Länk mellan diabetes och tidig kognitiv dysfunktion

Woman losing parts of head as symbol of dec reased mind function.

Här följer ett gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Oroande statistik visar en kraftig ökning av demens hos äldre personer. Ofta kommer diagnosen sent i processen, när irreversibel skada redan skett. Men tänk om vi kunde fånga upp sjukdomen i ett tidigare skede och stoppa eller till och med reversera den? Med växande evidens som pekar på Alzheimers som en sjukdom sammankopplad med försämrad glukosmetabolism finns det hopp om att behandling för diabetes, insulinresistens och metabolt syndrom också kan behandla risken för kognitiv föräsmring. Lågkolhydratkost kan spela en viktig roll i den behandlingen.

Många studier fokuserar på demens efter diagnos, men det finns nu ett antal studier som tittar på tidiga sjukdomstecken. En nyligen publicerad studie på vuxna i Ecuador visade att de med en diabetesdiagnos hade större sannolikhet att ha en nedsättning av exekutiva funktioner, minne och uppmärksamhet jämfört med en kontrollgrupp. Detta är tidiga förändringar som ofta föregår svårare kognitiv försämring, som demens.

Healio Endocrine Today: Diabetes may worsen cognitive function in middle age

Då det här var en obseravationsstudie är det omöjligt att kontrollera för alla variabler, men man försökte justera för utbildningsgrad, depression, högt blodtryck och andra grundläggande medicinska tillstånd. De fann en signifikant lägre prestationsförmåga hos de med diabetes. Värt att notera är att studien omfattade även personer yngre än 65 år. Flertalet studier har visat på ett samband mellan demens och diabetes hos äldre patienter, men detta är en av de första som visar på en tidigare kognitiv försämring hos yngre patienter. Det ger ett större hopp för möjligheten att diagnosticera problemet tidigare, sätta in insatser tidigare och möjligen reversera tillståndet eller åtminstone att förebygga att det utvecklas.

Det är ännu inte klarlagt om behandling av diabetes med insulin och läkemedel mot hypoglykemi kan förebygga en försämring av mentala funktioner. Framväxten av LCHF/ketogen kost som ett kraftfullt verktyg för att behandla och förebygga diabetes kan vara en nyckel till att förebygga den kognitiva försämring som kan hänga ihop med diabetes. Det återstår alltså att bevisa, men de flesta skulle göra vad som helst för att förhindra en försämring av kognitiv förmåga. Lågkolhydratkost är en väldigt bra start!

Tack för att du läser.
Dr Bret Scher

Tidigare

Studie: Ketogen kost lovande för lätt Alzheimers

Ny studie: Alzheimers sjukdom kan vara en form av diabetes

Alzheimers sjukdom

Den globala krisen inom mental hälsa
Frågestund med dr Georgia Ede
Ketogen kost med färre grönsaker
 

Typ 2-diabetes

Äldre inlägg