Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost

sos_large.jpg…för behandling av övervikt eller diabetes typ 2. Eller rättare sagt, de fastslår att sådan behandling är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Beslutet kan läsas här, och underlaget, en utredning av Christian Berne, professor och överläkare på Akademiska Sjukhuset, här.

Det rör sig alltså om den anmälan till Socialstyrelsen som gjordes mot dr Annika Dahlqvist, angående hennes kostråd. Denna anmälan skedde december 2005 (sic), och har varit under behandling fram tills nu. Beslutet blev alltså att sådana råd är ok för läkare att ge. Det rekommenderas att man följer upp patientens hälsotillstånd, likväl som vid ”all intervention, vare sig det gäller läkemedel eller en livsstilsförändring”. Annika Dahlqvist bedöms ha handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och frias.
Naturligtvis blev det svårt att komma till en annan slutsats, efter att Amerikanska diabetologföreningen för en månad sedan gjort samma bedömning i sina nya behandlingsrekommendationer för diabetiker. Grattis Annika! Förhoppningsvis blir det nu än fler som tar steget från tanke till handling.

Tillägg 080117: Ett par intressanta citat från professor Bernes utredning:

”Följer man den svenska kostdebatten kan man få uppfattningen att det vetenskapliga underlaget återfinns i kvällspress, debattartiklar av lekmän och i populära böcker om s.k. mode-dieter. En genomgång av vetenskaplig medicinsk litteratur (se referenser) ger emellertid vid handen att ett antal randomiserade kontrollerade studier och översikter av lågkolhydratkost återfinns i ledande tidskrifter med hög impact som New England Journal of Medicine, Diabetes, Annals of Internal Medicine, JAMA och American Journal of Clinical Nutrition”.

Han kommer även fram till att ”evidens för farlighet inte framkommit i hittills gjorda systematiska litteraturgenomgångar”.

Mer tillägg: Axplock från dagens nyhetsskörd:
DN, DN igen,
SVD,
TV4, TV4 video,
SVT,
Sundsvalls tidning, ny 18/1
Dagens medicin, DM igen, DM (dietistkomm.), DM (SoS komm.),
Sydsvenskan,
Dagbladet.no,
Expressen,
intervju SR P1,
Aftonbladet, Aftonbladet igen (plus krävs),
SR västernorrland,
Dagbladet (Sundsvall).

18/1 Pressmeddelande från Dietisternas Riksförbund.
19/1 Intervju i NWT med en av de som anmälde Dahlqvist, min kommentar.
21/1 Läkartidningen

Läs mer

LCHF-kost för nybörjare

Allt om viktnedgång

Allt om diabetes

Äldre inlägg