13 studier: Lågkolhydratkost bäst för vikt, blodfetter och blodtryck.

Det har kommit en ny genomgång av 13 studier som jämfört effekterna av lågkolhydratkost eller kaloribegränsad fettsnål kost för vikt och riskfaktorer för hjärtsjukdom. Vinnare? Lågkolhydratkosten, i så gott som alla grenar.

Detta är alltså en så kallad metaanalys, där man försöker sammanställa ett antal studier på ett område, för att se vad det sammanlagda resultatet visar.

Den aktuella genomgången är publicerad i Obesity reviews. Den utvärderar 13 randomiserade jämförande studier gjorda mellan januari 2000 och Mars 2007 (dvs den nyaste och bäst genomförda studien är inte med – den hade också lågkolhydratkost som vinnare). Totalt ingick 1222 personer i studierna.

Resultaten blev som följer:

Vikt

Efter 6 månader hade lågkolhydratgrupperna (trots fritt matintag) i genomsnitt gått ner fyra kilo mer än de kaloribegränsade fettsnåla grupperna. Denna skillnad var höggradigt statistiskt signifikant (p<0,00001).

Efter ett år var skillnaden mindre men fortsatt signifikant bättre för lågkolhydratkosten. I många av studierna höjdes kolhydratintaget successivt med tiden i lågkolhydratgrupperna, vilket kan vara en orsak till att skillnaden på längre sikt inte var lika stor.

Blodfetter

HDL – ”det goda kolesterolet” var signifikant högre i lågkolhydratgrupperna både efter 6 och 12 månader. Höga värden medför statistiskt lägre risk för hjärtsjukdom.

Triglycerider: Signifikant lägre i lågkolhydratgrupperna både efter 6 och 12 månader. Lägre värden medför statistiskt lägre risk för hjärtsjukdom.

Totalkolesterol: Något högre efter 6 månader i lågkolhydratgrupperna, men ingen signifikant skillnad efter 12 månader.

LDL: Högre i lågkolhydratgrupperna efter både 6 och 12 månader. Observera dock att med högre HDL och lägre triglycerider får man vanligen en omfördelning av LDL-partiklar till större och mindre farliga.

Blodtryck

Både diastoliskt och systoliskt blodtryck var i snitt bättre för lågkolhydratgrupperna vid såväl 6 som 12 månader. Detta var dock bara statistiskt signifikant för systoliskt blodtryck vid 12 månader.

Bortfall

Signifikant fler i de kaloribegränsade fettsnåla grupperna hoppade av under studierna, vilket kan tyda på att deltagarna i snitt trivdes bättre med lågkolhydratkost i fri mängd.

Sammanfattning

En genomgång av 13 studier visar alltså att fritt intag av lågkolhydratkost är tydligt bättre än kaloribegränsad fettsnål kost för att uppnå viktnedgång på 6 månaders sikt. Också på 12 månaders sikt var resultatet signifikant bättre. Även resultaten på blodfetter, blodtryck och bortfallen i studierna tyder på en fördel för lågkolhydratkosten.

Detta trots att man inte haft med den största och bäst genomförda studien som kom för en månad sedan i bedömningen. Denna visar i stort sett samma resultat, med en signifikant större viktnedgång även efter 2 år.

Tillägg 100425

Det har påpekats att inte bara kolhydratintaget skilde sig mellan grupperna, utan även proteinintaget. Det är sant. Ett kraftigt minskat kolhydratintag leder vanligen till ett högre proteinintag, samt i flertalet fall till ett högre fettintag. Samtliga de förändringarna kan ha medverkat till de observerade hälso- och viktförbättringarna på lågkolhydratkost.

Läs mer

LCHF för nybörjare
Allt om viktnedgång
Snabbkurs i blodfetter
Blodtryck

Tack till low-carb bloggen för tipset om studien.

Äldre inlägg