”För lite solljus kan ge autism”

autism_bred

En grupp läkare i Stockholm studerar nu det misstänkta sambandet mellan autism och D-vitaminbrist. Men finansieringen är ett problem, då inget företag kan tjäna pengar på sådan forskning. Jag har skrivit flera inlägg i ämnet tidigare.

Aftonbladet: För lite solljus kan ge autism (081218 )

Läs mer

Regn, autism och D-vitamin

D-vitamin och autismbland annat om en artikel på DN Debatt sommaren -08, där två överläkare inom psykiatrin varnar för detta möjliga samband.

Övriga tidigare inlägg om D-vitamin

Helt ny översiktsartikel om Vitamin D, och forskningsläget på området, med fokus på ammande mödar och barn. D-vitaminbrist (på grund av för lite sol) är vanligt i befolkningen i västvärlden. Framförallt långt norrut som i Sverige. Brist hos mamman ger minskad halt D-vitamin även i modersmjölken, med potentiell risk för barnet. Intressant med tanke på diskussionen om autism-risk…

D-vitamin – huvudsidan

Vill du göra något?

Forskarna önskar enligt dagens artikel finansiering av studien via socialdepartementet. Jag kan inte tänka mig många områden där en sådan satsning kunde ge mer utdelning. Autism medför inte bara ett livslångt handikapp för drabbade, och påverkar anhöriga. Varje fall kan också vara mycket kostsamt för samhället. Om många fall kan förebyggas med ofarligt och billigt D-vitamintillskott blir vinsten enorm (både i minskat lidande och i kronor).

Forskarna vill ha ett möte med socialminister Göran Hägglund och jämställdhetsminister Syamki Sabuni för att diskutera saken.

Vill du hjälpa till? Maila då gärna ministrarna via länkarna ovan, och förklara saken för dem. Till höger på deras internetsidor finns länk för att skicka e-post.

(Tack till ”Kamelen” för tipset om dagens artikel)

Äldre inlägg