Regn, autism och D-vitamin

Regn

En ny studie visar att barn som växer upp i regniga områden har ökad risk för autism. Vissa avfärdar fyndet som dumheter. Men kanske är det sant…

Ökar regn risken för autism?

Dagens Medicin och Aftonbladet skriver om en ny studie i Archives of Pediatrics.

Man studerade barn födda mellan 1987 och 1999 i tre amerikanska delstater. Det visade sig att barn som under sina tre första levnadsår bodde i regnigare områden oftare fick autism. Man kunde till och med se att barn som växt upp under regnigare år hade lite större risk än under torrare år!

Autism och regn i WashingtonSambandet var hyfsat tydligt. Som exempel kan du till höger se en bild över de olika länen i delstaten Washington (klicka för förstoring). På övre bilden är länen med regnigt väder svarta. På undre bilden är länen med fler autistiska barn än genomsnittet svarta. Som du kan se är det nästan exakt samma län.

Men hur kan regn ge autism?

Författarna framför tre tänkbara orsaker: ökat tv-tittande på grund av regn, brist på d-vitamin (som man till större delen får av solen) eller någon faktor (ex kemikalier) som finns inomhus.

Jag skulle tro att en av dessa förklaringar är ganska sannolik. Men först en snabbkurs i autism:

Autism

Autism är ett funktionshinder som uppträder i tidig ålder (ofta mellan 2-3 års ålder). Det brukar ge nedsatt förmåga till socialt samspel och kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen. Vanligen ett rejält handikapp, minst sagt.

För trettio år sedan räknade man med att 1 barn av 2,500 fick autism. Idag verkar 1 av 100 svenska barn får autism eller autismliknande tillstånd. En liknande utveckling har man sett i många västländer. Kanske diagnosticeras sjukdomen oftare nu, men det vara hela förklaringen?:

Ökning av autismförekomst

Ökningen av autism i USA (röda kurvan). På 11 år har det blivit åtta gånger vanligare.

Hur skulle regn kunna ge autism?

Åter till de tre möjliga orsakerna (tv-tittande, inomhuskemikalier respektive solbrist som ger D-vitaminbrist).

För mig låter teorierna om tv-tittande eller inomhuskemikalier som mindre troliga förklaringar. Det finns nämligen mycket annat som tyder på att autismrisken påverkas av solen. Exempelvis är autism vanligare i nordligt belägna länder med svagare sol, särskilt hos mörkhyade där mycket solljus filtreras bort i huden.

Faktum är att D-vitaminbrist misstänkts som orsak till autism redan långt innan denna nya studie…

D-vitamin får vi till största delen från just solen. I Sverige är solen stark nog för att bilda D-vitamin i huden bara under sommarmånaderna. Efter alla larm om hudcancer skyddas nu många barn från solen med kläder och solskyddsfaktor även då. Utöver solen får vi små tillskott med fet mat såsom fisk och ägg (D-vitamin är fettlösligt). I och med senare decenniers fettskräck kan även detta lilla tillskott ha minskat. Följden kan i värsta fall bli svår D-vitaminbrist.

AutismD-vitamin fungerar som ett steroidhormon, och påverkar uttrycket av hundratals gener. Bland annat i hjärnan. Det är fullt tänkbart (men ej bevisat) att svår brist hos barn kan störa hjärnans utveckling och resultera i autism.

Ökad brist hos barn (på grund av minskad solexposition och mindre fet D-vitamininnehållande mat) skulle kunna förklara ökningen sista decennierna.

Vad kan man göra?

Här kan man läsa mer hur man får i sig D-vitamin – stark sommarsol, fet fisk eller kosttillskott.

I Sverige rekommenderas barn de första två åren AD-droppar med 400 E D-vitamin dagligen. Det förhindrar svårare D-vitaminbrist. Intressant nog debuterar autism ofta under tredje levnadsåret hos tidigare friska barn…

Jag skulle rekommenderar föräldrar att fortsätta med dropparna åtminstone ett eller ett par år extra. Det kan det verkligen vara värt, då det kanske skyddar mot risken på 1% att barnet drabbas av autism eller liknande tillstånd.

Det är möjligt att lite högre doser är än bättre. Upp till 1000 E dagligen anses med marginal säkert till barn. Observera att man inte får överdosera gamla AD-droppar då det kan bli för mycket A-vitamin. Men A-vitaminet tas snart bort ur dropparna, och då kommer det att gå bra. Alternativt kan man köpa D-vitamin i en hälsokostbutik. Till vuxna är 2000 E dagligen en rimlig dos även om vissa anser att 4000 E är än bättre.

Dessa tillskott är såvitt känt fullständigt ofarliga, och kan vara bra för hälsan på många sätt. Vad man gör är att återställa normala nivåer av D-vitamin, liknande de hos personer som dagligen vistas en kort stund i stark sol. Tillskott bör tas i samband med fet mat, för bra upptag.

Maj till juli behövs inget tillskott i Sverige, så länge man får en kvart eller så i solen mitt på dagen (med bara armar och ben och utan solskyddskräm). Efter det kan man skydda sig om man vill – det är helt onödigt att bränna sig!

Kanske kan man på ovanstående vis förhindra barn att få autism, ett svårt livslångt handikapp. Det vore ganska fantastiskt. Mer forskning behövs för att bevisa sambandet, men i väntan på det är tillskott enligt ovan ofarligt. Och en kort stund i solen ibland är nog bara hälsosamt!

Barn på sommaren

Läs mer

D-vitamin och autism – bland annat om en artikel på DN Debatt i somras där två överläkare inom psykiatrin varnar för det möjliga sambandet mellan D-vitaminbrist (solbrist) och autism.

Vitamin D Council om autism – massor av information i ämnet på engelska.

Övriga tidigare inlägg om D-vitamin finns här

D-vitamin – huvudsidan

Äldre inlägg