Kan statiner ge diabetes?

Simvastatin

En ny studie från Lund visar att kolesterolsänkning kan halvera insulinproduktionen. Flera tidigare studier på statiner (kolesterolmedicin) visar ökad diabetesrisk.

Är det då verkligen klokt att ge statiner till alla typ 2 diabetiker, som vissa riktlinjer säger?

Försämrad insulinproduktion

Från Sydsvenskan:

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt.

Upptäckten har gjorts vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC)). Den har betydelse för i stort sett alla patienter med diabetes eftersom de, oavsett kolesterolnivå, behandlas med kolesterolsänkande mediciner. Medicinerna ges för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

De insulinbildande betacellerna måste ha kolesterol för att fungera normalt. Det är en viktig del av ytan på insulincellerna. Utan kolesterol kan inte insulinet frigöras från cellen som svar på att blodsockret stiger. Forskarna vid LUDC visar att det räcker med en blygsam sänkning för att rubba balansen.

De har i sina försök använt ett medel som har samma effekt som kolesterolsänkande mediciner och sett att betacellerna förlorar mellan 40 och 50 procent av sin förmåga att frisätta insulin. Försöken har gjorts både på enskilda celler och på djur. Resultaten är entydiga. När betacellerna sedan tillförs kolesterol får de tillbaka sin förmåga att bilda insulin.

Nästa steg i forskningen är att göra om experimenten med kolesterolläkemedel. Om resultaten håller i sig kommer de att leda till svårigheter att välja rätt medicin till patienter med typ 2-diabetes. Den främsta orsaken till sjukdomen är dålig förmåga hos betacellerna att ge ifrån sig insulin när blodsockret höjs.

Studien har publicerats i the FASEB Journal.

Tidigare studier

Det fick mig att tänka på JUPITER-studien från härom månaden. Den som visade att Astras kolesterolsänkande statin ”Crestor” minskade risken något för hjärtinfarkt och död, hos personer med förhöjd CRP (inflammation) men normalt LDL-kolesterol.

(Fyndet kan låta förvånande, men är inte så märkligt tycker jag. Personer med förhöjt CRP har säkert oftare mer av små täta farligare LDL, likväl som lägre HDL och högre triglycerider. Allt sådant som innebär högre risk för hjärtsjukdom.)

Ett intressant bifynd från JUPITER-studien var en 25%-ig ökning av risken för nydebuterad diabetes (i relativa tal, höggradigt signifikant, p=0,01). Samt en mindre stegring av långtidsblodsockret.

Och det är inte första gången man påvisat liknande fynd (1 2).

Alternativ

Bör verkligen alla diabetiker äta en medicin som kan försämra blodsockret?

En tanke vore att istället prova något som minskar vikten, sänker blodsockret från första dagen, ger bättre blodfetter, minskar CRP (inflammation) och minskar behovet av mediciner.

Ni vet vad jag pratar om, eller hur?

Att minska kolhydratintaget kan för övrigt teoretiskt ha en effekt liknande statiners, utan biverkningarna.

Läs mer

Snabbkurs i kolesterol / blodfetter

Statiner ett motgift mot socker?

Allt om diabetes

Debatt om JUPITER-studien i Läkartidningen:
Vid JUPITER! Sjukdomsmångleri!

1 2

67 kommentarer

 1. Johan L
  Jag kanske var otydlig, men jag gjorde testet då¨jag lagt om kosten i en vecka.
  Jag fick bara reda på total och LDL värdena per telefon. Kan jag få reda på apokvoten av en låkare, eller är det något man får räkna ut själv.
  Jag ska få värdena per brev, där ska jag väl kunna se HDL-värdet.

  Finns det någon möjlighet att få en läkare som tror på LCHF-metoden.

 2. Att testa blodfetterna efter en vecka ger troligen än större risk att man uppmäter en tillfällig höjning.

  Apokvoten kan inte räknas ut från de gamla värdena, den måste analyseras på labbet med en annan metod.

  Läkare som tror på LCHF-metoden blir det snabbt fler av. Förr eller senare hittar du säkert en.

 3. Johan L
  Hur ska jag då få reda på apokvoten..
  Finns det inget nätverk över låkare som tror på lchf metoden..
 4. Apokvoten kan vilken läkare som helst kolla. Det är till och med enklare än gamla kolesterolprov - man behöver inte vara fastande. Och minns jag rätt skall analysen vara billigare dessutom.

  Enda motståndet lär vara från läkare som inte lärt sig tolka den än, och tycker det känns lite besvärligt. Envis men hövlig ihärdighet brukar ta en långt i de fallen.

 5. Johan L
  Ok.. tack för svaren..
 6. urbanfråndurban
  Det lustiga/olustiga är att APO är mer effektivt, billigare, enklare för patienten men läkarna, viss iallafall, verkar stannat i sin utövning. Jag blev mycket förvånad då jag var hos husläkaren som vägrade mig en APO med förklaringen att den inte är ett vedertaget prov. vad skall vi med husläkarsystemet till egentligen...de verkar inte ens intresserade att vare sig lyssna eller ta regelrätta prov.......jag är mycket less på dessa läkare som bara sitter av sin tid. Jag förstår att jag kliver på många olika ömma tår.
 7. Skulle läkarna gå över till att testa APO skulle färre rådas att köpa statiner, och vem står för läkarnas vidareutbildning i sådana frågor? Jo, de som tillverkar statiner.
 8. Johan L
  Nu har jag fått mina värden per brev..
  S-kolesterol 9,9
  S-HDL 1,4
  S-LDL 7,7

  hur tycker ni det ser ut..

 9. Johan L,
  det ser inte särskilt bra ut, men jag skulle tro att det är en följd av att du tog proverna en vecka efter starten av LCHF. Vissa får som sagt en tillfällig förhöjning då.

  Bästa måttet i gamla proverna är kolesterol / HDL. Det bör hos friska ligga under 6, helst under 5. Ju lägre desto bättre.

  Tar man ditt kolesterol på 9,9 o delar med 1,4 så blir
  ditt värde 7,1. Lite högre än det bör vara alltså.

  Min rekommendation om du är hjärtfrisk (ingen kärlkramp/tidigare hjärtinfarkt - då kunde man överväga statiner) är att fortsätta med LCHF och ta om blodfetterna om 3-6 månader. Då helst inklusive en apokvot.

  I studier får personer som äter LCHF-kost bättre blodfetter än personer som äter fettsnålt, på 6-12 månaders sikt.

 10. Johan L
  Jag misstänker att det till viss del är ärftligt då min far just haft hjärtinfarkt. vet inte hans värden, men när han käkade Statiner så sköt hans levervärd
  en i höjden och läkaren frågade om han hade supit varje dag i 30är... vilket han absolut inte gjort.. Han blev tvungen att sluta med Statiner.

  Hur får man låttast reda på sin Apokvot.. finns det någon speciell läkare i Uppsalatrakten.. eller får man bara lita på sin tur når det gäller läkare... Eller kan man kräva att de tar ett blodprov och analyserar sin apokvot.

 11. Johan L,
  alla läkare kan beställa en apokvot. Men de är naturligtvis inte skyldiga att göra det.

  Troligaste orsaken till eventuellt motstånd är att de inte hunnit sätta sig in i ämnet än. Då brukar hövlig envishet vanligen ge bra resultat.

 12. Chilisalsa
  Johan:
  Om du framför din fars problem och statinenens effekt på honom, din oro för ärftlighet, dina tidigare värden ska det väldigt mycket till om du skulle nekas en apo-kvot ! Händer det ändå skulle jag definitivt gå till en annan läkare. Ofta är det de yngre läkarna som är mest pålästa !
 13. Raderat /Doc
 14. Raderat /Doc
 15. Lund
  Självklart krävs patientens samtycke!
 16. Lisbeth Candow
  Hej Kostdoktorn. Vänligen ta bort mina kommentarer nr 62 och 63 är du vänlig. Hamnar på Google vid sökning.
  Tack!
 17. Hej Lisbeth!

  Fixat.

1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg