCHF rekommenderas på Netdoktor.se

Här är råden professor Frostegård gav en överviktig kvinna med ryggbesvär, som expert på Netdoktor.se:

Verkar inte fungera med tallriksmodellen, många beskriver att de går ner i vikt genom att lägga om kosten helt, till LCHF dvs låg kolhydrat högt fett-intag. Prata med din husläkare om detta, samt med din dietist. I studier har man bättre viktnedgång med denna metod.

Alla inlägg om ”professorer mot fettskräck” – Listan växer.

Kostdebatt – Alla inlägg, sorterbara.

Johan Frostegårds hemsida – Innehåller ytterligare en hel del om hans nya bok, bland mycket annat.

Intervju med professor Frostegård om hans nya bok i KI-bladet på nätet (sid 22-23).

Äldre inlägg