Kan statiner ge diabetes?

Simvastatin

En ny studie från Lund visar att kolesterolsänkning kan halvera insulinproduktionen. Flera tidigare studier på statiner (kolesterolmedicin) visar ökad diabetesrisk.

Är det då verkligen klokt att ge statiner till alla typ 2 diabetiker, som vissa riktlinjer säger?

Försämrad insulinproduktion

Från Sydsvenskan:

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt.

Upptäckten har gjorts vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC)). Den har betydelse för i stort sett alla patienter med diabetes eftersom de, oavsett kolesterolnivå, behandlas med kolesterolsänkande mediciner. Medicinerna ges för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

De insulinbildande betacellerna måste ha kolesterol för att fungera normalt. Det är en viktig del av ytan på insulincellerna. Utan kolesterol kan inte insulinet frigöras från cellen som svar på att blodsockret stiger. Forskarna vid LUDC visar att det räcker med en blygsam sänkning för att rubba balansen.

De har i sina försök använt ett medel som har samma effekt som kolesterolsänkande mediciner och sett att betacellerna förlorar mellan 40 och 50 procent av sin förmåga att frisätta insulin. Försöken har gjorts både på enskilda celler och på djur. Resultaten är entydiga. När betacellerna sedan tillförs kolesterol får de tillbaka sin förmåga att bilda insulin.

Nästa steg i forskningen är att göra om experimenten med kolesterolläkemedel. Om resultaten håller i sig kommer de att leda till svårigheter att välja rätt medicin till patienter med typ 2-diabetes. Den främsta orsaken till sjukdomen är dålig förmåga hos betacellerna att ge ifrån sig insulin när blodsockret höjs.

Studien har publicerats i the FASEB Journal.

Tidigare studier

Det fick mig att tänka på JUPITER-studien från härom månaden. Den som visade att Astras kolesterolsänkande statin ”Crestor” minskade risken något för hjärtinfarkt och död, hos personer med förhöjd CRP (inflammation) men normalt LDL-kolesterol.

(Fyndet kan låta förvånande, men är inte så märkligt tycker jag. Personer med förhöjt CRP har säkert oftare mer av små täta farligare LDL, likväl som lägre HDL och högre triglycerider. Allt sådant som innebär högre risk för hjärtsjukdom.)

Ett intressant bifynd från JUPITER-studien var en 25%-ig ökning av risken för nydebuterad diabetes (i relativa tal, höggradigt signifikant, p=0,01). Samt en mindre stegring av långtidsblodsockret.

Och det är inte första gången man påvisat liknande fynd (1 2).

Alternativ

Bör verkligen alla diabetiker äta en medicin som kan försämra blodsockret?

En tanke vore att istället prova något som minskar vikten, sänker blodsockret från första dagen, ger bättre blodfetter, minskar CRP (inflammation) och minskar behovet av mediciner.

Ni vet vad jag pratar om, eller hur?

Att minska kolhydratintaget kan för övrigt teoretiskt ha en effekt liknande statiners, utan biverkningarna.

Läs mer

Snabbkurs i kolesterol / blodfetter

Statiner ett motgift mot socker?

Allt om diabetes

Debatt om JUPITER-studien i Läkartidningen:
Vid JUPITER! Sjukdomsmångleri!

Äldre inlägg