Kostfonden: Höj de vetenskapliga kraven på kostråden

Restaurant Chilling Out Classy Lifestyle Reserved Concept

De offentliga kostråden betyder mycket för vad vi väljer att lägga på tallriken. Kostfonden menar nu att de vetenskapliga kraven på kostråden behöver höjas, inför att de nordiska näringsrekommendationerna nu ska uppdateras.

Kostfondens vetenskapliga råd har skickat in en skrivelse som handlar om att kraven på kostråden behöver höjas. Utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv vilar exempelvis rekommendationerna om att vi ska begränsa konsumtionen av salt, rött kött och mättat fett på svag grund. Effekterna av dessa kostråd är därför högst osäkra.

Problem med övervikt och fetma fortsätter att öka. För att inte fler år ska gå förlorade i folkhälsoarbetet är det viktigt att offentliga kostrekommendationer har en bevisad positiv effekt på hälsan. I de fall där det finns osäkerheter kring effekten behöver detta redovisas, annars riskerar kostråden att förlora sin trovärdighet.

Kostfonden: Kostfonden uppmanar: Höj de vetenskapliga kraven på kostråden

Vi har tidigare skrivit en hel del om Kostfonden och samtliga tidigare inlägg hittar du här. Stöd gärna Kostfondens arbete. Mer information hittar du på fondens hemsida.

Video om hälsa

En kommentar

  1. Henrik
    Jonas Lindblom från SBU svarar på ett inlägg avTommy Cederholm och visar påatt SLVs synsätt på mättat fet inte grundar sig på rigorös vetenskap. Om analysen grundar sig på rigorös vetenskap så finns inga belägg för att mättat fet är farligt. https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/... Se även: Även https://f Eller se: https://www.youtube.com/watch?v=A8y0RCwtPTo Som visar att industri finansierad forskning tillvaratar industrins intressen. Kostråden är följer inte bästa evidens, utan gynnar vissa industri intressen. SLV bör förbjudas att ge kostråd . SLV bör inte få anställa folk med band till livsmedelsindustri och/eller läkemedelsindustrin,och de bör inte få gå till industrin inom femår efter de slutat på SLV

    De stora felet är naturligtvis industrins korrumperande verksamhet.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg