Öppet brev till Ingrid Larsson

Ingrid-Larsson3
Bild: Newsmill

Får man avfärda hur mycket vetenskap som helst hur lättvindligt som helst? Nej. Inte i media när man som ”expert” borde veta bättre.

Jag skickade därför ett öppet brev till näringsfysiologen Ingrid Larsson på Sahlgrenska.

Mitt mejl

Hej Ingrid!

Vi sågs på ICO 2010 om du minns. Jag läste med intresse ett färskt citat av dig i Expressen:

TT: Är det då okej att en dietist förespråkar till exempel LCHF-metoden?
– Nej, det är det inte. En legitimerad dietist vet vad han eller hon ska ge för råd. De måste följa vetenskap och prövade metoder, säger Larsson.

 

Enligt Larsson finns det ”inte en suck” av vetenskaplighet i LCHF-dieten, som förespråkar ett högt intag av fett och ett minimalt intag av kolhydrater.

Jag tar för givet att ovanstående är ett felcitat. I annat fall vittnar det om en stor kunskapslucka när det gäller aktuella studier, som i kombination uttalandets karaktär ger ett intryck av oseriositet.

Socialstyrelsen meddelade redan 2008 att LCHF-kost är ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Du är säkert även medveten om att nio randomiserade kontrollerade studier [ref 1-9] visar statistiskt signifikant bättre viktnedgång av strikt kolhydratrestriktion jämfört med fett- och kalorisnål kost. Samtliga dessa studier gav råd om mellan några få och tio energiprocent från kolhydrater, vilket motsvarar råden vid LCHF.

Den senaste aktuella metaanalysen, Hession et al 2009 [10], visar även den bäst resultat på vikten av lågkolhydratkost. Dessutom visar den signifikant bättre resultat på blodfetter (HDL och triglycerider) samt blodtryck, och färre avhopp.

Tre randomiserade kontrollerade studier som undersökt strikt lågkolhydratkost jämfört med fettsnål kost till diabetiker [11-13] har också visat statistiskt signifikanta fördelar för lågkolhydratkost.

Jag bifogar ett urval av studierna i pdf-format för kännedom.

Jag skulle uppskatta en kommentar från dig om du blivit felciterad i Expressen, och i annat fall hur du kan avfärda så många tunga studier så till synes nonchalant. Detta mejl kommer att publiceras på Sveriges största hälsoblogg, www.kostdoktorn.se. Om du så önskar skall jag även publicera ditt svar i sin helhet så att du får ge din syn på frågan.

Med vänliga hälsningar
Andreas Eenfeldt
Leg läk

Referenser

 1. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.
 2. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074-81.
 3. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253-8.
 4. Volek, JS, et al. Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women. Nutrition & Metabolism 2004, 1:13.
 5. Yancy WS Jr, et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia. A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. 2004;140:769-777.
 6. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High-Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433-1437.
 7. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The A TO Z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA. 2007;297:969-977.
 8. Shai I, Schwarzfuchs D, Heńkin Y, Shahar DR, Witkow S, Greenberg I et al. Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359(3);229-41.
 9. Krebs NF, et al. Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for Weight Loss in Severely Obese Adolescents. J Pediatr 2010;157:252-8.
 10. Hession M, Rolland C, Kulkarni U, Wise A, Broom J. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev. 2009 Jan;10(1):36-50.
 11. Stern L, et al. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004;140:778-85.
 12. Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr. Metab (Lond.).2008 Dec 19;5:36.
 13. Davis NJ, et al. Comparative Study of the Effects of a 1-Year Dietary Intervention of a Low-Carbohydrate Diet Versus a Low-Fat Diet on Weight and Glycemic Control in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009 Jul;32(7):1147-52.

Uppdatering september 2011

Jag fick aldrig något svar på mejlet ovan.

Tidigare

”Inte en suck” av vetenskaplighet

Välkänd fettfobiker ledde arbetet


Äldre inlägg