Öppet brev till Ingrid Larsson

Ingrid-Larsson3
Bild: Newsmill

Får man avfärda hur mycket vetenskap som helst hur lättvindligt som helst? Nej. Inte i media när man som ”expert” borde veta bättre.

Jag skickade därför ett öppet brev till näringsfysiologen Ingrid Larsson på Sahlgrenska.

Mitt mejl

Hej Ingrid!

Vi sågs på ICO 2010 om du minns. Jag läste med intresse ett färskt citat av dig i Expressen:

TT: Är det då okej att en dietist förespråkar till exempel LCHF-metoden?
– Nej, det är det inte. En legitimerad dietist vet vad han eller hon ska ge för råd. De måste följa vetenskap och prövade metoder, säger Larsson.

 

Enligt Larsson finns det ”inte en suck” av vetenskaplighet i LCHF-dieten, som förespråkar ett högt intag av fett och ett minimalt intag av kolhydrater.

Jag tar för givet att ovanstående är ett felcitat. I annat fall vittnar det om en stor kunskapslucka när det gäller aktuella studier, som i kombination uttalandets karaktär ger ett intryck av oseriositet.

Socialstyrelsen meddelade redan 2008 att LCHF-kost är ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Du är säkert även medveten om att nio randomiserade kontrollerade studier [ref 1-9] visar statistiskt signifikant bättre viktnedgång av strikt kolhydratrestriktion jämfört med fett- och kalorisnål kost. Samtliga dessa studier gav råd om mellan några få och tio energiprocent från kolhydrater, vilket motsvarar råden vid LCHF.

Den senaste aktuella metaanalysen, Hession et al 2009 [10], visar även den bäst resultat på vikten av lågkolhydratkost. Dessutom visar den signifikant bättre resultat på blodfetter (HDL och triglycerider) samt blodtryck, och färre avhopp.

Tre randomiserade kontrollerade studier som undersökt strikt lågkolhydratkost jämfört med fettsnål kost till diabetiker [11-13] har också visat statistiskt signifikanta fördelar för lågkolhydratkost.

Jag bifogar ett urval av studierna i pdf-format för kännedom.

Jag skulle uppskatta en kommentar från dig om du blivit felciterad i Expressen, och i annat fall hur du kan avfärda så många tunga studier så till synes nonchalant. Detta mejl kommer att publiceras på Sveriges största hälsoblogg, www.kostdoktorn.se. Om du så önskar skall jag även publicera ditt svar i sin helhet så att du får ge din syn på frågan.

Med vänliga hälsningar
Andreas Eenfeldt
Leg läk

Referenser

 1. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.
 2. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074-81.
 3. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253-8.
 4. Volek, JS, et al. Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women. Nutrition & Metabolism 2004, 1:13.
 5. Yancy WS Jr, et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia. A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. 2004;140:769-777.
 6. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High-Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433-1437.
 7. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The A TO Z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA. 2007;297:969-977.
 8. Shai I, Schwarzfuchs D, Heńkin Y, Shahar DR, Witkow S, Greenberg I et al. Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359(3);229-41.
 9. Krebs NF, et al. Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for Weight Loss in Severely Obese Adolescents. J Pediatr 2010;157:252-8.
 10. Hession M, Rolland C, Kulkarni U, Wise A, Broom J. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev. 2009 Jan;10(1):36-50.
 11. Stern L, et al. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004;140:778-85.
 12. Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr. Metab (Lond.).2008 Dec 19;5:36.
 13. Davis NJ, et al. Comparative Study of the Effects of a 1-Year Dietary Intervention of a Low-Carbohydrate Diet Versus a Low-Fat Diet on Weight and Glycemic Control in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009 Jul;32(7):1147-52.

Uppdatering september 2011

Jag fick aldrig något svar på mejlet ovan.

Tidigare

”Inte en suck” av vetenskaplighet

Välkänd fettfobiker ledde arbetet


1 2 3

151 kommentarer

 1. Lasse P
  Sanslöst.
  Hur skall man kunna sätta tilltro till den metod som Du skrev i #81, som styrs av "princip" och "bör"?
  Jag håller med om att man inte kan få rätt resultat om man inte mäter det som skall mätas, men eftersom Du anser att Du har de kvalifikationer som krävs för att genomföra en korrekt studie på LCHF-kost, varför inte i samarbete Kostdoktorn genomföra en sådan.
  Det vore väl rättvist, både mot Dig som anser att inte finns fog för allmänna rekomendationer på LCHF-kost och mot Doc som Du anser vilseleder folk.
 2. Sanslöst,
  Se #93.
 3. Sanslöst
  Lasse P: då har du gjort en relevant insikt kring dessa studier, att man inte har mätt det som avses mätas.

  Doc: enligt #93 så tolkar jag det som ett ja på min fråga? Och att du tolkar att det just är de deltagarna som följt LCHF som gör att genomsnittsvärden i studierna du refererar till är lite lite bättre än för högkolhydratsgrupp. Rena gissningar med andra ord? Alternativt att det är en linjär funktion - ju mindre kolhydrater desto bättre hälsoparametrar. Du utgår då också från att alla individer påverkas likadant av olika koster? Tips är att läsa kring nutrigenomics innan du ger generella råd ...

 4. Sanslöst,
  Det är ingen gissning att de som fick råd att äta lågkolhydratkost gick ner mest i vikt. Det är fakta. Statistiskt signifikant inte i en, inte i två utan i tio olika studier.
 5. Sanslöst
  det här är sanslöst... orkar inte upprepa mig igen.
 6. Vetenskap ja
  Sanslöst!
  Kanske du kan göra en longtitudinell studie på verkliga människor? Du kan säkert få ett bra sample om du annonserar här på sajten.

  Sedan förstår jag inte hur du tidigare kunde försvara de slutsatser som drogs kring Uppsalastudien?

  http://www.kostdoktorn.se/uppsalastudien-inte-ens-en-tummetott#comments

 7. Sanslöst
  Vetenskap ja: igen, det drogs inga slutsatser i den studien; "Whether this is a true diet effect from reduced carbohydrate intake or increased fat intake cannot be surely deduced from this prospective cohort study, but the study adds further knowledge to the field."
 8. Vetenskap ja
  Märkligt då vilka slutsatser M-B Hellenius drar av denna studie. Andra professorer drar de motsatta slutsatserna ( som t.ex. Nyström) Undrar varför ? Hur ser du själv på detta?

  Och återigen: Hur skulle du själv vilja undersöka LCHF? Varför inte utgå från mängden anekdotiska patientfall med alla oss som blir friskare på LCHF (enligt objektiva parametrar)? Diabetessjuka som slutar med insulin etc.Har du något förslag på upplägg som kan få vetenskaplig trovärdighet? Varför görs inte sådana studier en masse? Du som är insatt i branschen?

 9. Leif T
  Varför görs inga studier på LCHF bland dom som verkligen aktivt valt den kosten? Tja - jag har frågat mig det nu under flera år. Även lagt ut lite blänkare här hos kostdoktorn. Men inga napp! Kanske det är dags snart att vi som faktiskt vill få lite mer svart på vitt att göra nåt åt det. Just nu har vi spridda anekdoter och doc har en "skryttråd" med lite mer samlat material men varför inte ta nästa steg? Lite mer struktur - löpande uppföljning - inrapportering via nätet - nån trovärdig moderator - enkel programvara - kontinuerlig uppföljning via bloggen - möjligheterna är många. Och jag vet att det finns datorkunskap bland läsarna - så vem tar stafettpinnen?
 10. Ninnan
  # 109
  Det frågade jag för några veckor sedan men fick inget svar.
 11. Vetenskap ja
  Leif och Ninnan
  Jag tror att vi måste få några nutrionsforskare att ta itu med detta. Hur noggranna databaser vi än själva gör så är det vetenskapliga publiceringar som krävs för att data ska spridas och där måste man vara disputerad (i rätt ämne).
 12. Ninnan
  #111
  Låter bra, har du något praktiskt sätt att lösa det?
  Tycker det är dags att g ö r a ngt.
  Var hittar man den disputerande som känner sig manad?
  Det är lika intressant att veta när kosten i n t e fungerar.
  Det finns andra sjukdomar än metabolt syndrom.
  Här sväller det ibland ut till att kurera alla.
 13. Leif T
  Vetenskap ja, Tja - lite beror det väl på hur man sätter ambitionerna. Ska man tillfredsställa alla vetenskapliga krav så lär det kosta pengar. Mycket pengar. Min fråga/förhoppning är mera konkret. Dvs höja snäppet ett steg över lösa"anekdoter" genom att systematisera dessa så att dom blir överblickbara och läsbara för vanliga människor som tvekar inför kostvalet. Jag har, precis som många andra fränder här, läst just anekdoter + Annika, Skaldeman, doc, m fl och sen gjort antagandet - OK - testar och ser. För att sen kunnat konstatera - funkar alldeles utmärkt - måste berätta för andra som behöver se över sin kostsituation. Och just där börjar bekymren. Folk orkar inte läsa för mycket - man vill ha allt serverat. Anekdoter katalogiserat och analyserat med hjälp av snygga grafer. Inte en massa vetenskaplig text med tveksamma slutsatser.
  Är vi inte tillräckligt många för att bli en sån grupp? Någon med vetenskapsteori i bagaget som tillsammans med nån nutritionist sätter ihop frågeformuläret! Nån bra på grafer som visar viktkurvor, blodsockerkurvor, antal T2:or som kastat sprutorna osv.

  Eller ska vi bara be doc att starta en tråd i ämnet och så fyller vi på med goda ideér som i slutändan kan bli nåt konkret?

  Grunden finns - tillräckligt många LCHF:are som vet vad dom faktiskt äter nu resp vad dom åt innan. Dvs en mer motiverad grupp hittar man knappt i koststudier. Nu gäller det att hitta prametrarna för att följa detta på ett bra sätt över tiden.

 14. Ninnan
  Systematisera som du säger är ett steg upp i rätt riktning. Någonstans måste man börja.
  Håller helt med dej.
  Det kan bli en grund för vidarutveckling som leder framåt.
  Det skadar inte doc, om du tänker till...
 15. Vetenskap ja
  Kanske något för Nicklas? Håller du inte på med en masteruppsats? Eller är den redan klar kanske?
 16. Lasse P
  Sanslöst...ja det är precis vad Du är..sanslös.
  Du avkräver exakthet av andra, men väljer att inte svara på de frågor som ställs till Dig, utan antingen ignorerar Du dem eller så svarar Du i generella ordalag.
  Sedan har Du förutfattade meningar då skriver att "då har du gjort en relevant insikt kring dessa studier, att man inte har mätt det som avses mätas."
  Jag har ingenstans låtit påskina att jag gjort någon analys av några studier, utan vad jag skrev var "Jag håller med om att man inte kan få rätt resultat om man inte mäter det som skall mätas". Det är bara vanlig logik, inte ett medhåll för Din åsikt.
  Om Du har ett genuint intresse för vad som är rätt och fel anser jag att Du skall ställa upp och ge konkreta och relevanta råd samt hjälpa till vid analysen av en ev. studie av LCHF-kost utifrån de parametrar Du anser vara de rätta.
  Sedan har jag några andra funderingar som jag inte fått riktig kläm på: Har Du en åsikt hurvida LCHF-kost är en bra eller dålig kost? Är den farlig för gemene man?
  Anser Du att det är bättre att medicinera vissa sjukdomar med kemiska preparat om man bevisligen får likartade resultat av naturlig kost?
  Är de studier som SLV baserar sina kostråd på, utförda i enlighet med de metoder Du förespråkar?
 17. Sanslöst
  Lasse P: svar på dina frågor... Jag kräver exakthet om man kommer med generella påståenden kring hur kost påverkar hälsan. Själv kommer jag inte med generella sådana påståenden utan att ha mycket kött på benen. Doc låtsas uppenbarligen att man inte berhöver mäta vad som avses för att dra slutsatser. Och ignorerar helt vissa studier i sina referenslistor t.ex. 1-2.

  Jag är inte rätt person att designa studier som fyller dina syften, det är inte min kompetens. Jag har ingen kunskap eller åsikt angående om lchf generellt är bra eller dålig kost, generellt är farlig eller ofarlig. Jag har inte sett något underlag som är tydligt nog för att ge mig någon sådan uppfattning. Angående kost vs kemiska substanser så skulle jag själv välja kost i de fall jag kan komma på just nu, där man skulle ha det valet. Angående slv's studier, jag antar att du syftar till mängd och kvalitet fett? Jag har inte granskat studierna de refererar till, av flera skäl bl.a. för att jag inte anser att jag har kompetens och tid till att genomföra en riktigt bra sådan granskning. Men jag ger ju inte heller generella råd så det är inte så viktigt för mig.

  Studieupplägget som #108 och #109 diskuterar skulle inte kunna användas som generaliserbar kunskap eftersom den inte är randomiserad och saknar kontrollgrupp. För övrigt finns redan en liknande studie gjord: 3.

  1. Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD, Keogh JB, Clifton PM.Long-term effects of a very-low-carbohydrate weight loss diet compared with an isocaloric low-fat diet after 12 mo. Am J Clin Nutr. 2009 Jul;90(1):23-32. Epub 2009 May 13.

  2. Wycherley TP, Brinkworth GD, Keogh JB, Noakes M, Buckley JD, Clifton PM. Long-term effects of weight loss with a very low carbohydrate and low fat diet on vascular function in overweight and obese patients. J Intern Med. 2010 May;267(5):452-61. Epub 2009 Oct 6.

  3. Grieb P, Kłapcińska B, Smol E, Pilis T, Pilis W, Sadowska-Krepa E, Sobczak A, Bartoszewicz Z, Nauman J, Stańczak K, Langfort J. Long-term consumption of a carbohydrate-restricted diet does not induce deleterious metabolic effects. Nutr Res. 2008 Dec;28(12):825-33.

 18. Lasse P
  Sanslöst.
  Tack för att Du tog Dig tid att svara mer precist, det uppskattar jag.
  Men hur kan Du kräva exakthet i ett generellt uttalande då generalitet i sig inte är exakt, tillika anser Du dig inte ha kompetens att utföra eller analysera vissa studier, hur kan Du då avgöra om de som gjort det, har rätt eller fel i sina slutsatser?
  Är det helt fel att om ett antal studier indikerar ett utfall i en viss riktning samtidigt som ett antal verkliga konkreta förändringar bekräftar indikationen, dra en logisk slutsats?
  Anser Du att de som upplever hälsoförbättringar av LCHF-kost, bara simulerar sin förbättring eftersom det (enligt Dig) inte finns tillräckligt exakta studier som bekräftar detta?
  Om dom inte simulerar, kan Du då inte bara acceptera det fungerar?
 19. Vetenskap ja #115:

  "Kanske något för Nicklas? Håller du inte på med en masteruppsats? Eller är den redan klar kanske?"

  Den kommer skrivas under vårterminen 2010 och omfatta 30 hp, alltså en hel termin. Visst har funderingar funnits på att väva in LCHF-trenden på något vis men det är svårt. Jag är inte dietist och kan ju inte utföra något aom kräver fysiologiska mätningar etc.

  Min utbildning är samhällsvetenskaplig helt och fullt. Något jag tycker är bra, kostvetenskapen ÄR samhällsvetenskap. Inte naturvetenskap. Den naturvetenskapliga synen på kostvetenskapen får resultaten att framstå som mer sanna än de är, som det det var i likhet med fysikens lagar.

 20. RolfL
  Doc
  Har det fortfarande inte kommit något svar från Ingrid Larsson?

  Jag tycker det är dålig stil att inte svara på ditt brev rimligt snabbt. Eller är det feghet och försök att dra sig ur ett uttalande som hon inte har täckning för.

  Hon får tydligen inget stöd från SoS.
  "Ingrid Larsson uttalade sig i det här fallet i sin egenskap av dietist. Hon gav inte uttryck för hur Socialstyrelsen står i den här frågan."
  http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/socialstyrelsen_st%C3%...

 21. Sanslöst
  Lasse p: Så vitt jag vet så finns det inte en handfull studier som pekar i en riktning. Det är bara en del personer, exempelvis doc, som påstår att det är så utan att ha något av tydlig relevant bakom. Jag tycker ofta anekdoter är intressant, men jag är försiktig med att använda dem som kunskapskälla. Det finns mängder med anekdoter kring kost som botar cancer, detox som renar kroppen, dieter, placebo och lchf som minskar vikten osv. Allt detta kan vara sant. Men för att jag ska tro att något är generaliserbar fakta så vill jag se vetenskapligt underlag.
 22. RolfL,
  Inget svar. :)

  Sanslöst,
  Även om du inte vill lita på fynden från 21 randomiserade kontrollerade studier (bara på viktnedgång) så behöver du inte dra ner diskussionen i gyttjan med prat om anekdoter och detox. Håll nivån lite högre tack.

 23. Vetenskap ja
  Nicklas, då var jag inte helt fel ute då!

  Vet du redan nu vad du ska skriva om? Inte min mening att lägga mig i, men du verkar vara en ytterst seriös kille som jag tror kommer att bidra mycket till debatten och kunskapen om kost i framtiden!

  Kanske går det att lägga upp något samarbete med medicinare? Ni skulle ju kunna göra en superintressant studie tillsammans! En samhällsvetenskaplig del kombinerat med några medicinska hårddata!

 24. #123:

  Tack Vetenskap ja! Nej vad jag ska skriva om vet jag inte för fem öre. Men om det finns möjlighet att till exempel få till en kvalitativ studie med intervjuer vore det ju kul. Men det är väldigt vågat på bara en termin. Dyker inte folk upp som de lovar finns risken att allt går åt pipan. :( Den ska skrivas ensam så något samarbete över gränserna går inte.

  Doc:

  Nu under veckan kan du hitta nya BODY Magazine, novemberutgåvan. Du ville ju att jag skulle påminna. :)

 25. Lasse P
  Sanslöst.
  Jag förstår inte vart Du vill komma. Antingen är Du ute för att jäklas eller så uttrycker Du dig inte tillräckligt klart så jag förstår, för som det är nu så tycker jag iallafall, jag vet inte vad andra läsare tycker, att Du uttrycker någon slags osäkerhet i vad Du anser.
  Du rör Dig i termer av "bör" och "princip" samt "kan vara", vilket är uttryck som används av någon som inte är säker på sin sak.
  Att alla (inklusive jag själv) som upplever att LCHF-kost ger avsevärda förbättringar på både viktnedgång, smärttillstånd, diabetes samt en hel del andra besvär, avvisar Du som humbug eftersom Du skriver det inte finns adekvata bevis som stöder våra upplevelser, inte ens pekar till vår fördel. Jag vet inte hur Doc känner, men jag känner mig kränkt av att bli betraktad som en lögnare av någon som själv skriver att man inte besitter all kunskap som krävs för att genomföra eller analysera vissa studier eller att dom inte ens existerar.
  Kan de vara så att de "Golden standards" du skrev om tidigare beskriver hur något borde vara (teori), men som inte kan genomföras praktiskt pga för många osäkerhetsfaktorer då det gäller studier på människa.
  Då borde väl självupplevda erfarenheter väga tyngre än en ogenomförbar teori.
 26. Vetenskap ja
  Nicklas! Men du har ju många tilltänkta informanter här på sajten som säkert skulle ställa upp!
  Jag tänkte att du kunde samarbeta med någon läkare (synd att Andreas är ju redan klar med sin uppsats!) så att du skrev om upplevelsen och den andre gjorde en uppsats på samma informanter men då på de biomedicinska markörerna etc.
 27. Sanslöst
  Lasse p: Jag efterfrågar underlag för generella råd som doc ger, det är långt ifrån att misstro individers upplevelser. Folk påverkas olika av kost och jag tvivlar inte på att en del personer fått bättre hälsa genom att byta ut sin dåvarande kost till LCHF. Tråkigt om du känner dig kränkt, det är i sådana fall för att du gjort felaktiga tolkningar av vad jag skrivit alternativt att jag har skrivit otydligt. Det blir svårt att diskutera. Egentligen är det doc jag vill ha förklaring från vad han sysslar med, du kan kanske förklara varför du ignorerar exempelvis de LCHF studierna jag länkade ovan? Du förstår kanske att det är svårt för andra personer i branchen att ta dig seriöst när du är selektiv i vilka studier du drar slutsatser utifrån och vägrar diskutera tveksamheter i dina tolkningar?
 28. Sanslöst
  En kvalitativ studie kring LCHF vore mycket intressant, det borde inte vara några problem på 30hp, 20-30 informanter mha Graneheim et al (1) så har du gott om tid om du är duktig på att genomföra sådana studier, och får ett stort material. Jag skulle gärna se en tolkning av resultaten där informanterna är uppdelad i olika grupper beroende på kolhydratsintag (det kräver iofs att du undersöker deras kost, men det kanske bör göras ändå), och att du gör intervjuar dem en och en (inte i fokusgrupper).

  1. Graneheim UH, Lundman B. Nurse Educ Today. 2004 Feb;24(2):105-12. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.

 29. Leif T
  126, 128 ! Nu börjar det hända intressanta saker! Niklas - jag är säker på att du skulle få all den hjälp du behöver om du nappar på detta upplägg. Tänk ett första steg med en enkät som alla intresserade fyller i och mailar dig. Utifrån denna större grupp kan du sedan undergruppera enligt förslaget av Sanslöst (kolhydratintag) och ur dessa respektive grupper slumpar du fram ett antal för intervjuer. På plats hos dig, eller hos den medverkande, eller via telefon. Ett upprop här och på Kif skulle säkerligen fylla behovet av deltagare. För det viktigaste är ju att jämföra individernas utveckling över tiden och alla har ju bra koll på sina vikter och andra hälsomarkörer inklusive blodanalyser. Många skulle säkert också kosta på sig en blodfettsanalys för den goda sakens skull. Gjorde själv en för några veckor sen. 160:- för blodfetterna inkl glukos.
 30. Sanslöst #127,
  Vad är det för LCHF-studier du menar att jag ignorerar? I #117 har du med tre studier. Den första är med i min sammanfattning, den andra studien är samma deltagare som i den första, en andra publikation från samma studie. Den sista är ingen randomiserad studie alls.

  Du kan väl komma med riktiga invändningar?

 31. Lasse P
  Sanslöst #127 Är det Doc eller mig Du avser i slutet på det Du skriver i Ditt inlägg?
 32. Hanveden
  Jag tycker den här tråden är så viktig att den måste jag puffa för...
  Leif T har mycket bra ideer om hur vi skall komma vidare i nutritionsfrågan...

  Med LCHF hälsningar :-) .

  PS Leif T. Jag har bott i Röfors ock kallades Svenne. DS

 33. Annelie_LivsGlad
  Bra jobbat Hanveden! Hade inte läst den fortsatta diskussionen. Har gjort det nu och ja - detta är väl ngt att jobba vidare med?

  Nicklas - jag kan lätt ställa upp! Vill också gärna att det kommer några bra studier i ämnet.

 34. Nicklas kanske ska du försöka få med dig en dietist om de nu skriver D-uppsats. Att samarbeta med någon annan är inte det samma som att inte skriva själv.

  Inte byggde jag en kemisk gps själv inte, jag gjorde bara en microskopisk del av kartläggningen i min D-uppsats.

 35. Helena:

  Dietisterna börjar sin magisteruppsats nu om någon vecka. Jag är den förste studenten från institutionen som går masterprogrammet, det är helt nytt. Men hädanefter kommer ju även dietister göra det. Och mastern är ju 30 hp vilket möjliggör en mer ingående studie jämfört med magisterns 15-poängsuppsats.

  Sanslöst #128:

  Tack frö tipsen!

  Till er andra:

  Kul att det finns intresse! Än ligger det långt fram men märker jag att idéer vaknar och att intresse för deltagande finns även våren 2012 vore det ju jättekul. Kanske en enkätstudie som skickas ut i varje nummer av LCHF-magasinet där de bidrar med kostnad för enkätens tryck, kuvert och porto?

 36. #135
  Ah på min tid var det 1 termin som gällde för en magisterexamen. Trodde dietisterna gjorde det.
 37. Helena:

  Ja för examen är det en termin. Men inte hela terminen avsatt för UPPSATS. Jag har precis avslutat kursen Evidensbaserad nutrition med kostundersökningsmetodik på 7.5 hp dom jag studerat inom ramen för mitt masterprogram, tillsammans med magisterdietisterna. Alltså i masterprogrammet enligt NYA systemet för mig men inom magisterutbildningen enligt GAMLA systemet för dom.

  Parallellt har de läst en diabeteskurs och jag läst en kurs i Vetenskapsteori med andra studenter inom Samhällsvetenskapliga masterprogrammet men med andra områden som huvudämne.

  Dietisterna har nu läst 15 av 30 hp denna temrin och har nu 15 hp kvar till sin uppsats. Min masteruppsats ges dock hela 30 hp och kommer förmodligen rangordnas något högre än en magister.

  Krångligt? :D

 38. Ha ha mycket krångligt till och med. Mina 6 år på universitet i gamla systemet har inte gjort det lättare för mig att förstå det nya med hp poäng. Man kan ju bli förvirrad av mindre. Men men nog om det.

  Min poäng var att om du skulle vara intresserad så går det alltid att finna nån annan som vill ha en annan vinkling eller uppgift som vill samarbeta. Tex en biomedicinare som älskar att ta och analysera prover ;)

 39. Helena:

  "Tex en biomedicinare som älskar att ta och analysera prover ;)"

  Förvisso. Men jag tror nog inte ens jag får göra så faktiskt. Borde ju finnas gränser för vad som anses vara en samhällsvetenskaplig uppsats. Sociologer, pedagoger, kulturgeografer etc. lär ha svårt att opponera på den uppsatsen :D

  Doc:

  Såg du min kommentar om BODY?

 40. Hanveden
  Något svar ännu?

  mlchfh :-) .

 41. Nej.
 42. Niklas,
  Ska se mig om efter den!
 43. Vetenskap ja
  Nicklas. Ni behöver ju inte skriva en gemensam uppsats, bara använda er av samma informanter! Flervetenskaplighet är senaste trenden!
 44. RolfL
  Har det inte kommit svar från Ingrid Larsson ännu?

  Hur ska man tolka denna tystnad?

 45. Inget svar. Jag kanske ska påminna henne?
 46. RolfL
  Det är dags att kräva ett svar från henne. Det är ofta totalt felaktiga uttalanden får stå ouppklarade.

  I Dagens Medicin 2010-10-12: Näringsfysiolog sågar LCHF-kost: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/10/12/naringsfysiolog-sagar-...

  Genom mailväxling (AD) med SoS har framkommit att hon inte har stöd från SoS för sitt uttalande, men vad jag vet har inte Dagens Medicin gjort någon rättelse.

 47. RolfL
  Har det fortfarande inte kommit något svar?

  Går det att göra en anmälan mot damen hos SoS för felaktiga uttalanden?

 48. Svar nej och antagligen nej igen.
 49. Y62
  Gammal tråd men om hon är anställd i en myndighet, gäller inte förvaltningslagen då? Man är skyldig att svara skyndsamt och allt det där. Utan att kolla tror jag det är 7 paragrafen.
 50. Sivan
  Ingrid Larsson - Utnämnd till Årets dietist 2013!! Har hon svarat på ditt brev ännu, Andreas?
 51. Carl
  Alltså vilka bolag är det som tjänar på dessa skepplaster med margarin? Margarin skeppas i stora tankfartyg över atlanten i samma gigantiska behållare som helt oätliga kemikalier till industrin - givetvis tillfredställande ursköljning emellan lasterna. Fetma har ju funnits lika länge som margarin existerat kommersiellt förespråkat på marknaden och Unilever tjänar storkovan på margarin som kostar NOLL att framställa - RINGER DET NÅGON KLOCKA!? Kan livsmedelsverket i någon utsträckning i själva verket vara mutade? Mycket möjligt - direkt eller indirekt!
1 2 3

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg