Nedsatt insulinkänslighet vanligt bland sexåringar med övervikt

little boy hand eating hamburger and french fries at restaurant

Redan i sexårsåldern drabbas barn med övervikt och fetma av nedsatt insulinkänslighet, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Om barnen inte får hjälp innebär det en kraftigt ökad risk att senare i livet utveckla diabetes typ 2 och andra hjärt-kärlsjukdomar.

Läkaren Emma Kjellberg, som ligger bakom avhandlingen, berättar:

Trots att studien omfattar en ganska liten grupp barn såg vi att några av dem uppfyllde alla kriterier för att diagnostiseras med det som kallas metabola syndromet. Det är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer, som i kombination ytterligare ökar den sammanlagda risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar som diabetes typ 2 senare i livet…

Genom att hjälpa barnens familjer att skapa bättre matvanor och en mer fysiskt aktiv fritid kan vi vända riskfaktorerna i tid, och undvika kroniska sjukdomar och livslånga skador. Därför måste vi bli bättre på att tidigt uppmärksamma barn som har övervikt eller fetma.

Forskning.se: Nedsatt insulinkänslighet vanligt bland sexåringar med övervikt

Avhandlingen: Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn – tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv

Man har mycket att vinna på att lägga grunden till en god kost på hemmaplan, medan barnen är små, men det är aldrig för sent. Här på Diet Doctor kan du hitta tips, inspiration och goda råd om hur du hjälper ditt barn och hela familjen till bättre matvanor.

Vi har nyligen publicerat den första delen i en artilkelserie om familjehälsa och ännu mer på temat kommer inom kort.

Mer om mat till barn

LCHF för barn – att ge sina barn riktig mat

Den friska maten för hela familjen

Samtliga över 300 inlägg om mat till barn

Video om riktig mat

Äldre inlägg